(Veiligheidshalve) meer defensief?

Nu de vrees voor een recessie als gevolg van het coronavirus toeneemt neigen beleggers er steeds meer naar hun toevlucht te zoeken in zogenaamde defensieve waarden.

Bekende ‘vluchtheuvels’ zijn de beleggingscategorieën staatsobligaties, edelmetalen (goud, zilver) en vastgoed. Populaire vluchtvaluta in onrustige tijden zijn de dollar en de Zwitserse frank. Een portefeuille met een behoorlijke weging in alle of de meeste van bovengenoemde beleggingen zal minder hard dalen in een neergaande markt.

Nutsbedrijven niet over één kam te scheren

Voor beleggers met een voorkeur voor aandelen gelden vooral de sectoren nutsbedrijven, consumentengoederen, vastgoed en farmacie als overwegend defensief. Bedrijven uit deze sectoren produceren goederen of leveren diensten die ook in tijden van een economische neergang voldoende aftrek zullen hebben. Denk daarbij aan gas-, water- en elektriciteitsbedrijven.

Nu zijn ook deze bedrijven niet meer eenvoudig over een kam te scheren. Zo hebben sommigen kernenergie afgezworen, terwijl anderen er zwaar op leunen. De een is sterk in windenergie, terwijl de ander nog leunt op fossiele brandstoffen. Ook in deze sector is het dus niet meer zoals vroeger, maar het blijft overwegend een defensieve sector. Bijkomend voordeel is het aantrekkelijke dividendrendement. Bij een historisch lage rente gelden deze aandelen als ‘near bonds’.

Drank, voeding en huishoudelijke producten

Een andere defensieve categorie vormen de producenten van drank, voeding en huishoudelijke producten. Bekende merknamen die eenieder wel kent uit de supermarkt. Het gaat daarbij om producten die - ook wanneer het iets minder gaat - wel verkocht worden, zij het dat de iets duurdere merken wellicht eerder onder druk komen te staan dan de goedkopere.

Ook in deze sector wordt over het algemeen een aantrekkelijk dividend uitgekeerd. Het maakt deze aandelen eveneens tot een mooi alternatief voor obligaties bij de historisch lage rente.

Uiteraard is niet al het vastgoed defensief. Vooral winkelcentra zijn erg gevoelig voor een economische neergang. Beleggingen in bijvoorbeeld een datacenter of een bejaardentehuis (populair in Duitsland) zijn dat wel. Het aantrekkelijke dividend maakt ook deze categorie interessant in tijden van economische neergang.

Farmacie

Dan hebben we nog de sector farmacie. De aard van het product en het ook hier weer interessante dividend maakt deze categorie eveneens defensief.

Hier geldt echter ook weer dat deze categorie niet meer zo eenvoudig als vroeger unaniem is weg te zetten als defensief. De forse prijzen voor sommige medicijnen en de politieke druk om hier wat aan te doen maken dat deze sector niet zomaar als veilig of defensief is weg te zetten.

Redelijk goed bestand tegen mindere tijden

Wanneer beleggers aandelen uit bovengenoemde categorieën weten te combineren met ‘veilige’ valuta, kan een portefeuille redelijk goed bestand zijn tegen mindere tijden op de beurs.

Bedacht moet overigens wel worden dat wanneer een belegger zijn portefeuille volledig ‘defensief’ inricht, hij in feite de markt volledig aan het timen is.

Nog veiliger? Spreiding

Veiliger is het wellicht om een goede spreiding aan te brengen in de portefeuille en te kiezen voor alle sectoren, dus ook voor industrie, technologie, energie, grondstoffen, etc. Binnen een dergelijke portefeuille zou dan nog altijd gekozen kunnen worden voor een overweging van defensieve sectoren. Als belegger ben je zo minder vatbaar voor onverwachte marktswings.

Al deze sectoren hebben een beperkte correlatie met elkaar en zullen tezamen voor minder volatiliteit in een portefeuille zorgen. Een dergelijke strategie is vooral aan te bevelen wanneer een belegger wel mindere tijden verwacht, maar geen volledige ineenstorting van de beurs.

Overleven

In dat laatste geval zijn drastischer ingrepen noodzakelijk. Dan gaat het niet meer zozeer om de schade beperken, maar om overleven. Vergeet echter niet dat als je te voorzichtig bent en je wel erg laat leiden door de waan van de dag, je jezelf ook op achterstand kan zetten.