Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 17-11-2020

Een bevrijdingsrally?

 

Nieuwe lockdowns, nieuwe All Time Highs

De coronagevallen blijven overal maar oplopen en de ene na de andere economie gaat opnieuw in een lockdown. De vrees onder economen en autoriteiten voor een tweede economische dip neemt navenant toe. En dat terwijl er in zowel de Europese Unie als de Verenigde Staten sprake was van een opzienbarend herstel in het derde kwartaal. Op de beurzen is de stemming echter een stuk minder somber. Zo maakte de AEX-index zijn laatste restje verlies van dit jaar weer goed en zette de S & P 500-index zelfs weer een nieuwe All Time High neer. Waar komt dit optimisme op de financiële markten vandaan? Zijn de beurzen dan helemaal gek geworden?

Een vaccin

Het toenemende geloof in een zonniger toekomst heeft natuurlijk alles te maken met de berichtgeving over de komst van blijkbaar zeer effectieve vaccins. Zo was daar vorige week Pfizer die de markten deed exploderen, deze week kwam daar Moderna nog overheen met een misschien nog wel beter werkend vaccin. Natuurlijk, het zal nog enige tijd in beslag gaan nemen alvorens de vaccins op grote schaal geproduceerd en toegediend kunnen gaan worden. Ook omtrent de werking heerst nog wel enige onduidelijkheid. Maar het belangrijkste effect van de komst van deze vaccins is wel het feit dat de mensheid weer enig perspectief op een leven na corona wordt geboden. Bedrijven kunnen weer investeringsplannen gaan maken en consumenten zien weer een leven voor zich waarin ze hun opgepotte spaargeld kunnen gaan uitgeven.

Mooi derde kwartaal

Bedrijven bleken het derde kwartaal veel beter dan verwacht te zijn doorgekomen. Zo rapporteerde 84 procent van de bedrijven uit de S & P 500 een hoger dan verwachte winst. Ook de omzet bleek bij 78 procent van de bedrijven aanmerkelijk hoger. Het belangrijkste feit was echter dat steeds meer bedrijven hun toekomstverwachtingen weer naar boven durfden bij te stellen. Analisten hadden aanvankelijk nog een winstdaling van 21 procent verwacht. Het bleef bij slechts 7 procent. Volgens het Amerikaanse Factset dat deze cijfers sinds 2008 bijhoudt zijn de resultaten nog nooit zo sterk gestegen. Voor 2021 wordt een omzetgroei van 8 en een winstgroei van 22 procent verwacht.

Toch een V?

Een dergelijke groei zou alsnog op een spectaculair V-vormig herstel van de economie kunnen duiden. En een dergelijk herstel zou ook niet zo vreemd zijn. Zo hebben bedrijven dit jaar behoorlijk in de kosten moeten snijden om het hoofd boven water te kunnen houden. Dat gold wellicht niet voor de grote technologiebedrijven, maar toch zeker voor het grootste deel van de economie. Wanneer als gevolg van een beter toekomstperspectief de vraag wereldwijd weer aantrekt ontstaat er een dramatisch winstherstel. Voeg daarbij een stuwmeer aan spaargeld bij de door het virus voorzichtig geworden consument dat weer gespendeerd kan worden en het recept voor een verrassend sterk economisch herstel in 2021 lijkt aanwezig. Want dat zou zo maar kunnen gebeuren wanneer al het opgekropte geld, alle uitgestelde plannen en alle de kop ingedrukte creativiteit in één vreugdevolle golf loskomen.

Nog even geduld

Er is echter één maar. De vaccins komen als geroepen, maar het zal zoals gezegd nog wel enige tijd in beslag kunnen gaan nemen voordat immuniteit op grote schaal een feit is. Naar schatting ergens halverwege het volgend jaar. Misschien nog wat later. Tot die tijd wordt het nog een zware dobber voor veel bedrijven om het hoofd boven water te houden. De meest getroffen sectoren – luchtvaart, horeca, detailhandel, toerisme, banken – gaan nog een zware periode tegemoet. Nog meer hulp van overheidswege lijkt dan ook zeer gewenst. In de woorden van de gouverneur van de centrale bank van Finland, Olli Rehn, is er nog grootschalige steun vanuit overheden en centrale banken nodig om een brug te kunnen bouwen over dit moeras van economische ellende.

Een bevrijdingsrally?

En daar zit hem nu net het probleem. Zo kunnen in de Verenigde Staten de kibbelende Democraten en Republikeinen maar niet tot een nieuw steunplan komen om de gehavende sectoren tegemoet te komen. En in de Europese Unie liggen outsiders Polen en Hongarije dwars bij het tot daadwerkelijke uitvoering brengen van het ambitieuze steunplan van 750 miljard euro. Echter, juist deze moeizame politieke besluitvorming zou de centrale banken wel eens kunnen aanzetten tot nog meer stimulerende maatregelen. In tegenstelling tot bij de vorige crisis komt al dat extra geld deze keer wel in het publieke domein terecht. Het is niet uitgesloten dat deze golf van geld alle beleggingscategorieën sterk in waarde zal doen oplopen. Is er een corona-bevrijdings-rally in de maak? We zitten er waarschijnlijk al middenin.