Auteur: Martine Hafkamp Datum: 29-04-2019

Pessimisten het bos in

De Amerikaanse beurzen sloten afgelopen vrijdag hoger en bereikten nieuwe records op een beter dan verwacht groeicijfer van de Amerikaanse economie. De sluiting van de overheid in januari was weliswaar vervelend, maar de veranderde houding van de Fed van min of meer verkrappend naar faciliterend deed een behoorlijk positieve duit in het zakje. De grootste drijver achter het groeicijfer van 3,2 procent waren de exporten met een toename van 3,7 procent. Het lijkt erop dat door de vrees voor mogelijke toekomstige sancties of handelsperikelen een groot aantal met name Europese ondernemingen de orders naar voren in de tijd heeft gehaald. Dat is hetzelfde wat Amerikaanse ondernemingen in het vierde kwartaal van vorig jaar deden. Zij waren toen bang dat Trump met ingang van het nieuwe jaar hogere belastingen zou gaan heffen op met name producten uit China. Kijken we namelijk naar de Amerikaanse consument, dan zien we dat die in de eerste drie maanden van het jaar minder heeft uitgegeven dan in dezelfde periode een jaar eerder. Daar zie je dat, net als bij veel bedrijfsresultaten, de positieve effecten van de belastingverlaging van vorig jaar beginnen te verdwijnen. Gunstig is dat het vertrouwen onder Amerikaanse consumenten groeit.

Zoveelste onderhandelsronde

Ondertussen gaan de handelsbesprekingen tussen de Verenigde Staten en China nog steeds door. Beide partijen laten af en toe weten dat er goede vooruitgang wordt geboekt, maar er is nog steeds geen sprake van witte rook. Deze week reizen de Amerikanen weer af naar Peking. De president van het World Economic Forum probeert wat extra druk op de ketel te zetten door in een interview met CNBC te stellen dat hij hoopt dat beide landen omwille van de toekomstige groei van de economie wereldwijd iets meer flexibiliteit zullen betrachten in de onderhandelingen. Het bereiken van overeenstemming kan volgens hem niet alleen zorgen voor meer banen, maar ook bewerkstelligen dat de langste periode van economische groei sinds de Tweede Wereldoorlog nog even doorgaat. Überhaupt worden de zorgen over een op korte termijn naderende recessie wat meer naar de achtergrond gedrongen. Wat blijkt namelijk? De winst van de industriële bedrijven uit de tweede economie ter wereld, China, is voor het eerst in vier maanden weer gegroeid. Het is het zoveelste meevallende cijfer uit China van de afgelopen weken en stuurt de pessimisten voorlopig het bos in. Een recessie komt er ooit heus wel, van uitstel komt nu eenmaal geen afstel. Voorlopig zijn er echter weinig alternatieven voor aandelen voorhanden voor een ieder die op zoek is naar mogelijk rendement.

Recordwinst DBS

DBS, de Development Bank of Singapore, heeft over de eerste drie maanden van dit jaar een recordwinst gerealiseerd. De bank die in 1968 werd opgericht door de overheid van Singapore om de groei van de stadsstaat te financieren, slaagde erin de winst met 8,5 procent op te voeren tot 1,65 miljard Singapore dollar. In het laatste kwartaal van vorig jaar liepen zowel de rentemarge als het aantal uitstaande kredieten op. Zoals verwacht blijft de groeiende kredietverlening ook in de periode januari-maart de motor achter de voortgaande winstgroei. DBS streeft naar een verdere toename van de rentemarge met 3 tot 5 basispunten dit jaar. Daarnaast streeft men naar een groei van het leningenboek met 5 procent. Hoewel DBS wel tekenen ziet van een stabilisatie in de Aziatische regio had men naar eigen zeggen de afgelopen periode wel last van, daar is ‘ie weer, de negatieve gevolgen van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder waren de resultaten uit vermogensbeheer, de handel in aandelen en investment banking lager. Beleggers belonen de goede gang van zaken bij de al jaren achtereen veiligste bank van Azië met een koersstijging van ruim 3,5 procent.