Datum: 09-11-2020

De Verdeelde Staten van Amerika

Zoals bij de afgelopen presidentsverkiezingen bleek lijken de Verenigde Staten meer dan ooit verdeeld in twee kampen die elkaar nauwelijks het licht in de ogen gunnen. De wederzijdse afkeer tussen de Republikeinen en de Democraten is zo groot dat er zelfs gesproken wordt van de Verdeelde Staten van Amerika.

Zo bezien lijkt er dus heel wat aan de hand. De grote vraag is echter hoe belangrijk deze verkiezingen op de langere termijn nu echt zijn voor de belegger?

Voor de man in de straat en de stemming in de wereld is dat natuurlijk wel degelijk het geval. Maar, iedere keer wanneer er weer verkiezingen plaatsvinden in de Verenigde Staten worden er vergelijkingen getrokken welke partij nu beter is voor de beurs.

Langetermijnbeleggers zouden schouders moeten ophalen

Voor traders kan het van belang zijn, maar langetermijnbeleggers zouden er hun schouders over moeten ophalen. Maar het beleid van een president of van zijn partij in het Congres heeft natuurlijk wel enigszins invloed op de financiële markten of bepaalde economische sectoren.

Er zijn diverse studies gepubliceerd over welke sectoren onder de een en welke onder de andere president voordeel zouden kunnen hebben. Dit keer zijn dat bij de Democraten onder andere duurzame energie, farmacie en technologie en onder de Republikeinen fossiele energie en de financiële sector. Aandelen uit die sectoren zag je de afgelopen week dan ook het meest in koers fluctueren afhankelijk van welke presidentskandidaat aan de winnende hand leek.

Even goed af

Maar, breder gezien en ervan uitgaande dat de belegger slechts geïnteresseerd is in het rendement op zijn vermogen, maakt het eigenlijk helemaal niets uit wie er de komende vier jaar president is van de Verenigde Staten.

Dat klinkt misschien wat cru, maar onderzoek wijst uit dat beleggers in de loop van de geschiedenis onder Democraten en Republikeinen even goed of slecht af waren. Zo blijkt het gemiddeld jaarlijks rendement onder een Republikeinse president sinds 1900 uit te komen op 6,6% per jaar.

Laat dat nu net precies hetzelfde zijn onder Democratische presidenten. Alle verhalen over Republikeinen die beter zouden zijn voor de zakenwereld en Democraten die met overheidsgeld strooien ten spijt, in de praktijk blijkt het niets uit te maken.

Technologie en duurzame consumptiegoederen nog steeds het best

Nog een aardig feit. Trump kan zo op het eerste gezicht niet meer verschillen van zijn voorganger. Maar maakte dat wat uit voor de beurs? Onder Obama rendeerden de sectoren technologie en duurzame consumptiegoederen het best. Trump kwam aan de macht en deed het allemaal heel anders, maar wat blijkt? Technologie en duurzame consumptiegoederen zijn nog steeds het meest winstgevend.

En wat bleek onder beide presidenten de slechtste sector om in te beleggen? Tsja, energie dus… Over de volle periode van vier jaar maakte het voor de beurs dus niet uit wie er in het Witte Huis zetelde.

Zoals het er nu naar uitziet behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat, terwijl het Huis van Afgevaardigden de Democratische meerderheid heeft behouden. Dit betekent dat het Congres verdeeld blijft en dat houdt weer in dat beide partijen niet al hun voorgenomen nieuwe wetsvoorstellen aangenomen zullen zien worden in het Congres.

Plannen voor een Obamacare 2.0, grote investeringen in de infrastructuur, extra regelgeving voor grote technologiebedrijven, belastingverhogingen en investeringen in duurzame energie komen hiermee op losse schroeven te staan.

Rente als koren op de molen van beleggers

Zo ook, helaas, de komst van een groot steunpakket voor de Amerikaanse bevolking. Al die plannen kosten heel veel geld. Nu het erop lijkt dat een (groot) deel van de beoogde investeringen niet heel soepel door het Congres zal worden aangenomen, zal de Amerikaanse overheid een kleiner beroep op de kapitaalmarkten hoeven doen.

Die mindere (verwachte) vraag naar geld zorgt ervoor dat de prijs van geld, ofwel rente, daalt. Zo zagen we vorige week de kapitaalmarktrente in de Verenigde Staten op een dag met maar liefst 13 basispunten dalen. En van een lagere rente weten we dat het koren is op de molen van beleggers. Die Verdeelde Staten zijn wat dat betreft zo slecht nog niet.