Datum: 27-09-2021

De Fed blijft voorspelbaar

Vorige week kwam het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, met een vers rentebesluit. Voorzitter Jerome Powell en de zijnen voldeden met het besluit volledig aan de verwachtingen van analisten. De Fed creëerde duidelijkheid en dat is waar beleggers van houden. Het geeft ze rust. De federal funds rate en het discontotarief bleven ongewijzigd. Maar, volgens de Fed is er wel voldoende vooruitgang geboekt wat betreft de doelstellingen van inflatie en maximale werkgelegenheid. Daarom is het opportuun om langzaam te stoppen met het steunprogramma dat opgetuigd werd om de Verenigde Staten door de coronacrisis heen te helpen. 

Powell vertelde in zijn toelichting op het besluit dat tijdens de volgende vergadering op 2 en 3 november het definitieve besluit tot afbouw genomen kan worden en dat daarmee dan ook gelijk begonnen kan worden. Dat kan natuurlijk alleen onder de voorwaarde dat de economie zich verder blijft herstellen en dat eventueel nieuwe coronavarianten niet voor een nieuwe kink in de kabel zorgen.

En de rente dan?

De Fed zal vervolgens tot midden volgend jaar de tijd nemen om het steunprogramma helemaal af te bouwen. De afbouw van het vorige steunprogramma in 2014 kostte de Fed 10 maanden. De vraag of daarna ook de rente zal worden verhoogd, is een heel andere volgens Powell. Over wanneer een mogelijke renteverhoging zal plaatsvinden bleef dus wel onduidelijkheid bestaan.

Enig houvast hierin geeft de 'dot plot', een puntenwolk met de individuele verwachtingen van de diverse centrale bankiers. Uit deze puntenwolk valt af te leiden dat de helft van de beleidsmakers een eerste renteverhoging in 2022 verwacht, de andere helft ziet dit pas in 2023 gebeuren.

Groeiverwachtingen Amerikaanse economie

Naast het rentebesluit kwam de Fed ook met nieuwe groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie. De verwachting voor dit jaar is iets lager en gaat van 7 procent eerder naar 5,9 procent nu. Voor 2022 werd de groeiverwachting verhoogd van 3,3 procent naar 3,8 procent. Ook werden de inflatieverwachtingen bijgesteld. In juni ging de Fed nog uit van een inflatie van 3,4 procent voor dit jaar, nu werd deze verwachting naar boven bijgesteld naar 4,2 procent.

In 2022 zal de inflatie volgens de meest recente ramingen dalen tot iets boven de 2 procent. Of die daling geen wishful thinking is blijft natuurlijk de vraag. Tekorten aan grondstoffen en halfgeleiders, tekorten aan personeel en uit de pan rijzende kosten voor vrachtvervoer zorgen voor steeds verder oplopende prijzen. Zeker, de consumentenprijzen vielen onlangs enigszins mee, want ze waren minder hard gestegen dan verwacht. De producentenprijzen lopen echter hard op. In augustus zelfs met 8,3 procent. 

Kunnen bedrijven de hogere kosten wel doorberekenen?

Marktvolgers vragen zich in toenemende mate af of bedrijven wel in staat zijn om deze kosten aan de consument en afnemers door te berekenen. De lonen stijgen weliswaar, maar houden het tempo van de prijzen niet bij. De koopkracht neemt dus af. De huizenmarkt werkt ook al niet mee. De hogere woonlasten laten steeds minder ruimte voor andere uitgaven.

Dat alles vindt plaats op een moment dat de verwachtingen voor de winsten over het derde kwartaal niet gering zijn. Volgens onderzoeksbureau Factset verwachten analisten over het huidige derde kwartaal een winstgroei van 27,6 procent. Dat is een behoorlijke drempel om overheen te stappen. 

Beurskoersen tot grote hoogten

Inmiddels laten steeds meer bedrijven doorschemeren helemaal niet zo zeker te zijn of deze verwachtingen wel kunnen worden ingelost. Tegenvallers kunnen niet worden uitgesloten.

Voeg daar een naar virus aan toe dat van geen wijken lijkt te weten, politici in Washington die het niet eens kunnen worden over het weer teruggekeerde schuldenplafond, een economie waar de vaart uit lijkt te raken, een toenemende somberheid die hoort bij de tijd van het jaar en een centrale bank die neigt naar het afbouwen van zijn stimuleringsprogramma. Dat alles terwijl beurskoersen tot grote hoogten zijn opgelopen.

Buy the f... dip

Het lijken de perfecte ingrediënten voor een correctie op de beurs. Sinds het begin van deze rally is er geen correctie van meer dan 5 procent geweest. Iedere dip was een koopmoment. BTFD (buy the f… dip) was het gevleugelde motto. De rally werd door de Fed op gang geschoten en zal waarschijnlijk pas door de centrale bank worden afgevlagd.