Auteur: Krist Plaizier Datum: 04-10-2020

Mogelijk verdeeld Congres zet beurzen hoger

Het tellen van de uitgebrachte stemmen in de Verenigde Staten is nog in volle gang en een definitieve uitslag is vooralsnog niet bekend. Dit geldt voor wie de 46e president zal gaan worden, maar tevens voor het aantal zetels dat men zal behalen in zowel het Huis van Afgevaardigden, waar alle zetels opnieuw gekozen worden, als in de Senaat waar een derde van de zetels vervangen zal worden. De prognoses voorspellen echter dat de Republikeinen in de Senaat de meerderheid zullen behouden. Dit betekent dat Biden (waar vooralsnog van uitgegaan wordt dat hij de verkiezingen zal winnen) te maken zal gaan krijgen met een verdeeld Congres, want het Huis lijkt wel zijn democratische meerderheid te behouden. En dat betekent vervolgens dat de Democraten niet al hun voorgenomen nieuwe wetsvoorstellen aangenomen zullen zien worden in het Congres. Plannen voor een Obamacare 2.0, grote investeringen in de infrastructuur, extra regelgeving voor grote technologiebedrijven, belastingverhogingen en investeringen in duurzame energie komen hiermee op losse schroeven te staan. Zo ook, helaas, de komst van een groot steunpakket voor de Amerikaanse bevolking. Al deze plannen kosten heel veel geld. Nu het lijkt alsof een groot deel van de beoogde investeringen niet door zal gaan, zal er minder geld gevraagd worden op de kapitaalmarkten. En een mindere (verwachte) vraag naar geld doet de prijs van geld, oftewel rente, sterk dalen. Gisteren daalde daarom de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten fors. De tienjaarsrente daalde met 13 basispunten naar 0,77 procent. In Europa volgde men deze ontwikkelingen en daalde de rente eveneens.

Een flink lagere rente is goed voor de aandelenmarkten en dat zagen we gisteren dan ook. Zowel in Europa als in de Verenigde Staten sloten de aandelenbeurzen flink hoger, en ook vandaag zit de gang er lekker in. Als gevolg van het feit dat mogelijke extra regelgeving voor farmaceuten en grote technologiebedrijven achterwege zal blijven, stegen deze aandelen nog een eens extra. Zo werd de Zwitserse farmaceut Roche 5,4 procent duurder (de Verenigde Staten is de belangrijkste markt voor Roche) en stegen Amazon en Alphabet met ruim 6 procent. 

Mooie vooruitzichten van Iberdrola op Capital Markets Day

Vandaag hield het Spaanse nutsbedrijf Iberdrola zijn Capital Markets Day waarbij de strategie voor de komende 5 jaar bekend gemaakt werd. Het zijn interessante vergezichten die de Spanjaarden erop na houden over de groei van duurzame energie voor de komende 5 jaar. Voor een ieder die dat interesseert, klik op deze link. Ook voor beleggers kwam Iberdrola met aantrekkelijke statements vandaag. Zo zal de nettowinst sterk gaan toenemen de komende 5 jaar. De nettowinst in 2019 kwam uit op 3,5 miljard euro, overigens een ruime verviervoudiging van de winst in 2000. Eerder gaf Iberdrola aan dat deze nettowinst in 2022 zal zijn toegenomen tot een 3,7 á 3,9 miljard euro. Vandaag verhoogde het nutsbedrijf deze prognose naar 4 à 4,2 miljard euro. In 2025 streeft het bedrijf naar een nettowinst van 5 miljard euro. Deze winst zal onder meer gerealiseerd kunnen worden door in de kosten te snijden. De komende 5 jaar wil men zo’n 1,5 miljard euro aan kosten gaan besparen. Ook moet er fors geïnvesteerd worden, zowel in netwerken als in de winning van duurzame energie. Iberdrola verwacht de komende 5 jaar maar liefst 75 miljard euro te zullen gaan investeren.

Iberdrola zal de aandeelhouder laten meedelen in de goede gang van zaken. Het bedrijf streeft ernaar om tussen de 65 en 75 procent van de winst per aandeel uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van dividend. Dit betekent dat in de periode 2020-2022 het dividend minimaal gelijk zal blijven aan dat van 2019, oftewel 0,40 euro per aandeel (het dividendrendement bedraagt dan 3,8 procent op de huidige koers). In de periode 2023-2025 zal het minimale dividend 10 procent hoger zijn, oftewel minimaal 0,44 procent per aandeel.

Beleggers waren enthousiast over de berichten en zetten het aandeel ruim 2 procent hoger.