Datum: 27-03-2023

Bijna klaar

Met de nodige spanning werd door beleggers vorige week uitgekeken naar het rentebesluit van het FOMC, het beleidscomité van het stelsel van Amerikaanse centrale banken (Fed). Al het tumult rond de bankensector van de afgelopen weken maakte de evenwichtsoefening van de Fed niet bepaald gemakkelijker.

Vooraf werd een renteverhoging van 50 basispunten - waar bijna iedereen een paar weken geleden nog vanuit ging - dan ook uitgesloten. Maar helemaal niets doen was volgens veel marktvorsers evenmin verstandig.

Gulden middenweg

Er restte vooraf dus eigenlijk alleen de gulden middenweg van 25 basispunten. Dat is ook waartoe het beleidscomité unaniem besloot. De federal funds rate werd verhoogd naar een niveau van 4,75 tot 5,00 procent. Dat is de hoogste rentestand sinds september 2007, net voor het begin van de kredietcrisis. 

Net als toen, waren ook de afgelopen twee vergaderdagen binnen het beleidsbepalende comité de problemen in de (Amerikaanse) bankensector onderwerp van gesprek. Waarom was er vooraf zo’n discussie over de vraag of de rente verder omhoog moest of niet? Dat komt omdat de negen keer achter elkaar verhoogde beleidsrente als één van de oorzaken gezien van het omvallen van drie middelgrote, regionale Amerikaanse banken onlangs. 

Niets doen was geen optie

Maar als de Fed besloten zou hebben om niets te doen aan de rente, en daarmee af te wijken van het staande beleid om de inflatie aan te pakken, zou dit als een verkeerd signaal zijn opgevat door de financiële sector. Het zou een teken zijn geweest dat de problemen in de bancaire sector een grotere bedreiging vormen voor de Amerikaanse economie dan de inflatie.

Dat zou zo maar hebben kunnen leiden tot een paniekreactie op de financiële markten en dat wil niemand, zeker de Fed niet. Nu zal het omvallen van een aantal regionale banken er wel voor zorgen dat de kredietverlening aan met name het Amerikaanse MKB op een lager pitje zal komen te staan. Dat alleen al zal de groei van de Amerikaanse economie niet ten goede komen.

Dot plot

De hoogte van de rentestap was conform de recente verwachting van het merendeel van de analisten. Echter in de toelichting op het besluit, en met name in de gepubliceerde 'dot-plot', zaten wel een paar verrassingen. De dot-plot is een grafische voorstelling van hoe de beleidsmakers van de Fed verwachten dat de federal funds rate zich de komende tijd zal ontwikkelen.

Uit deze grafische voorstelling valt op te maken dat de renteverhogingen van het FOMC ten einde lijken te komen. De Fed-bestuurders zien het belangrijkste rentetarief aan het eind van 2023 uitkomen op een mediaan van 5,125 procent. Dit is gelijk aan de vorige prognose van afgelopen december en het wijst erop dat de rente dit jaar waarschijnlijk nog één keer met 25 basispunten zal worden verhoogd. 

Na mei is het klaar

Dit zal naar verwachting bij de vergadering in mei zijn. Daarna is het klaar. Maar het feit dat centrale bankbestuurders voor de rest van dit jaar aan een mediaan van 5,125 procent blijven vasthouden, wijst erop dat de centrale bank, in tegenstelling tot wat sommige marktvolgers verwachten, de rente dit jaar (nog) niet gaat verlagen. Voor volgend jaar wordt wel een verlaging van de rente voorzien. 

Dat er voor dit jaar nog niet op een renteverlaging hoeft te worden gerekend was een teleurstelling, maar de marktreactie viel over de hele linie erg mee.

Geen 'algemene verzekering' voor bankdeposito's

Dat werd anders toen de Amerikaanse minister van Financiën, Janet Yellen, tegenover een subcommissie van de Amerikaanse Senaat zei dat de Amerikaanse overheid momenteel niet werkt aan een 'algemene verzekering' voor bankdeposito’s en dus niet van plan is om alle spaarders te redden als er nog meer banken omvallen.

Die uitspraak kwam nadat ze eerder had aangegeven dat de Amerikaanse regering wel bereid zou zijn om extra garanties op deposito’s te verstrekken, mocht de bankencrisis verergeren. Er zou zelfs worden onderzocht om tijdelijk alle deposito’s bij alle banken te garanderen. Hoe het ook zij, laten we hopen dat ze alleen aan management-by-speech hoeft te doen.