Auteur: Joop van de Groep Datum: 24-01-2020

Inflatiedoelstelling ECB minder rigide?

Zoals vooraf werd verwacht liet de Europese Centrale Bank de rentetarieven ongemoeid. De depositorente blijft staan op 0,5% negatief. Hierdoor moeten de Europese banken betalen om overtollige liquide middelen bij de centrale bank te stallen. ABN AMRO-topman Van Dijkhuizen meldde eerder deze week op het World Economic Forum 2020 in Davos dat het voor Europese banken steeds moeilijker wordt om te concurreren met de Amerikaanse zakenbanken. Volgens fintechbedrijf Deposito Solutions betaalde ABN AMRO vorig jaar een slordige 630 miljoen euro aan de centrale bank. Vanaf het moment van de invoering van de negatieve rente in 2016 hebben de gezamenlijke Nederlandse banken ongeveer een achtste van de totale rentebaten, wat neerkomt op een bedrag van 3 miljard euro, betaald aan de ECB. 

Verder maakte Christine Lagarde bekend dat met de eerste evaluatie van het huidige monetaire beleid wordt begonnen. Naar verwachting zal de evaluatie in november of december afgerond zijn. Critici menen dat hierdoor het monetaire beleid de komende twaalf maanden ongewijzigd zal blijven. Indien de economische situatie in de eurozone tussentijds sterk veranderd is waardoor de centrale bank moet ingrijpen, bestaat de vrees dat er geen duidelijkheid is bij de beleidsmakers welke stappen er gezet moeten worden en welke protocollen van toepassing zijn. Lagarde ontkende overigens dat de handen van de centrale bank gebonden zijn. 

De evaluatie van het monetaire beleid wordt ongetwijfeld een felle discussie tussen de ‘duiven’ en de ‘haviken’ binnen de ECB over een ruimer of juist krapper monetair beleid. De algemene verwachting onder economen is dat de ECB af wil de rigide inflatiedoelstelling van 2% en dat daarvoor in de plaats een bandbreedte wordt afgesproken waarbinnen de inflatiedoelstellingen kunnen fluctueren.

Kimberly-Clark

Ook dit kwartaal kwamen Kimberly-Clark en Procter & Gamble vrijwel gelijktijdig met de financiële resultaten naar buiten. De vorige keer waren de resultaten van Kimberly-Clark niet slecht maar de resultaten van Procter & Gamble waren beduidend beter. Hierdoor besloten beleggers te switchen van Kimberly-Clark naar Procter & Gamble.

Over het afgelopen kwartaal viel zowel de winst als de omzet van Kimberly-Clark hoger uit dan de consensus van de analisten. Op jaarbasis bedroeg de organische groei 4%, driekwart hiervan kwam voor rekening van de opkomende markten. Rekening houdend met de valuta-effecten en afgestoten producten bleef de omzet vrijwel gelijk aan 2018.

Kimberly-Clark topman Mike Hsu is tevreden met de geleverde prestatie en blijft optimistisch voor dit jaar. Hij verwacht een organische omzetgroei van 2% en een stijging van de winst per aandeel van 5%. Het dividend wordt voor de 48e keer op rij verhoogd, dit jaar met 3,9% naar 1,07 dollar per aandeel. Op de huidige koers is het dividendrendement 3%. 
In eerste instantie leken de resultaten van Procter & Gamble iets beter te zijn dan die van Kimberly-Clark. Echter de switch van beleggers zoals de vorige keer van Kimberly-Clark naar Procter & Gamble bleef uit. Het aandeel Procter & Gamble sloot ruim 1% lager en het aandeel van Kimberly-Clark sloot iets in de plus.

Givaudan

De fabrikant voor geur- en smaakstoffen voor consumptiegoederen en luxeartikelen profiteert van de sterke vraag naar producten met natuurlijke smaakstoffen en smaakstoffen voor plantaardige vleesvervangers. De brutowinstmarge is gedaald van 42,1% in 2018 naar 40,8% in 2019. De lichte daling is het gevolg de gestegen grondstofkosten die met een vertraging van een halfjaar worden doorberekend aan de afnemers. Voor 2020 verwacht Givaudan dat de grondstofprijzen stabiliseren. De overname van Franse producent van natuurlijke smaakstoffen Naturex heeft ook bijgedragen aan de naar verwachting tijdelijke daling van brutowinstmarge. De tweede helft van 2019 verbeterde zowel de brutowinstmarge als de vrije kasstroom. Givaudan heeft sinds de beursintroductie in 2000 elk jaar het dividend verhoogd. Het dividend voor 2019 wordt met 3,3% verhoogd naar 62 Zwitserse franken. Op basis van de huidige koers is het dividendrendement 2%.