Auteur: Krist Plaizier Datum: 22-08-2019

Opnieuw drukken voorzieningen de winst bij Boskalis

Vorig jaar bij de presentatie van de halfjaarcijfers had maritiem dienstverlener Boskalis een nare verrassing voor de analisten. Er werd flink afgeschreven op de vloot. Dat resulteerde toen in een fors negatief resultaat onder aan de streep. Dit jaar werden de analisten wederom verrast met een bijzondere voorziening. Vandaag betreft het op windprojecten (het leggen van kabels) in de Noordzee. Op basis van een grondige analyse van de projectenportefeuille heeft Boskalis voorzieningen genomen ter grootte van ruim 100 miljoen euro voor een beperkt aantal projecten. Als gevolg van het wegvallen van subsidies, zoeken klanten actief naar kostenbesparingen. Dit zorgt voor de nodige onenigheden over de kosten die Boskalis hen in rekening brengt. Hoewel Boskalis niets anders doet dan het uitvoeren van afgesloten contractafspraken, wordt uit zorgvuldigheid hier nu toch een voorziening voor getroffen.

Gelukkig is de voorziening dit keer niet dermate groot dat Boskalis wederom een verlies moet rapporteren. De nettowinst over het eerste halfjaar betrof 1,3 miljoen euro (0,01 euro winst per aandeel) waar dit in 2018 nog een verlies was van 361,4 miljoen euro. Zonder rekening te houden met de bijzondere posten nam het resultaat (ebitda) met 19 procent af tot 135,7 miljoen euro. De omzet steeg wel. Er werd 8,6 procent meer verkocht voor 1,27 miljard euro. Dit is meer dan waar analisten op rekenden. Vooral baggerwerkzaamheden buiten Europa, zoals in Oman, Canada en Singapore, droegen bij aan de omzetstijging. Ook het orderboek steeg, zij het lichtjes. Het orderboek groeide de afgelopen 6 maanden met 70 miljoen euro naar 4,36 miljard euro. De balans van Boskalis blijft ijzersterk, de solvabiliteit bedraagt bijna 51 procent.

Positieve outlook

Waar CEO Berdowski eerder nog vrij somber was over de nabije toekomst van Boskalis, verwacht hij nu een sterk tweede halfjaar. Dit is ook nodig om aan de eerder afgegeven outlook te kunnen voldoen van een gelijkblijvend resultaat over 2019. Deze outlook werd vandaag bevestigd. Het ebitda over 2019 zal derhalve uitkomen op zo’n 350 miljoen euro. De CEO was teleurgesteld over het eerste halfjaar. Vooral het groeiend aantal disputen over de kosten van aangenomen windprojecten was ‘een lelijke tegenvaller’. Boskalis had de noodzakelijke voorzieningen dus zelf ook niet zien aankomen, alhoewel Berdowski in maart al in het Financieel Dagblad zei dat het de komende jaren lastig zal worden om geld te verdienen aan windenergie op zee. Van de 100 miljoen euro die aan eigen aandelen voor eind 2020 ingekocht zal gaan worden is tot op heden slechts 18 miljoen euro gerealiseerd. Na een negatieve start van de handel, herstelde het aandeel in de loop van de ochtend weer.

De Fed is verdeeld over het te volgen rentepad

Uit de gepubliceerde notulen van de meest recente vergadering van het FOMC, het beleidscomité van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, blijkt dat enkele leden voorstander zijn van een snellere daling van de Amerikaanse rente dan het kwart procentpunt waartoe besloten werd. Ook waren er leden die helemaal geen noodzaak zagen om de rente überhaupt te verlagen. Uiteindelijk werd het rentebesluit genomen met 8 stemmen voor en 2 tegen. Uit de notulen blijkt verder dat er voor een renteverlaging is gekozen om hoofd te bieden aan de lage inflatie en de afnemende investeringen van bedrijven als gevolg van de ontstane onzekerheid door de door het Witte Huis ontketende handelsoorlog met China. De markten moeten echter niet klakkeloos aannemen dat de renteverlaging er één in een reeks van renteverlagingen is.

Alle ogen zijn nu gericht op morgen. Dan houdt Fed-voorzitter Powell een speech op de jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in skioord Jackson Hole, Wyoming. Sinds de laatste Fed-bijeenkomst zijn de omstandigheden flink veranderd. Analisten zijn dan ook benieuwd of Powell inmiddels een andere mening is toegedaan en of hij daar wat over loslaat.