Auteur: Joop van de Groep Datum: 11-12-2020

ESG bij ECB nog geen gelopen race

Christine Lagarde gaf in de toelichting op het rentebesluit van de Europese Centrale Bank (ECB) aan dat een ruim monetair beleid nodig blijft. Hierbij wordt er gekeken naar de ontwikkelingen van de economische indicatoren en monetaire statistieken. De ECB verhoogde gisteren niet alleen het obligatiesopkoopprogramma met 500 miljard euro naar een totaal bedrag van 1.850 miljard euro maar ook de duur naar maart 2022, met de kanttekening dat het opkopen pas wordt afgebouwd als de coronacrisis voorbij is. Aflopende obligaties die op de balans staan van de centrale bank worden tot minimaal ultimo 2023 herbelegd.

Om de kredietverlening van banken aan bedrijven en particulieren verder te stimuleren heeft de ECB de gunstige voorwaarden van het LTRO-programma (langlopende leningen aan banken) met een jaar verlengd. In de periode tussen juni en december volgend jaar komen er nog 3 LTRO-operaties bij. Volgens Lagarde werpt het LTRO-programma zijn vruchten af. Het aantal verstrekte leningen is significant toegenomen, mede dankzij de lage rente op de leningen aan bedrijven en particulieren. 
Over de vraag of milieu- en klimaatvraagstukken binnen het mandaat van de centrale bank valt, wordt openlijk gediscussieerd. Jens Weidmann van de Bundesbank vindt van niet. ECB voorzitter Christine Lagarde is van mening dat er weldegelijk rekening gehouden moet worden met de risico’s van klimaatveranderingen. Als uit onderzoek blijkt dat alles wat te maken heeft met klimaat invloed heeft op de prijsstabiliteit van de euro dan valt het wel binnen het mandaat van de ECB. Het milieu-ei moet dus nog gelegd worden. 

Lagarde is tot op heden tevreden over de gezamenlijke aanpak van de centrale bank en overheden om de coronacrisis het hoofd te bieden. Wel riep zij op om de begrotingsteugels niet te snel aan te trekken. In dit kader is het derhalve goed nieuws dat de EU-leiders overeenstemming hebben bereikt over een meerjarenbegroting van maar liefst 1.074 miljard euro en daarnaast het coronaherstelfonds van bijna 700 miljard euro.

Randstad wordt positiever

Ander goed nieuws kwam van uitzender Randstad. Het herstel van de coronacrisis gaat sneller dan verwacht. De krimp van de omzet is nu aanzienlijk kleiner dan eerder dit jaar toen de inkomsten nog sterk onder druk stonden door het wegvallen van de vraag naar uitzendkrachten als gevolg van de lockdownmaatregelen. Randstad is optimistischer geworden over de gang van zaken in het vierde kwartaal. Topman Jacques van den Broek ziet een toenemende vraag naar uitzendkrachten in de sectoren gezondheidszorg, logistiek, foodretail en e-commerce. Bovendien wint de uitzender uit Diemen marktaandeel in de belangrijke markten Frankrijk en de Verenigde Staten..
Analisten die de uitzender volgen, zijn positief verrast door de “winstwaarschuwing”. ING gaat de winstramingen voor het lopende kwartaal opwaarts bijstellen en heeft een koersdoel staan van 63,50 euro. Deutsche Bank kwam gisteravond met een adviesverhoging van hold naar buy, met een koersdoel van 59 euro. Tot slot haastte KBC zich om het koersdoel te verhogen van 51,98 euro naar 56 euro omdat het oude koersdoel door de realiteit is ingehaald. 

De “positieve winstwaarschuwing “ en de adviesverhogingen van diverse analisten zorgden ervoor dan het aandeel Randstad rond het middaguur de uitblinker was op een somber gestemd Damrak.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten