Datum: 23-05-2022

De terugkeer naar degelijkheid

De huidige correctie heeft gezorgd voor het wegblazen van de enorme hoeveelheid excessen in de markt. Zo hebben memestocks, SPAC’s, cryptocurrencies en aandelen die überhaupt veel te duur waren er flink van langs gekregen.

Terugkeer naar 'degelijke' aandelen

Bitcoin verloor ruim de helft van zijn waarde. Die daling is nog beperkt in verhouding tot andere cryptocurrencies. Binnen de cryptowereld leek er namelijk sprake van een 'vlucht naar veiligheid' waarbij bitcoin nog als de meest veilige haven werd gezien.

Opvallend is de sterke correlatie tussen cryptocurrencies en het meer speculatieve gedeelte van de technologiesector. De Nasdaq (exclusief de grote namen) daalde bijna één-op-één mee met de cryptocurrencies. Van een aparte asset class lijkt weinig sprake. Het lijkt meer op een terugkeer naar een meer normale situatie. Beleggers zijn zich meer gaan richten op 'degelijke' aandelen. 

Inflatie is een vijand van iedereen

Ondanks dat de meeste winsten en omzetten nog steeds in orde zijn, zijn de koersen de afgelopen maanden fors gedaald. De boosdoener is het inflatiespook. Met een inflatie van boven 8 procent maken veel beleggers kennis met een fenomeen dat ze nog niet eerder hebben meegemaakt. Alleen de ervaren beleggers die in de jaren 70 al actief waren, kunnen erover meepraten. Inflatie is een vijand van iedereen, van arm tot rijk, van spaarder tot belegger. Daarom is het voor centrale bankiers en autoriteiten genoeg reden om zich er zorgen over te maken.

De inflatie moet dus bestreden worden. Na enige aarzeling doen de centrale bankiers dat. De Fed is begonnen met het verhogen van de rente en het stoppen met opkopen van staats- en hypotheekobligaties. De ECB zal weldra volgen. De gevolgen zijn duidelijk te merken. In de Verenigde Staten is de rente flink opgelopen, de rente op tienjaars staatsobligaties zelfs naar rond 3 procent. De hypotheekrente in de Verenigde Staten staat op 5,3 procent en Amerikaanse spaarders krijgen weer wat rente over hun spaartegoed.

Een ander beleggingsklimaat: het einde van TINA?

Na een periode van 40 jaar, waarin de rente alleen maar leek te kunnen dalen, lijkt de trend zich te keren. Lijkt, want we wachten nog op een definitieve bevestiging. De huidige stijging lijkt stevig, maar is historisch gezien (nog) niet meer dan een kleine opleving. Maar stel dat de rente door blijft stijgen, dan zou er zeker een heel ander beleggingsklimaat ontstaan. Het zou het einde van TINA kunnen betekenen.

Het kan echter zo maar dat beleggers de huidige situatie te somber inschatten. Er worden op basis van een aantal ferme uitspraken van Fed-bestuurders wel erg veel renteverhogingen ingeprijsd. De inflatie is weliswaar historisch hoog, maar wordt grotendeels veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden die niet eeuwig zullen blijven duren. Grondstoffenprijzen gieren de pan uit, vervoer is duur, personeel is schaars en er is een tekort aan allerlei benodigde onderdelen.

Dit tempo blijft niet voor eeuwig

Vooral de prijzen van energie (olie, aardgas en steenkool) zijn hoog. Dat zullen ze waarschijnlijk blijven, maar het is niet reëel om te verwachten dat het huidige tempo van stijgingen zal aanhouden. Op een zeker moment zal dat afvlakken. Beleggers zullen dan opgelucht ademhalen, centrale bankiers eveneens. 

Naast de gestegen prijzen is er sprake van een 'recessie-obsessie'. De economische groei neemt af, mede door de afgenomen koopkracht van de consumenten. Amerikaanse macrocijfers gaven inderdaad aan dat de groei in het eerste kwartaal is gedaald, maar de historisch lage werkloosheid (meer vacatures dan werklozen) en de sterke groei van de detailhandelsverkopen (weer boven 8 procent) duiden vooralsnog niet op een naderende recessie.

Een vlakke rentecurve? Mogelijk, maar het verschil tussen de driemaands en de tienjaars rente is nog meer dan 2 procent. China? Tsja, dat land zal inderdaad niet bijdragen aan meer economische groei. Maar ook daar lijkt men de ergste maatregelen in verband met het indammen van het coronavirus achter zich te hebben gelaten.

Opluchting

Het is niet uitgesloten dat er op dit moment te veel renteverhogingen worden ingeprijsd en dat de centrale bankiers gedwongen worden enigszins op hun schreden terug te keren. Dat zou een opluchting betekenen voor de financiële markten. Obligatiespecialisten spreken nu al van een koopkans.

Feit is in ieder geval dat beleggers een erg sombere houding aannemen. Ze zijn somberder dan ze in de afgelopen 50 jaar zijn geweest, volgens cijfers die het sentiment over beleggers bijhouden. Harde cijfers bevestigen dit. Sinds 2000, ten tijde van 9/11, hebben professionele beleggers niet meer zo veel cash aangehouden als nu, maar liefst 6,1 procent volgens Bank of America. 

Geld wordt weer belegd bij sprankje hoop

Dat geld zal grotendeels weer belegd worden wanneer er ook maar een sprankje goed nieuws uitkomt. Wat dat zal zijn, weten we uiteraard niet. Maar een meevaller op het gebied van de inflatie zou heel goed tot een nieuwe rally kunnen leiden. Zo’n rally hoeft niet het begin te worden van weer een langdurige opgaande periode. Daarvoor zijn er momenteel te veel mitsen en maren. Maar het einde van de wereld is evenmin in zicht. 

Het meest waarschijnlijke scenario is dat de markten een periode van voornamelijk zijwaartse beweging zijn ingegaan. Zijwaarts is dan een ruim begrip. In de jaren 70 schoot de beurs per saldo ook niets op. Maar dat betekende niet dat er geen correcties en rally’s van tientallen procenten plaatsvonden. 

Beurs opgeschoond: kwaliteit komt bovendrijven

Is een zijwaartse beurs slecht voor beleggers? Niet zolang de alternatieven matig zijn. En bovendien zijn indices ook maar gemiddelden. Een goede belegger kan ook in een zijwaarts bewegende index geld verdienen. Selectie van de juiste aandelen zal meer en meer belangrijk worden. Dat zien we nu al. Kwaliteit komt bovendrijven en speculatieve rommel wordt genadeloos afgestraft. Dat is uiteindelijk alleen maar goed voor de beurs.