Datum: 20-03-2023

Beleggen is in de eerste plaats grote fouten vermijden

De hoge inflatie maakt monetaire verruiming onwenselijk, maar dit is wel precies wat er de afgelopen week gebeurd is. Die inflatie staat nog ver boven het gewenste niveau van 2 procent en het kan nog wel even duren voor we weer op dat niveau zijn.

Daarmee lijken verdere renteverhogingen noodzakelijk om de inflatie weer in het gareel te krijgen. Helaas brengt dat, zoals we de afgelopen weken hebben kunnen zien, de stabiliteit van het financiële stelsel in gevaar. Op afnemend vertrouwen bij het grote publiek zitten centrale bankiers niet te wachten. 

Doel blijft 2 procent inflatie

Nu zal de inflatie de komende maanden naar alle waarschijnlijkheid verder afnemen, al was het maar om puur rekenkundige redenen. Zelfs wanneer de inflatie maand-op-maand met zo’n 0,4 tot 0,5 procent blijft stijgen, zoals nu het geval is, zal deze op jaarbasis deze zomer terugzakken naar een niveau van 3 tot 4 procent.

Dat is weliswaar fors lager dan de ruim 9% van afgelopen jaar, maar het zal de centrale bankiers waarschijnlijk nog niet tot tevredenheid stemmen. Hun doel is immer zo’n 2 procent. 

Tussen twee vuren

Nu zijn de centrale banken echter beland tussen hamer en aambeeld. Verdere renteverhogingen en een afbouw van de balans zijn noodzakelijk om de inflatie te blijven bestrijden. Maar, die renteverhogingen kunnen zo maar tot meer ongelukken in het financiële stelsel leiden.

Die ongelukken kunnen het vertrouwen van het grote publiek in het financiële stelsel beschadigen met alle nare economische en politieke consequenties van dien. De positie van de centrale bankiers en die van Jerome Powell in het bijzonder is niet te benijden. Ze kunnen het eigenlijk nooit goed doen.

Van de Fed wordt deze week een renteverhoging van hooguit 25 basispunten verwacht, als de rente al verhoogd wordt. Tot voor lag de marktconsensus nog op een rentestap van 50 basispunten. De zogenaamde piekrente, het hoogst verwachte punt van de renteverhogingen door de Fed en de ECB, is in korte tijd ook flink gedaald.

Renteverlaging?

Er wordt nu zelfs voor het einde van dit jaar weer een renteverlaging door de Fed verwacht. Het is echter zeer de vraag hoe de beurzen zullen reageren wanneer centrale banken gaan afwijken van de verwachting. Het zou het vertrouwen ook nog verder onder druk kunnen zetten. De obligatiemarkten hebben hier in ieder geval een voorschot op genomen. 

De markten fluctueren doorlopend al naar gelang het nieuws omtrent rente en inflatie positief of negatief is. Dit zal nog wel enige tijd zo blijven. De inflatie zal  niet opeens binnen een paar maanden verdwenen zijn. De reactie van de centrale bankiers hierop blijft de stemming op de beurzen bepalen.

Daar komt dan sinds kort dus nog de complicerende factor bij dat een schuldeneconomie renteverhogingen niet geheel zonder schokkern zal doorstaan. Schokken die het vertrouwen onder beleggers weer nadelig kunnen beïnvloeden.

Gooi niet het bijltje er bij neer

Moeten beleggers uit pure wanhoop het bijltje er dan maar bij neergooien? Nee, dat is nooit de slimste strategie. In soortgelijke periodes, zoals tijdens de inflatie van 1966-1982, bleek dat aandelen de beste of misschien beter gezegd de minst slechte belegging waren.

Wel doen beleggers er goed aan in een periode gekenmerkt door zoveel onzekerheid beleggingen van uitstekende kwaliteit te selecteren. Minder solide bedrijven komen in het huidige klimaat vroeg of laat de man met de hamer tegen. Zo kocht Fintessa recent voor haar clilënten aandelen als KPN, Wolters Kluwer en Vinci. 

Grote fouten vermijden

Wellicht kunnen bepaalde sectoren zoals bijvoorbeeld banken en verzekeraars bijvoorbeeld nu beter vermeden worden. Beleggen is in de eerste plaats grote fouten vermijden. Doe je dat goed, dan ben je al een heel eind. Speculeren lijkt nu financiële zelfmoord.

Dat zal de komende tijd ongetwijfeld blijken wanneer er meer berichten volgen over ongelukken en faillissementen als gevolg van teveel leverage. Dat zal niet alleen het geval zijn bij banken, maar ook in het vastgoed of bij hedgefondsen.

Iedere dip biedt mooie kansen

Iedere stevige dip biedt beleggers uiteraard ook de nodige kansen om tegen interessante koersen in te stappen. Beleggers die nog over een goed gevulde kas beschikken kunnen zo opereren.

Ga er maar van uit dat beleggers als Buffett eerste rang zitten met hun ruime hoeveelheid liquiditeiten nu de koersen wegzakken. En wat te denken van de grote technologiefondsen als Apple, Microsoft en Alphabet met hun riante kasposities?