Auteur: Martine Hafkamp Datum: 09-12-2019

Hobbelen we het jaar uit?

Er staan nog twee volledige beursweken op de rol en dan hobbelen we echt het jaar uit. De agenda voor vandaag is vrijwel leeg en het is dan ook niet zo verwonderlijk dat de Europese indices vrijwel onveranderd uit de startblokken zijn gekomen. Er zijn nog een paar gebeurtenissen die de markt in beweging zouden kunnen zetten namelijk de rentebesluiten van de Fed en de ECB, de uitkomst van de verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk en het antwoord op de vraag of de Verenigde Staten wel of geen additionele importheffingen zullen invoeren op Chinese goederen. Deze onzekerheden daargelaten is het beleggingsklimaat niet ongunstig. Zowel de Europese als de Chinese economie trekken weer iets aan, de recessievrees is redelijk weggeëbd, de bedrijfsresultaten over het derde kwartaal vielen mee en de rente blijft, zoals het er nu naar uitziet, laag.

Beleggers zijn niet zo zeer benieuwd naar het rentebesluit van de ECB, de eerste onder leiding van Christine Lagarde, maar meer naar wat ze zal zeggen in de toelichting. Hoe gecommitteerd zal zij blijken te zijn aan de in september door Draghi aangekondigde nieuwe ronde van kwantitatieve verruiming. De afgelopen tijd is Lagarde er al min of meer openlijk voor uitgekomen dat de ECB een rol moet spelen in de vergroening en verduurzaming van de maatschappij. Eens kijken of en zo ja hoe ze dat nu al handen en voeten wil geven.

Hoe het ook zij, er is nu meer diversiteit aan de top van de ECB. Dat is waar het Nederlandse parlement ook naartoe wil, getuige het verplichte vrouwenquotum dat vorige week door de Tweede Kamer is geloodst. Minimaal dertig procent van de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde ondernemingen moet binnen afzienbare tijd vrouw zijn. De achterliggende gedachte is niet onlogisch. De Raad van Commissarissen beslist uiteindelijk over de benoemingen in de Raad van Bestuur. Wanneer er meer vrouwen in de Raad van Commissarissen zitten zullen er uiteindelijk ook meer vrouwen in de top van de organisatie worden benoemd.

Voor een functie in de Raad van Commissarissen lijkt het relatief eenvoudig om meer vrouwen te benoemen, omdat dat bijbanen zijn die dus parttime kunnen worden ingevuld. Een functie in de Raad van Bestuur van een beursgenoteerde organisatie is echter een fulltime baan en het is de vraag of daar op korte termijn voldoende vrouwen voor te vinden zijn. Het is daarbij niet zozeer de vraag of ze gekwalificeerd zijn, want dat zijn ze wel, maar of ze zich de tijd gunnen om een dergelijke functie te bekleden. Veel vrouwen in Nederland willen nog steeds niet fulltime werken en kiezen om die reden voor banen in bijvoorbeeld het onderwijs, de zorg en de advocatuur, waarin ze flexibel met hun tijd kunnen omspringen. Noorwegen wordt vaak als lichtend voorbeeld genoemd voor de participatie van vrouwen, maar daarbij wordt veelal vergeten dat de geschiedenis daar wat dat betreft veel verder teruggaat dan hier. Daarnaast, kijken we naar de organisatiestructuur van veel bedrijven die door jongeren worden opgezet, dan zien we dat de verdeling tussen mannen en vrouwen veel gelijkwaardiger is. Het ‘probleem’ lost zich dus vanzelf op.

Eetlust Prosus nog niet gestild

Prosus, waar wij voor onze cliënten in beleggen, heeft het bod in contanten op Just Eat verhoogd van 710 naar 740 pence. Prosus is met Takeaway.com in een overnamestrijd verwikkeld en laat zich niet weerhouden door het feit dat de top van Just Eat aandeelhouders adviseert te kiezen voor Takeaway. Beleggers hebben nu tot 27 december de tijd hun aandelen aan te melden bij Prosus, die haar bod gestand zal doen bij een acceptatiedrempel van 50 procent van de aandelen plus een. Nu is Prosus zeker geen onbekende op het terrein van de maaltijdbezorgers. Sinds 2016 is er al voor ongeveer 2,8 miljard dollar in geïnvesteerd. Zo lopen er directe investeringen in iFood (Latijns-Amerika), Swiggy (marktleider in India) en Delivery Hero (Duitsland en nog heel veel meer landen). Indirect lopen er investeringen in Meituan in China en Delivery Club in Rusland. Volgens het halfjaarverslag van Prosus zijn deze belangen nu ongeveer 4,7 miljard dollar waard. Tot op heden kost Food Delivery Prosus nog wel geld, maar toch ziet Prosus hier dus brood in. Dat is niet zo verwonderlijk als je in de beschouwing betrekt dat het afgelopen jaar de orders met 110 procent toenamen en de omzet met 69 procent. We zullen zien waar beleggers het meeste trek in hebben…