Auteur: Joop van de Groep Datum: 14-12-2018

Wordt Amerika ook in 2019 “the place to be” voor aandelen?

De Amerikaanse regering heeft een aantal economische troeven in handen die in 2019 uitgespeeld kunnen worden, zoals de intentie om meer te investeren in onder andere infrastructurele projecten, hogere overheidsuitgaven met name aan defensie en onverminderd sterke consumentenbestedingen als gevolg van de lage werkloosheid. 

Na de mid-term verkiezingen hebben de Democraten het Amerikaanse parlement weer in handen. De Democraten zijn voorstander om meer te investeren in de verouderde infrastructuur en zullen aan een verhoging van het schuldenplafond de voorwaarden verbinden om meer uit te geven aan infrastructurele projecten.
Analisten zijn gematigd positief over de winstontwikkeling van de Amerikaanse ondernemingen. Gemiddeld genomen wordt er een stijging van de bedrijfswinsten verwacht van 10%.

Bedreigingen

De twee voornaamste bedreigingen voor de economische groei in Amerika zijn een verkeerd monetair beleid van de centrale bank en een escalatie van de handelsoorlog met China. Wij gaan voorlopig uit van nog één rentestijging dit jaar en voor 2019 zullen eventuele rentestijgingen afhankelijk zijn van de economische omstandigheden en de inflatieverwachtingen. Halverwege volgend jaar wordt het duidelijk of de fiscale stimuli zorgdraagt voor aanhoudende economisch groei tot na 2019 of dat het strakkere monetaire beleid van de Fed en de afwikkeling van de balans (vermindering van de liquiditeit) de economische groei vertragen.
Momenteel zijn de onderhandelingen over het handelsconflict tussen China en Amerika gaande. Als de onderhandelingen op niets uitlopen dan zou de neerwaartse spiraal van vergeldingsmaatregelen weleens duur kunnen komen te staan. Uit onderzoek blijkt dat een verhoging van de heffingen tot 25% op alle goederen die tussen beide landen worden verhandeld, zowel de Amerikaanse als de Chinese economie met ruim 2% zal afremmen.

Als Trump de ambities heeft om in 2020 herkozen te worden als president dan kan hij geen economische groeivertraging gebruiken en zal hij daarom proberen om binnen afzienbare tijd handelsovereenkomsten met zowel China als de Europese Unie af te sluiten.

Europa

De politieke onzekerheden in Europa nemen toe. De kans op een wanordelijk vertrek van Groot Brittannië uit de Europese Unie wordt, na het uitstellen van de stemming in het Britse parlement, groter. Italië ligt met de overheidsbegroting op ramkoers met de Europese commissie en de twee grootste voorstanders van het Europese project, Angela Merkel en Emmanuel Macron, gaan het jaar 2019 in met politiek verzwakte posities in eigen land. Merkel trekt zich terug uit de politieke arena en het politieke blazoen van Macron is behoorlijk aangetast door de “gele hesjes” beweging. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat het vertrouwen van beleggers in de Europese aandelenbeurzen afneemt. Gisteren heeft de ECB zowel de verwachtingen van de economische groei als de inflatie voor de Eurozone naar beneden bijgesteld.

China

Het voortdurende handelsconflict tussen China en Amerika is ingegeven door het feit dat de Amerikaanse regering haar houding tegenover China fundamenteel heeft veranderd. Het economische beleid was in het verleden gebaseerd op constructieve samenwerking. Maar sinds het aantreden van Trump is er sprake van een protectionistisch economisch beleid om te voorkomen dat China een groter concurrentievoordeel krijgt op de gebieden van Artificiële Intelligentie, quantuminformatica en biotechnologie. Beleggers hebben moeite om deze fundamentele verandering in de relatie tussen Amerika en China goed in te schatten. Vanochtend werd bekend gemaakt dat de groei van de industriële productie en de stijging van de detailhandelsverkopen in november lager zijn uitgevallen dan verwacht. De laatste tijd zijn er meer signalen die duiden op een verdere afkoeling van de Chinese economie

Inschatting

Wij schatten in dat Amerika beter zal presteren op het gebied van omzetgroei en stijging van de winst per aandeel dan in andere regio’s. Derhalve blijft Amerika voor beleggers the place to be.