Auteur: Krist Plaizier Datum: 14-03-2019

Koopimpuls voor waarde aandelen

Herzieningsvoorstel Solvency II gunstig voor de verzekeraars

De Solvabiliteit II-richtlijn (vaker aangeduid als ‘Solvency II’) is een in 2012 in werking getreden Europese richtlijn die een geharmoniseerd Europees toezichtraamwerk voor verzekeraars beoogt. Een herziening van deze richtlijn is onlangs in de Europese Commissie besproken en voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad van Ministers. Een tweetal wijzigingen zijn gunstig voor beleggers in verzekeringsmaatschappijen. Ten eerste is er het voorstel gedaan om met ingang van 2020 de Nederlandse verzekeringsmaatschappijen toe te staan om kleinere buffers aan te houden voor verstrekte hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Momenteel moeten zij onder de Solvency II-richtlijn zwaardere buffers aanhouden dan banken onder ‘Basel III’, hetgeen valse concurrentie in de hand werkt. De beoogde gelijkschakeling van de buffernorm voor NHG-hypotheken verlaagt de kosten van de verzekeraars. Ook speelt het kapitaal vrij wat weer geïnvesteerd kan worden, bijvoorbeeld in de overname van het te koop staande Vivat (voormalig Reaal).

Koopimpuls voor waarde aandelen

De tweede herziening betreft een wijziging ten aanzien van beleggingen. Het voorstel is om de kapitaaleis voor aangehouden beleggingen in aandelen te verlagen van 42 naar 22 procent. Dit betekent dat verzekeraars voortaan nog maar 22 eurocent voor elke euro geïnvesteerd in aandelen aan eigen vermogen moeten reserveren op de balans. Wel onder de voorwaarde dat de aandelen minimaal 5 jaar aangehouden worden. Aandelen met een hoog en stabiel dividend lijken dan het meest in aanmerking te komen. En dus zou dit een regelrechte koopimpuls betekenen voor waarde aandelen. Waarde aandelen zijn vaak aandelen van bedrijven die een gelijkmatige groei doormaken en een langzame winststijging hebben. Het zijn aandelen waarbij het dividend hoger ligt dan bij groei aandelen maar waarbij de koers-winstverhouding lager is. Deze mindere waardering door de markt voor dit type aandelen zorgt ervoor dat het risico lager is. Waarde aandelen zijn aandelen die uitgegeven worden door bedrijven die vaak al jaren bestaan en een goede reputatie hebben opgebouwd. In de AEX zijn de aandelen van Heineken, Wolters Kluwer, Unilever en RELX typische waarde aandelen. Bij een invoering van deze herziene richtlijn zou er vanaf 1 januari aanstaande wel eens meer vraag naar dit soort aandelen kunnen ontstaan.

Olieprijs bereikt hoogste stand van het jaar

De olieprijs boekte gisteren een flinke plus van circa 2 procent en vanochtend kwam daar nog een half procent bij. Daarmee bereikten zowel Brent Crude als West Texas Intermediate (WTI, Amerikaanse olie) de hoogste stand van dit jaar. Een belangrijke impuls voor de hogere prijzen kwam gistermiddag van het wekelijkse rapport van de EIA van de Amerikaanse olievoorraden. Die bleken onverwacht met bijna 3,9 miljoen vaten te zijn gedaald. En minder voorraad betekent schaarste en dat zorgt voor hogere prijzen. Er werd juist een toename van de voorraden verwacht met 2,7 miljoen vaten. De onverwacht afgenomen voorraden lijken veroorzaakt te worden doordat er sneller dan verwacht raffinaderijen weer in productie gekomen zijn. Deze lagen de afgelopen weken stil voor groot onderhoud.

De olieprijs stijgt al een tijdje vanwege het gedeeltelijk dichtdraaien van de oliekraan van Rusland en de Saoedi’s. Ook de stroomuitval in Venezuela, die nu al een week duurt, zorgt voor schaarste. Het helpt dit land, dat al langer zucht onder de sanctiemaatregelen van de Verenigde Staten, nog dieper in de put.