Auteur: Krist Plaizier Datum: 23-07-2020

Roche heeft last van minder reguliere zorg

Gedurende het eerste halfjaar heeft Roche duidelijk gemerkt dat de reguliere zorg wereldwijd op een lager pitje werd gezet door de noodzakelijke aandacht die het coronavirus vroeg van de zorgsector. Hierdoor zag de Zwitserse farmaceut de omzet en winst dalen in het eerste halfjaar. Vanochtend kwam Roche met de cijfers.

Vooral bij (voorheen) sterk groeiende ‘blockbusters’ kwam de klad in de groei, al moeten we daar niet al te dramatisch over doen. Zo kwamen de verkopen van het medicijn tegen MS, Ocrevus, in het tweede kwartaal uit onder de verwachtingen (CHF 964 miljoen versus CHF 1,01 miljard). Toch werd er gedurende het eerste halfjaar van het middel voor CHF 2,1 miljard verkocht, een plus van 25% ten opzichte van vorig jaar. Zo verging het ook met Helimbra, het middel tegen hemofilie. In het tweede kwartaal kwam de omzet uit op CHF 482 miljoen waar er CHF 537,4 miljoen werd verwacht. Over het eerste halfjaar kwam de verkoop echter op ruim een miljard Zwitserse frank uit, een plus van maar liefst 94% ten opzichte van vorig jaar. De omzet van de overige medicijnen groeide eveneens gestaag door, zij het dus iets minder dan verwacht. Volgens CEO Schwan is er echter sprake van een herstellende vraag in het lopende kwartaal.

De totale omzet in het eerste halfjaar, welke wel geschraagd werd door sterk groeiende verkopen van testen op het coronavirus, kwam uit op CHF 29,3 miljard. Dit is 3,9% minder dan vorig jaar en ook minder dan analisten verwachtten. Hetzelfde geldt voor de winst per aandeel. Deze kwam uit op CHF 10,44 waar er CHF 10,72 verwacht werd. Vorig jaar verdiende Roche nog CHF 11,12 per aandeel in het eerste halfjaar. Overigens was vooral de sterke Zwitserse frank een spelbreker. Wanneer we de omzet en winst bij gelijke valutakoersen bekijken was er namelijk wel omzet- en winstgroei in het eerste halfjaar van respectievelijk 1% en 3%.

Vertrouwen blijft

Ondanks de (licht) tegenvallende omzet en winst, handhaaft de Zwitserse farmaceut de outlook voor het gehele jaar. In de ‘pijplijn’ zitten medicijnen waar men hoge verwachtingen van heeft. Zo zijn er kandidaatsmedicijnen tegen de ziekte van Huntington en Alzheimer aanbeland in fase 3, hetgeen ook geldt voor diverse medicijnen tegen verschillende soorten kanker. Deze pijplijn moet de omzet en winst van Roche beschermen tegen de aanvallen van producenten van biosimilars, die de medicijnen goedkoper namaken. Vorig jaar lukte dit prima: de omzet van de medicijnen die onder patent verkocht kunnen worden, groeide in 2019 met CHF 2,5 miljard. Dit was meer dan de gederfde omzet op de medicijnen die moeten concurreren met biosimilars. Deze gederfde omzet bedroeg in 2019 CHF 2,1 miljard bij gelijke wisselkoersen.

Ook is er genoeg vertrouwen in de eigen prestaties om het dividend verder te kunnen verhogen. Het vertrouwen bij de beleggers echter was toch wat geschaad; de koers daalde vandaag in de opening meer dan 2% op de mededelingen.

Microsoft overtreft de hoge verwachtingen

Gisteravond, na het sluiten van de markten in de Verenigde Staten, kwam Microsoft met de cijfers over het afgelopen kwartaal. De cijfers versloegen de toch al hoge verwachtingen van analisten. In het fiscale vierde kwartaal (gebroken boekjaar), dat eindigde op 30 juni, werd er een omzet behaald van USD 38,0 miljard (+12,8%). De operationele winst steeg ook, met 8,1%, naar USD 13,4 miljard. In afgelopen kwartaal boekte Microsoft een eenmalige kostenpost van USD 450 miljoen vanwege de sluiting van diverse fysieke winkels. Vanwege deze bijzondere last kwam de nettowinst per aandeel wel lager uit. Deze daalde van USD 1,71 per aandeel naar USD 1,46. De gemiddelde analistenverwachting was echter USD 1,34. Vorig jaar had Microsoft juist nog een bijzondere belastingbate van USD 2,6 miljard.

De groei kwam van diverse bedrijfsonderdelen. Natuurlijk groeiden de clouddiensten stevig door. De omzet van Azure groeide met 47%. Maar ook diensten die thuiswerken mogelijk maken (zoals Microsoft Teams) lieten een forse groei zien. De vele mensen die afgelopen kwartaal moesten thuiswerken, speelden ook spelletjes op de Xbox. De omzet van de Xboxspelletjes en -diensten groeide met 65%. Minder verging het met de verkoop van licenties voor softwarepakketten (Windows, Office). En ook LinkedIn deed het minder. Het zakelijke sociale netwerk had last van de zwakke arbeidsmarkt in het tweede kwartaal. Bovendien waren er minder advertentie-inkomsten.

Ondanks de prima prestatie van Microsoft, lijkt de koers vanmiddag toch lager te gaan openen. Dit heeft te maken met het feit dat analisten een nog hogere groei hadden verwacht van de clouddiensten. De groei van Azure van 47% was dan wel fors, maar vorig kwartaal bedroeg deze nog 59%. Gemiddeld werd er een groei van 49% verwacht.