Auteur: Joop van de Groep Datum: 18-10-2019

Zoet als honing

De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over de Brexit. Nadat de Britse premier Boris Johnson zijn 27 collega’s had toegesproken, hadden de regeringsleiders van de EU-landen iets meer dan een uur nodig om het bereikte akkoord unaniem goed te keuren. Ondanks het feit dat de Europese Unie over veel onderwerpen verdeeld is, geldt dit niet voor de Brexit. De afgelopen drie jaar hield het grootste handelsblok ter wereld ten aanzien van het Brexitdossier de rijen gesloten. Europa spreekt van een evenwichtige deal die tegemoetkomt aan de belangen van zowel de Europese Unie als het Verenigd Koninkrijk. Boris Johnson is ook enthousiast omdat volgens zijn zeggen na 46 jaar de controle terug is in Londen.

Het akkoord moet overigens nog wel worden goedgekeurd door het Europese en Britse parlement. De goedkeurig door het Europese parlement is een formaliteit. Dit geldt echter niet voor de Britten. Het Lagerhuis stemde tot drie keer toe een Brexit-akkoord weg. De meerderheid van het Britse parlement wil echter beslist niet zonder deal uit de Europese Unie stappen. De status van Noord-Ierland na de Brexit is het grote struikelblok. Morgen gaat het Britse parlement stemmen en het is allerminst zeker of Boris Johnson de meerderheid van het parlement achter het Brexit-akkoord kan krijgen. Boris Johnson gokt erop dat onder druk alles vloeibaar wordt.

Reactie BoE op BoJo

Dave Ramsden, de vicevoorzitter van de Britse centrale bank, deed een opmerkelijke uitspraak over het te voeren rentebeleid als het Britse parlement instemt met de Brexit-deal. In tegenstelling tot zijn collega’s die kortgeleden nog spraken van een renteverlaging zowel bij een deal als een no-deal, wil Ramsden de rente beperken en geleidelijk verhogen ondanks de wereldwijde economische groeivertraging.

Ramsden motiveerde zijn rentevisie door te stellen dat als er duidelijkheid is over de Brexit de bedrijfsinvesteringen zullen aantrekken. De groei van de werkgelegenheid neemt weliswaar af maar de lonen stijgen wel. De forse waardedaling van het Britse pond, stijgende lonen en aantrekkende bedrijfsinvesteringen werken de inflatie in de hand. Om de koopkracht van de Britten te ondersteunen is een renteverhoging niet ondenkbaar. Op de uitspraken van Dave Ramsden steeg het Britse pond met 1,2% ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Honeywell

Op Wall Street kijken de beleggers met belangstelling uit naar de stroom aan bedrijfscijfers die goed op gang is gekomen. Volgens FactSet liet 78% van de S &P 500 bedrijven die inmiddels met hun kwartaalcijfers zijn gekomen een beter resultaat zien dan waarop analisten hadden gerekend. Eén van ‘s werelds grootste industriële conglomeraten Honeywell behoorde ook tot deze groep. Voor de derde keer dit jaar wist Honeywell de verwachtingen ten aanzien van de winstontwikkeling te verslaan met dank aan de sterke resultaten van de Aerospace-divisie. Als gevolg van de verbetering van de operationele winstmarge met 4 procentpunten heeft Honeywell de winstverwachtingen voor de rest van het jaar verhoogd. Voor beleggers smaakten de financiële resultaten zo zoet als honing en zetten zij het aandeel 2,4% hoger.