Datum: 27-12-2022

Huub huub, Barbatruc

Peildatumarbitrage is een woord waar u waarschijnlijk nog nooit van heeft gehoord. Maar het is op het moment actueler dan ooit.

Naar aanleiding van het 'kerst-arrest' van 24 december vorig jaar, waarin bepaald werd dat er te veel belasting werd geheven over spaargeld, is de wetgeving wat betreft box 3 gewijzigd. Vanaf 1 januari aanstaande geldt er een overbruggingsregime tot het moment dat de nieuwe box 3-wetgeving zal ingaan.

In die nieuwe wetgeving, die naar verwachting niet eerder dan in 2026 zal ingaan, zal gerekend worden met het werkelijk behaalde rendement. 

Beleggers slechter af

Tot het zover is, hebben we te maken met de 'Overbruggingswet box 3'. Nieuw in deze wet is dat de samenstelling van het vermogen op de peildatum van 1 januari bepaalt hoeveel belasting er betaald moet worden over het vermogen.

Volgend jaar wordt spaargeld belast tegen 0,36 procent (vooralsnog, het definitieve tarief wordt pas begin 2024 bekend gemaakt) terwijl overig vermogen, waaronder obligaties en aandelen, wordt aangeslagen tegen een fictief rendement van 6,17 procent.

Het gevolg van een lagere heffing over spaargeld is dat beleggers vanaf volgend jaar vaak slechter af zijn. Hierdoor lijkt het aantrekkelijk om de beleggingen voor de jaarwisseling om te zetten naar spaargeld. Maar of dat verstandig is?

Anti-peildatumarbitragemaatregel

Ons kabinet heeft deze mogelijkheid tot arbitrage onderkend en daarom is er een anti-peildatumarbitragemaatregel in de Overbruggingswet opgenomen. Arbitrage in de vorm van een vermogensverschuiving binnen een bepaalde periode rond de peildatum 1 januari 2023 wordt door de Belastingdienst gezien als het ontwijken van belasting en daarom fiscaal genegeerd. De arbitrageperiode loopt van 1 oktober tot en met 31 maart.

Dus hoewel de Overbruggingswet box 3 pas op 1 januari 2023 in werking treedt, is de eerste periode dus al per 1 oktober 2022 ingegaan. Als u bijvoorbeeld vandaag uw beleggingsportefeuille verkoopt en u koopt deze op 10 januari aanstaande weer terug, dan zal de Belastingdienst dit vermogen toch als ‘overige bezittingen’ belasten en niet als spaargeld. Alleen als er gehandeld wordt uit een aantoonbare, niet fiscale, zakelijke overweging wordt een vermogensverschuiving binnen deze periode niet fiscaal gesanctioneerd. 

Bewijslast bij belastingplichtige

Overigens valt de controle op de peildatumarbitrage door de Belastingdienst niet te automatiseren. Iedereen moet zelf in z’n aangifte aangeven of er sprake was van zakelijke motieven om de beleggingen te verkopen en niet van peildatumarbitrage.

De Belastingdienst zal aangiftes risicogericht en steekproefsgewijs toetsen. De bewijslast ligt bij de belastingplichtige. Als blijkt dat de anti-peildatumarbitragemaatregel onvoldoende helpt, is het voor het kabinet mogelijk om bij ministeriële regeling met aanvullende regelgeving te komen.

Daarnaast loop je het risico van het mislopen van beleggingsrendement. Het fictieve rendement van 6,17 procent is 1,8 procent hoger dan het fictieve tarief van dit jaar (forfaitair rendement tweede schijf box 3 2022). Het arbitragevoordeel bedraagt 6,17 minus 0,36 is 5,81 procent van het van beleggingen naar spaargeld geswitchte vermogen.

Van die 5,81 procent moet 32 procent (belastingpercentage box 3 2023) daadwerkelijk worden betaald, ofwel 1,86 procent. Dat is het mogelijke voordeel. Die 1,86 procent gaan we met spaargeld de komende drie maanden zeker niet verdienen, maar met effecten is die kans of misschien zelfs meer dan dat, er wel.

Huub huub Barbatruc

Iedereen zonder glazen bol weet natuurlijk niet wat de effectenmarkten gaan doen de komende drie maanden, maar een waardestijging van rond 2 procent komt regelmatig voor, soms op slechts één dag maar zeker in één week.

Als je je beleggingen hebt verkocht, heb je je verlies van dit jaar gerealiseerd en loop je bovendien een mogelijk positief rendement mis. Dat is helemaal zuur als de Belastingdienst je plannen doorziet en een streep zet door het tarief voor spaargeld. Daar ga je dan met je Huub, Huub, Barbatruc-actie…

Overigens ben ik maar een 'eenvoudige' vermogensbeheerder die zich baseert op openbare bronnen. Voor de daadwerkelijke ins- en outs adviseer ik u zich te wenden tot uw fiscalist.