Auteur: Jan-willem Nijkamp Datum: 14-05-2019

Heren Trump en Xi, een handelsoorlog is desastreus voor de economie

Nog geen overeenkomst

Het zat er vorig weekeinde al een beetje aan te komen. Trump dreigde met nieuwe importtarieven als de Chinezen maar bleven dralen met de onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst tussen de beide grootmachten. De beurzen reageerden not amused getuige de koersdalingen afgelopen week. Zo raakten aandelen wereldwijd naar schatting zo’n 2000 miljard dollar aan waarde kwijt tussen maandag en donderdag. Vrijdag herstelden de markten iets ondanks het feit dat op die dag de nieuwe tarieven in werking traden. Gisteren escaleerde de handelsoorlog verder. Ondanks de waarschuwing van de Amerikaanse president om het niet te doen kwam China met tegenmaatregelen. De boodschap was duidelijk, China laat zich de les niet lezen. De beurzen zakten vervolgens verder weg.

Goed voor de schatkist

De Amerikaanse president liet weten geen haast te hebben met het sluiten van een overeenkomst. De huidige situatie levert de schatkist immers geld op, naar schatting zo’n 100 miljard dollar aan gecollecteerde tarieven. Natuurlijk, een overeenkomst heeft de voorkeur, maar het voortbestaan van de huidige situatie is meer in het voordeel van de Verenigde Staten dan van China. Het is echter maar de vraag of dat zo is. Ten eerste valt een winst van 100 miljard dollar in het niet bij een verlies van bovengenoemde 2000 miljard. Ten tweede lijkt de veronderstelling dat China betaalt voor de hogere tarieven op een misverstand te berusten. De hogere tarieven worden toch echt door Amerikaanse consumenten en producenten opgebracht. Natuurlijk raakt het de Chinese economie wel, maar de Amerikanen lijden net zo zeer onder deze “oorlog”.

Wie trekt er eigenlijk aan de touwtjes

Naar eigen zeggen trekt de Amerikaanse president aan de touwtjes bij deze onderhandelingen, gesterkt door een krachtige economie. Bluf, volgens de Chinezen. Zij leidden uit de druk die Trump uitoefende op de Federal Reserve om de rente te verlagen af dat het met die robuustheid van de Amerikaanse economie wel meevalt. Zij zagen hierin een aanleiding om bij de onderhandelingen van de Verenigde Staten te eisen eerder ingevoerde handelstarieven weer te laten varen. Zo niet, dan nu maar geen overeenkomst. Want waar in de Verenigde Staten de centrale bank een monetaire draai maakte, had de centrale bank van China dat al eerder gedaan. Met als gevolg herstel in de economie en aantrekkende beurzen.

Hoe nu verder?

Een escalatie van dit conflict zou niet alleen voor beide grootmachten, maar voor de hele wereld desastreus kunnen uitpakken. Trump heeft een overeenkomst nodig in aanloop naar de volgende verkiezingen. Maar ook de positie van Xi binnen de Communistische Partij is niet volledig onomstreden. Want een gezonde groei van de Chinese economie vergt meer privatisering en innovatie. Een “onbetrouwbare” Verenigde Statem dwingt China echter meer de traditionele koers te varen: meer staatsinterventie, meer militarisme, krachtige staatsbedrijven. Trump dreigt door zijn harde opstelling op deze wijze precies te bereiken wat hij niet wil. Om over de gevolgen voor de rest van de wereld nog maar te zwijgen. Maar het kan toch niet waar zijn dat deze testosteronstrijd bepalend gaat worden hoe de wereld er het komend decennium uit gaat zien?

Diplomatie?

Eerdere Amerikaanse regeringen hoopten dat China zich als vanzelf zou aanpassen aan het Westen naarmate het land welvarender werd. Trump wil deze aanpassing nu echter afdwingen. Dat is gevaarlijk. Toch gaat hij niet zover China definitief te verstoten. Vandaag liet hij toch weer een opening. Een begin van een overeenkomst zou ergens in juni alsnog gemaakt kunnen worden wanneer beide heren elkaar ontmoeten op de G20 in Japan. Er is ook nog tijd. De nieuwe tarieven zijn reeds ingegaan, maar er gaan enkele weken overheen voordat de net verscheepte Chinese goederen de Verenigde Staten hebben bereikt. Volgens de handelsvertegenwoordiger van de Verenigde Staten zullen de nieuwe tarieven ook niet eerder effectief kunnen worden dan eind juni. Kortom, er is nog tijd. Diplomatie in stilte, buiten de publiciteit om, zou overigens tot meer resultaat kunnen leiden. In tegenstelling tot dat al dat luidruchtige getwitter. Het resultaat telt, niet al het lawaai eromheen.