Datum: 03-05-2021

Don't go away this May

Eerst was daar Jerome Powell, die verklaarde vooralsnog geen enkele reden te zien iets aan het huidige beleid van de centrale bank te wijzigen ondanks de toenemende zorgen over de inmiddels enigszins overspannen Amerikaanse huizenmarkt. Dat betekent dat er niet gesleuteld zal worden aan de officiële rentetarieven en dat de Fed iedere maand voor een bedrag van 120 miljard dollar aan staats- en hypotheekobligaties blijft kopen.

Vervolgens was daar de toespraak van Joe Biden in het Congres. In zijn eerste speech voor zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat verklaarde de president dat hij het land honderd dagen geleden in een deplorabele toestand had overgedragen gekregen, maar dat de Amerikaanse economie inmiddels ready for take-off is. Het voorspoedig verlopende vaccinatieprogramma en de enorme staatssteun doen hun werk als we kijken naar de sterk verbeterde economische cijfers.

Enorm herstel Amerikaans bedrijfsleven

De opgelopen groeiverwachtingen voor de Amerikaanse economie komen niet zomaar uit de lucht vallen. Het Amerikaanse bedrijfsleven laat een enorm herstel zien na de pandemische inzinking van vorig jaar. Dat blijkt uit de rapportages van de bedrijfsresultaten over het afgelopen eerste kwartaal tot nu toe.

Een groot aantal bedrijven rapporteerde een hogere winst dan verwacht, en niet een beetje hoger, maar in veel gevallen fors hoger. Nu is winst eigenlijk niet meer dan een mening. Er zijn vele wegen die naar een mooi winstcijfer kunnen leiden. Daarom is het vaak interessanter te kijken naar de omzet van bedrijven. Daar valt minder mee te marchanderen. Ook die overtreft tot op heden alle verwachtingen.

Winsten vieren feest, koersen schuchter aan de kant

Nu doet zich op de beurs een vreemd fenomeen voor. Terwijl de winsten feest vieren blijven de koersen enigszins schuchter aan de kant zitten. Er lijkt de laatste weken niet veel beweging meer in te zitten.

Nog opvallender is de reactie van de aandelenkoersen op de gerapporteerde cijfers. Waar de koers normaal met een gemiddelde van 1,5% omhoog schiet na beter dan verwachte resultaten, is de reactie op de ronduit fantastische bedrijfsresultaten dit cijferseizoen tot op heden nogal lauw.

De koersen waren blijkbaar al maandenlang op deze uitstekende resultaten vooruitgelopen en lijken hier en daar nu naar volle tevredenheid hun winsten te incasseren. Er is een beurswijsheid die waarschuwt voor dergelijke situaties. Deze zegt namelijk dat wanneer zelfs zulke goede resultaten de koersen niet meer in beweging kunnen zetten al het goede nieuws ingeprijsd is en dat het dan hoog tijd wordt de arena te verlaten. Wat moet de koersen dan immers nog wel in beweging krijgen?

Verwachtingen

Toch kunnen we daar een kanttekening bij plaatsen. Onderzoek naar alle kwartaalcijferseizoenen die zijn geweest wijst uit dat de reactie op de beurs meestal het resultaat is van eerder uitgesproken verwachtingen. Is de consensus onder de analisten vooraf dat er sprake zal zijn van een tegenvallend seizoen, dan volgt vaak een stijging op de beurs. De tegenvallers waren al ingeprijsd en het kon dus eigenlijk alleen nog maar meevallen.

Omgekeerd blijkt iedere keer dat wanneer het verwachtingspatroon vooraf hoog is, de koersen juist dalen. De meevallers waren eveneens al ingeprijsd en het kon alleen nog maar tegenvallen.

Hold in May and stay close

Ondanks de lauwe reactie lijkt dat deze keer iets anders uit pakken. Al lijkt de rally te pauzeren, toch staat S&P 500 wel iets hoger dan aan het begin van het cijferseizoen. En dat terwijl de verwachtingen dus toch behoorlijk hoog waren. Alleen daarom al lijkt het dit jaar onverstandig om de beurswijsheid ‘Sell in May and go away’ op te volgen. Beter lijkt het om daarvoor in de plaats te zetten ‘Hold in May and stay close’.