Auteur: Martine HafkampDatum: 07-09-2020

Op eigen kracht

De beurzen in Azië en Europa moeten het vandaag op eigen kracht doen want de Amerikaanse financiële markten zijn gesloten in verband met Labor Day. Over ‘labor’ gesproken, afgelopen vrijdag was het een positieve verrassing dat het werkloosheidspercentage in augustus in de Verenigde Staten was gedaald naar 8,4 procent, terwijl er volgens officiële cijfers 1,4 miljoen banen werden gecreëerd. Bij dat eerste cijfer moet wel de kanttekening worden gemaakt dat minder Amerikanen zich zouden hebben aangemeld als werkzoekende. Op donderdag waren er minder aanvragen voor een uitkering dan verwacht, maar woensdag rapporteerde loonstrookjesverwerker ADP dat er aanzienlijk minder nieuwe banen bij waren gekomen. Daar staat tegenover dat het cijfer over de maand ervoor opwaarts werd herzien.

In de Verenigde Staten maakt men zich, ondanks de positieve verrassing, nog wel zorgen om het trage herstel van de arbeidsmarkt. De opleving ervan blijft namelijk achter bij het herstel in de industrie en de dienstverlening. Blijkbaar zijn bedrijven terughoudend met het weer aannemen van personeel. De coronaperiode heeft bedrijven laten zien dat zij het met minder mensen ook kunnen redden, waardoor bedrijven niet haastig zijn om hun personeelsbestand weer op het niveau te brengen van voor de uitbraak. Deze ‘jobless recovery’ kan de komende maanden wel eens een issue gaan worden. Getuige de meest recente speech van Powell toen hij aankondigde minder stringent vast te houden aan de inflatiedoelstelling van 2 procent maakte de Fed zich er al eerder zorgen over. 

Een gewaarschuwd mens…

Sommige beleggers maken zich ondertussen ook alweer zorgen ook de koersdalingen van sommige (tech)aandelen. Zelfs de Europese toezichthouder ESMA zei vorige week dat de beurzen oververhit raken en dat een beursrally niet langer houdbaar is. Dat is natuurlijk ook maar een mening en er moet niet worden vergeten dat er veel te veel geld beschikbaar is dat op zoek is naar rendement. Dus waar moet je anders heen dan naar aandelen? Dus of zo’n waarschuwing zal helpen is maar zeer de vraag.

Natuurlijk is het de taak van toezichthouders om beleggers op mogelijke gevaren te wijzen, helemaal nu steeds meer mensen gedwongen door de negatieve rente zich op de aandelenmarkten gaan begeven. Daar moet echter wel bij opgemerkt worden dat niet zozeer de beurs als geheel (erg) duur is geworden, maar een deel ervan. Omdat technologie zo’n groot gedeelte van de indices uitmaakt worden tech en beurs vaak met elkaar verward. Maar, er is sprake van een beurs van twee snelheden en niet alles is duur. Veel aandelen en sectoren zijn nog steeds hard geraakt door de crisis en nog lang niet hersteld. Het devies blijft dan ook om goed je huiswerk te doen voor je aan beleggen begint en niet te gaan gokken.

Microsoft trekt aan het langste eind

Goed nieuws voor Microsoft; het grote Cloudcontract van 10 miljard dollar van het Amerikaanse Pentagon blijft bij het concern en gaat niet naar het eveneens in de race zijnde Amazon. Amazon stapte eerder dit jaar naar de rechter omdat het concern van mening was dat de Amerikaanse versie van de aanbestedingsprocedure niet onbevooroordeeld zou zijn verlopen. Het Pentagon moest naar aanleiding daarvan de gevolgde procedures grondig doorlichten. Dat is nu gedaan en het Pentagon is van mening dat alles naar eer en geweten is verlopen en dat Microsoft de beste partij is en blijft. Amazon liet in een korte verklaring weten niet onder de indruk te zijn van de uitkomst van het onderzoek en dat het in hun ogen niets meer is dan het legitimeren van een beslissing die in de basis fout was. Bovendien zouden zij naar eigen zeggen een offerte hebben neergelegd die tientallen miljoenen dollars lager zou zijn dan die van Microsoft. Maar goed, het laatste woord is hier nu over gezegd en na afloop van het juridisch bevel van de rechter kan Microsoft daadwerkelijk aan de slag.