Auteur: Martine Hafkamp Datum: 02-10-2020

Belangrijke week voor de boeg

Voor de Amerikaanse economie staat de belangrijkste week van het jaar voor de deur. Zoals iedereen wel weet staan morgen de presidentsverkiezingen op de agenda. Maar, ook het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Fed, komt donderdag bijeen (een dag later in verband met de presidentsverkiezingen) en vrijdag is het tijd voor het officiële banencijfer. Na de verkiezingen is er hopelijk duidelijkheid en kan er wat volatiliteit uit de markt lopen. Die is de laatste tijd immers behoorlijk omhooggegaan. Het is het ideale scenario; volatiliteit omlaag en de koersen omhoog. Zo bezien zou de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen zo maar een eindejaarsrally kunnen inluiden.

Afgelopen vrijdag hebt u in ons beursbericht al kunnen lezen dat Apple, Amazon, Alphabet en Facebook samen over het derde kwartaal gemiddeld een omzetstijging hebben gerealiseerd van 18 procent en een winststijging van zelfs 31 procent op jaarbasis. Mede daardoor kon de daling van de winst van de bedrijven uit de S&P 500 afvlakken van 16,6 naar 9,8 procent op jaar-op-jaar. De omzetdaling liet een soortgelijk beeld zien. Die verbeterde van min 3 naar min 2,1 procent. Dat was mede te danken aan de beter dan verwachte cijfers van Alphabet en Amazon. Tot op heden heeft overigens zo’n 81 procent van de ondernemingen uit de S&P 500 het qua omzet beter gedaan dan verwacht. De winst is in 85 procent van de gevallen hoger.

Archer Daniels Midland verbetert de schuldratio‘s

Over dan naar de bedrijfscijfers waar vorige week in onze beursberichten geen plaats meer voor was maar die wel interessant zijn. Afgelopen donderdag kwam Archer Daniels Midland (ADM) met de cijfers over het derde kwartaal. De aangepaste winst per aandeel (NON-GAAP) steeg met 16 procent op jaarbasis naar 89 dollarcent per aandeel. Overigens kwam de gerapporteerde (niet aangepaste) winst per aandeel wel lager uit op 0,40 dollar (versus 0,72 dollar vorig jaar). Dat cijfer was veel lager dan de door analisten verwachtte 68 dollarcent.

De niet aangepaste winst per aandeel kwam vooral zo laag uit vanwege een eenmalige kostenpost van 53 dollarcent per aandeel voor het vervroegd aflossen van 1,2 miljard dollar aan vreemd vermogen. Omdat dit voor de afgesproken datum plaatsvond, moest ADM een vergoeding betalen aan de houders van de leningen. ADM besloot de schuld af te lossen omdat het te veel cash op de rekening had staan door de goede gang van zaken tijdens de coronapandemie en de verkoop van een deel van hun belang in Wilmar International, een agrarische handelsonderneming in Singapore. Dit leverde 550 miljoen dollar op. Het vreemde vermogen was redelijk duur afgezet tegen de huidige rente. Bovendien wordt de balans van het bedrijf door deze aflossing veel flexibeler (betere kengetallen maken een mogelijk beroep op banken of de kapitaalmarkt eenvoudiger, hetgeen wenselijk is omdat ADM wil groeien met de divisie Nutrition en kijkt naar mogelijke overnames).

Voor heel ADM kwam de operationele winst uit op 849 miljoen dollar. Dit is 11 procent hoger dan vorig jaar. Alle segmenten zagen de winst toenemen. De grootste divisie, de handelstak Ag Services and Oilseeds, pluste 5 procent op 436 miljoen dollar (51 procent van de totale winst). Volgens ADM zat het in deze divisie wat tegen door ‘timing-effects’; veel omzet die normaal in het derde kwartaal gerealiseerd wordt, komt nu in het vierde kwartaal. Daarnaast zijn er in het eerste halfjaar zoveel Braziliaanse sojabonen verkocht aan China dat men in het derde kwartaal ‘uitverkocht’ was. Dit resulteerde in het opmerkelijke feit dat de Verenigde Staten nu sojabonen verkoopt aan Brazilië.

De divisie die ethanol en zoetstoffen maakt uit maïs (Carbohydrate Solutions) had een uitzonderlijk goed kwartaal met 35 procent meer winst. Dit kwam door lagere grondstofkosten en het feit dat diverse molens uit productie genomen zijn. Voorheen kostte de productie hier meer dan deze opleverde. De winst van de divisie Nutrition (voedingssupplementen voor voeding voor mens en dier) groeide prima door met een plus van 25 procent.

De omzet kwam lager uit dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Waar diverse overheden wereldwijd eerst aan voorraadopbouw deden om ervoor te zorgen dat de voedselvoorziening door corona niet in het gedrang zou komen, waardoor ADM in het tweede kwartaal positief verraste, zien we nu een tegengesteld effect. Het is echter niets waar wij ons zorgen over maken. Wij houden de aandelen van deze dividendaristocraat bij uitstek voor onze cliënten dan ook stevig vast.