Datum: 28.09.2020

China lijkt als winnaar uit de bus te komen

Terwijl Europa en Amerika blijven worstelen met het coronavirus, lijkt men in het grootste deel van Oost-Azië Covid-19 redelijk onder controle te hebben gekregen. Relatief gezien zou je kunnen stellen dat men in dit deel van de wereld de crisis goed heeft doorstaan en dan in het bijzonder in de belangrijkste economie van deze regio, China.

Normale leven start weer op

Waar we in Nederland de Famke Louises van deze wereld hebben die als mosterd na de maaltijd ook nog eens willen wijzen op de delen van de samenleving die zwaar zijn en worden getroffen, start het ‘normale’ leven in China steeds meer op. De stijging van de renminbi ten opzichte van de dollar sinds dit voorjaar met ruim 5 procent is daar een gevolg van.

De pandemie lijkt de opmars van China op het economische wereldtoneel te hebben versneld. Zo bleek de industriële productie in China in de maand augustus met 5,6% te zijn gestegen ten opzichte van dezelfde maand een jaar geleden. Ook de investeringen in vastgoed waren 4,6 procent hoger dan in dezelfde maand vorig jaar.

Consumentenbestedingen groeien zonder staatssteun

Deze cijfers waren zonder meer beter dan verwacht, maar nog enigszins toe te schrijven aan de stimulerende maatregelen van de overheid. Het feit dat zelfs de detailhandelsverkopen beter bleken dan verwacht en 0,5 procent hoger uitvielen dan vorig jaar was wel een verrassing. De consumentenbestedingen waren tot voor kort namelijk de zwakke plek in het Chinese economische herstel. De consument had zich tot vorige maand nog niet hersteld van de klap van de pandemie en de winkelverkopen waren dit jaar iedere maand nog gedaald.

Het Chinese BNP bleek in het tweede kwartaal met 3,2 procent te zijn gegroeid na de daling in het eerste kwartaal. China is daarmee een van de weinige landen met economische groei. Bedenk daarbij dat de gestegen consumentenbestedingen niet het resultaat waren van grootschalige staatssteun. Dit is anders dan in de Verenigde Staten en Europa, waar overheden de burgers op grote schaal op de been hebben gehouden met allerhande steunmaatregelen. In China bleef de staatssteun voornamelijk beperkt tot stimulering van de industrie.

China als werkplaats van de wereld

In dit Chinese groeiverhaal speelt de export een belangrijke rol. China was voor de uitbraak van het virus al de belangrijkste werkplaats van de wereld en dat is niet veranderd. Sterker nog, het aandeel van China in de wereldhandel is zelfs toegenomen. Een blik op een grafiek van de Chinese export leert ons dat het Chinese aandeel in de totale export in de wereld van 14 naar 16 procent is toegenomen.

En hoe zit het dan met de handelsoorlog met de Verenigde Staten? Daar is in deze cijfers weinig van terug te vinden. China blijkt met name elektronica en medische apparatuur te hebben uitgevoerd naar de rest van de wereld. Mede geholpen door het feit dat de lockdown restricties in China al in april werden opgeheven, waar deze in de rest van de wereld nog op grote schaal golden.

Verhoudingen nog verder onder druk

Mede als gevolg van bovenstaande ontwikkelingen staan de beurzen in China dit jaar hoger. De Chinese munt is gestegen naar een niveau dat beleggers lang niet meer hebben gezien. Een ander gevolg van deze Chinese opmars is het steeds verder uitdijende handelsoverschot met de Verenigde Staten.

Natuurlijk, als gevolg van de pandemie heeft China tot op heden nog geen 40 procent van het handelsakkoord met de Verenigde Staten ten uitvoer gebracht. Maar toch, het handelsoverschot met de VS is sinds het presidentschap van Trump met 25 procent gegroeid tot ruim 300 miljard dollar op jaarbasis.

Anti-China retoriek

Ondanks alle retoriek en druk van de Amerikaanse president is er in feite niet veel veranderd. Sterker nog, de situatie is nog sterker richting China verschoven in het nadeel van Amerika.

Het zal de verhoudingen tussen de twee landen nog verder onder druk zetten, wie er ook president gaat worden straks in november. In anti-China retoriek doen de Democraten immers niet onder voor de huidige president.