Auteur: Joop van de Groep Datum: 06-11-2020

Rentebesluit Fed ondergesneeuwd

Vanwege de presidentsverkiezingen begon de tweedaagse beleidsvergadering van de Amerikaanse centrale bank op woensdag in plaats van de gebruikelijke dinsdag. Het monetaire beleid werd conform de verwachtingen ongewijzigd gelaten, mede vanwege de presidentsverkiezingen. 

De economische activiteiten en de werkgelegenheid herstellen verder, maar blijven beduidend lager dan voor het uitbreken van de coronacrisis. De centrale bank herhaalde dat het alle mogelijke middelen tot zijn beschikking heeft en zal inzetten om de Amerikaanse economie te blijven ondersteunen in deze uitdagende tijden. Momenteel koopt de Fed maandelijks voor 120 miljard dollar aan staatsleningen en leningen met een hypothecair onderpand op. Het opkoopprogramma blijft ten minste op het huidige niveau en indien nodig beschikt de centrale bank over nog meer middelen. Fed-watchers vermoeden dat er wel is gesproken over een eventuele bijstelling van het opkoopprogramma maar dat een besluit hieromtrent niet is genomen. Sterker nog, het besluit om nu het monetaire beleid niet aan te passen werd door de beleidsmakers unaniem genomen. Het huidige opkoopprogramma zorgt voor het ondersteunen van de economische activiteiten en stabiliteit op de financiële markten.
Fed-voorzitter Jerome Powell meldde dat het tempo van economisch herstel afvlakt en dat de vooruitzichten nogal onzeker zijn. Hij is bezorgd over de ontwikkelingen van het aantal coronabesmettingen. Het is extreem belangrijk voor de economie om het virus onder controle te krijgen.
Het monetaire beleid van de Fed blijft ruim totdat de maximale werkgelegenheid is bereikt en de inflatie tendeert naar 2 procent op lange termijn. Tot slot riep Powell op dat er extra budgettaire steun vanuit Washington noodzakelijk is om het economische herstel verder te bevorderen. 

Het rentebesluit van de Fed kreeg minder aandacht dan gebruikelijk. Alle ogen zijn uiteraard gericht op de verkiezingsrace tussen Joe Biden en Donald Trump. Zoals het er nu naar uitziet wordt Joe Biden de nieuwe president en blijft het Amerikaanse Congres verdeeld. Voor Wall Street is dit het meest gunstigste scenario, vandaar dat de Amerikaanse indices ruim in het groen zijn gesloten gisteravond.

Boskalis

De omzet van Boskalis in het derde kwartaal is vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar. Aan het einde van het derde kwartaal is de orderportefeuille conform de verwachtingen iets gedaald naar 4,4 miljard euro. De coronacrisis had een verstorende werking op de baggeractiviteiten. Een deel van de vloot lag namelijk stil in het derde kwartaal. Bij de offshore activiteiten was het beeld een stuk positiever. De aanleg van windparken op zee zorgde voor een omzetstijging ten opzichte van het eerste half jaar. 
De vooruitzichten voor Boskalis blijven gunstig omdat er nog voldoende aanbestedingen voor projecten worden uitgeschreven. Maar het aanbestedingsproces duurt vanwege de coronacrisis langer dan gebruikelijk. Boskalis heeft zijn solide kaspositie verder versterkt in het derde kwartaal en houdt vast aan de verwachtingen voor het bedrijfsresultaat voor de rest van het jaar.

Vanmiddag krijgen wij inzage in de ontwikkelingen van de Amerikaanse arbeidsmarkt. Mochten de werkgelegenheidscijfers tegenvallen dan zal de druk op de Amerikaanse regering toenemen om haast te maken met extra stimuleringsmaatregelen.