Auteur: Martine Hafkamp Datum: 10-05-2021

Luxeproblemen

Het officiële banencijfer viel afgelopen vrijdag met een groei van 266.000 nieuwe banen veel lager uit dan de één miljoen waar door de markt vooraf rekening mee was gehouden. Daarnaast werd het cijfer over maart fors neerwaarts bijgesteld van 916.000 naar 770.000. Het werkloosheidspercentage steeg naar 6,1 procent in plaats van dat het daalde naar de verwachte 5,8 procent. Het gemiddelde uurloon was weliswaar hoger dan in maart, maar vergeleken met dezelfde periode vorig jaar staat het op hetzelfde niveau. De verwachtingen waren zo hooggespannen omdat de Amerikaanse economie steeds meer wordt heropend.

Het banencijfer van loonstrookjesverwerker ADP dat twee dagen eerder werd gepubliceerd was eveneens minder dan verwacht, al zouden we in het verleden tevreden zijn geweest met 742.000 nieuwe banen. Maar de verwachtingen waren nog positiever met 850.000 nieuwe banen. Positief hier was dat het aantal nieuwe banen over maart naar boven werd bijgesteld naar 565.000. Wat vreemd is dat deze cijfers al een paar maanden sterk afwijken van de officiële overheidscijfers. President Biden en Minister van Financiën Yellen verdedigden het zwakke banenrapport door erop te wijzen dat veel mensen nog steeds bang zijn voor corona en daarom niet aan het werk durven te gaan en dat veel scholen en kinderopvang nog steeds dicht zijn waardoor een groot aantal mensen gedwongen is thuis te blijven om zelf voor hun kinderen te zorgen. Yellen voegde daaraan toe dat een aantal bedrijfstakken te maken heeft met verstoringen in de aanvoer, waaronder die van chips, waardoor de productie soms stil is komen te liggen en er geen nieuwe werknemers in dienst kunnen worden genomen.

Volgens de Amerikaanse Kamer van Koophandel komt echter een groot deel van het tegenvallende cijfer op het conto van de tijdelijke overheidsuitkering van 300 dollar per week waardoor het voor veel Amerikanen heel verleidelijk is om thuis te blijven zitten in plaats van aan het werk te gaan. Een luxeprobleem dus. Uit eigen onderzoek van de Kamer van Koophandel zou blijken dat door die uitkeringen minimaal een op de vier ontvangers daarvan liever werkloos thuis zit dan dat ze voor een dergelijk bedrag aan het werk gaan. Staten als Florida, Montana en North Carolina zijn al bezig om de voorwaarden om voor een werkloosheidsuitkering in aanmerking te komen, aan te scherpen. Als mensen niet aan die voorwaarden voldoen, kunnen ze hun recht op een uitkering verliezen.

De marktreactie was lauw, want de markten gaan ervanuit dat de druk op de Fed om de rente te verhogen daardoor vermindert. De Fed houdt voor haar rentebeleid immers de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt nauwlettend in de gaten. En voorlopig lijkt het er dus nog niet op dat er opwaartse druk op de salarissen en dus een structureel hogere inflatie zal ontstaan. Die zorg ebt sowieso wat weg uit de markt, ondanks het feit dat een aantal economische indicatoren als de detailhandelsverkopen en het producentenvertrouwen een scherp herstel heeft laten zien en de huizenmarkt onverminderd sterk blijft. En sowieso, niet de eventueel hogere prijzen vormen een mogelijke belemmering voor de economische ontwikkeling, maar wel de tekorten aan grondstoffen, chips en halffabricaten. Nee-verkopen is altijd de duurste oplossing voor de laatste in de productieketen. Bovendien is ook bekend dat vraag niet altijd terugkomt.

Jeff Bezos drukt op verkoopknop

Ook de vraag van Jeff Bezos komt niet altijd terug, want hij heeft vorige week voor een kleine vijf miljard dollar aandelen Amazon van de hand gedaan, de grootste verkoop sinds z’n scheiding. Dat komt neer op ongeveer 1,48 miljoen aandelen die op de markt kwamen. Bezos heeft er min of meer een gewoonte van gemaakt om een eventuele verkoop van een deel van z’n aandelen te plannen niet lang nadat z’n onderneming cijfers heeft gepubliceerd. Over vorig jaar verkocht hij aandelen Amazon met een tegenwaarde van ongeveer negen miljard dollar. Totaal heeft hij nog steeds 51,7 miljoen aandelen in bezit.

Maak vrijblijvend een afspraak met een van onze specialisten