Datum: 06-03-2023

De klok wel hebben horen luiden...

'Groepje particuliere beleggers profiteert meer van winsten grote bedrijven dan pensioenfondsen', konden we vorig weekend op en het nieuws horen en lezen. De NOS had namelijk onderzoek gedaan naar wie de meeste van de 'Nederlandse' aandelen Shell, Unilever, ING, Ahold Delhaize, DSM, ASML en Philips in handen heeft.

En nee, dat zijn niet de grote pensioenfondsen, maar de 'rijke' particuliere belegger. 

Pensioenfondsen en particuliere beleggers

Het ABP en bijvoorbeeld het pensioenfonds voor Zorg en Welzijn en Metaal en Techniek horen bij de vijf grootste van Nederland. Totaal beleggen zij volgens het onderzoek van NOS voor zo’n 2 miljard euro in de 7 grootste bedrijven van de AEX. Particuliere beleggers daarentegen hebben in de eerder genoemde bedrijven rechtstreeks totaal zo’n 13,5 miljard euro gestoken. En oh oh, die profiteren in de vorm van dividend dus volop van de exorbitante winsten die die 'stoute' bedrijven vorig jaar hebben gemaakt. 

Over de hoge winsten die energiebedrijven vorig jaar realiseerden is al veel gezegd en geschreven. Die zouden volgens de politiek zelfs extra belasting moeten gaan afdragen over de winst die ze konden bijschrijven omdat ze daar zelf weinig voor hadden gedaan. De olie- en gasprijzen stegen vorig jaar immers fors door de oorlog in Oekraïne en de sanctiepakketten die Europa vervolgens invoerde.

Bij een belegging in aandelen hoort ook risico

Enige nuancering is daarbij wel op z’n plaats. Want, hoewel op de heel lange termijn dividend het meest bijdraagt aan het rendement, is er ook nog zoiets als het risico van een belegging in aandelen.

Kijk bijvoorbeeld naar het koersverloop van de aandelen Shell, Unilever, ING, Ahold Delhaize, DSM, ASML en Philips over het afgelopen jaar en verder terug in de tijd. Er wordt in het artikel met geen woord gerept over de negatieve koersresultaten die die beleggers eveneens kunnen ervaren.

Bovendien loopt er al de discussie vanuit Brussel voor het invoeren van een solidariteitsheffing. Daarbij moet je je de vraag stellen of energiemaatschappijen belast kunnen worden voor winsten die ze in 2022 of 2021 behaald hebben met eerder dan in 2022 gedane transacties. Energiemaatschappijen verkopen immers hun energie jaren vooruit.

Toen de olieprijs negatief was hoorde je ook niemand piepen

Bovendien hoor je niemand piepen toen de olieprijs in 2020 negatief was en Shell het dividend met 66% verlaagde, of wind- en zonne-energie op windige of zonnige dagen negatieve prijzen oplevert. Dat neemt niet weg dat een bijdrage uit de sector sociaal wenselijk kan zijn, maar dat is een heel ander verhaal dan dat 'rijke' particulieren meer zouden profiteren dan pensioengerechtigden.

Bovendien heeft een aantal grote pensioenfondsen als bijvoorbeeld het ABP onder invloed van de milieulobby afscheid genomen van beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen. Zo’n artikeltje in het weekend lijkt zo bezien meer op een gevalletje van de klok wel hebben horen luiden, maar niet weten waar de klepel hangt. 

Appeltje voor de dorst

Dat is zeker het geval als je bij de verantwoording van het artikel leest dat het bedrag dat Nederlandse particulieren in binnenlandse beleggingsfondsen hebben belegd niet is meegerekend.

En dat zijn mijn inziens toch vaker de kleinere 'niet-rijke' beleggers die voor hun oude dag ook een appeltje voor de dorst proberen op te bouwen. Gezamenlijk hebben zij voor 60 miljard euro in 'mandjes' aandelen geïnvesteerd, waarvan volgens De Nederlandsche Bank voor een aanzienlijk bedrag in de 7 genoemde bedrijven.