Datum: 03-01-2022

Waarom techaandelen zo rentegevoelig zijn

Een veel gehoorde vraag de laatste tijd is waarom de koersen van technologieaandelen dalen op het moment dat de (Amerikaanse) rente stijgt. Regelmatig wordt de relatie tussen beide niet begrepen. De meeste technologieaandelen hebben immers nauwelijks schulden, hebben zelfs regelmatig enorme cashposities (waar momenteel nauwelijks rente-inkomsten uit voortkomen, dus een hogere rente is dan toch juist gunstig?), en hebben meestal goede groeivooruitzichten. Een beetje hogere rente moeten deze bedrijven wel kunnen hebben toch?

Hierom zijn techaandelen zo rentegevoelig

Het zijn juist deze goede, al ingeprijsde, groeivooruitzichten die technologieaandelen zo rentegevoelig maken. Dat zit zo. Een aandelenkoers is eigenlijk niets anders dan de contant gemaakte (= gedisconteerde) stroom van de verwachte winsten (of eigenlijk kasstromen) per aandeel in de toekomst. Als we die verwachte kasstromen per aandeel uit de toekomst terug moeten rekenen naar vandaag tegen een hogere rente, dan is er een lagere beginwaarde (de huidige aandelenkoers) nodig om tot dezelfde uitkomst uit te komen. 

Een voorbeeld dat één en ander verduidelijkt. Door rente kan een bedrag groeien. Bij een jaarlijkse rente van 5 procent zal 1.000 euro over tien jaar zo’n 1.629 euro zijn. Maar andersom rekenen kan ook: hoeveel moet ik nu op rente zetten om over tien jaar bij 5 procent 1.629 euro te hebben? Die omgekeerde berekening van een toekomstig bedrag naar een bedrag vandaag heet disconteren. 

Discounted cashflowmodel

Het 'discounted cashflowmodel' is een veel gehanteerd model om door middel van toekomstige verwachte kasstromen tot een huidige waardering van een onderneming te komen. De (vereenvoudigde) formule die gebruikt wordt in dit model is: huidige waarde = jaarlijkse kasstroom gedeeld door het verschil tussen de rendementseis van de belegger en de jaarlijkse verwachte groei van de cashflow.

Bij een jaarlijkse kasstroom van 500.000 euro, een rendementseis van 10 procent en een groei van 7 procent, is de huidige waarde van deze onderneming 500.000/(0,10-0,07) = 16,7 miljoen euro. Stijgt de (risicovrije) rente in dit voorbeeld met 1 procent, dan zal de belegger dit optellen bij de rendementseis die zo 11 procent wordt. Hierdoor daalt de waarde van de onderneming naar 12,5 miljoen euro (500.000/(0,11 – 0,07)).

In dit voorbeeld zorgt dus een 1 procent hogere rente voor een 25 procent lagere waarde van de onderneming! En dit is dus, gesimplificeerd, wat beursgenoteerde technologiebedrijven met mooie groeivooruitzichten parten speelt zodra een hogere renteverwachting ingeprijsd wordt.

Concurrentie van staatsobligaties

Een mogelijke aanvullende verklaring voor de rentegevoeligheid van technologieaandelen is de komst van concurrerende beleggingsalternatieven. Technologieaandelen staan niet bekend om hun aantrekkelijke dividend. Omdat dit type bedrijven de winst meestal nodig heeft voor de groei van de onderneming, schiet het dividend er meestal (grotendeels) bij in.

De tienjaars kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten van momenteel zo’n 1,5 procent, is vergelijkbaar met het dividendrendement op technologieaandelen. Waarom zou je dan als grote (pensioen)belegger tien jaar lang risico nemen met een belegging in technologieaandelen wanneer je vergelijkbare inkomsten kunt realiseren door te beleggen zonder risico in Amerikaanse staatsobligaties?

Minder vraag naar tech

Door de gestegen rente is er nu dus een alternatief voor beleggers om hun vermogen tegen een ongeveer gelijke inkomstenstroom weg te zetten. Dit zou kunnen zorgen voor minder vraag naar (technologie)aandelen met een relatief laag dividendrendement. Een kanttekening bij het gehanteerde voorbeeld van het discounted cashflowmodel is dat de groei van de kasstromen constant wordt gehouden. Dit hoeft natuurlijk niet.

Sterker nog, als de rente stijgt zou dit het gevolg kunnen zijn van een hogere economische groei en daarmee hogere winstniveaus van bedrijven. En bij een hogere winstgroei zou de waardedaling mee kunnen vallen of zelfs voor een toename van de waarde kunnen zorgen. Bovendien is het model een sterk vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid.