Datum: 15-11-2021

Een beetje grijs en een beetje groen

De klimaattop in Glasgow ligt al ruim een week achter ons. Veel beleggers zullen het vooral zien als een hoop politiek gebazel, terwijl anderen het als een wake-up call zullen beschouwen. Zoals verwacht is er een aantal afspraken gemaakt die nu op nationaal niveau zullen moeten uitgewerkt. Het terugdringen van de uitstoot van CO2, het stoppen met investeren in fossiele brandstoffen, meer investeringen in 'groen' zijn de belangrijkste uitkomsten van de klimaattop.  

Vergelijkbaar met de internetrevolutie

Een en ander zal zeker gevolgen hebben voor beursgenoteerde bedrijven en dus ook voor hun aandeelhouders. Wat echter niet vergeten moet worden is dat de energietransitie waarschijnlijk tientallen jaren in beslag zal gaan nemen. Wie daar uiteindelijk als winnaar of verliezer uit tevoorschijn zal komen is nu moeilijk te zeggen. Vergelijk het met de internetrevolutie. De verwachte winnaars van ruim twintig jaar geleden zijn grotendeels uit beeld verdwenen. Een enkeling is overeind gebleven (Amazon). Veel nieuwe bedrijven zijn inmiddels opgegroeid en groot geworden. Zo zal het met de energietransitie ook gaan. 

Wie zijn kop in het stand steekt, is dief van zijn eigen portemonnee

Op dit moment is voor de meeste beleggers financieel rendement de hoofdvoorwaarde om te beleggen, en ecologisch rendement een randvoorwaarde. Heel kort door de bocht en idealistisch gesproken wil COP (Conference of Parties) de beleggers er min of meer toe dwingen om juist te sturen op beleggingen die het grootste ecologische rendement opleveren met financieel rendement als randvoorwaarde. 

Uiteraard heeft dat een lange weg te gaan, maar je ziet wel dat beleggers meer en meer ervan doordrongen zijn, dat groene geldstromen op de beurs hoger gewaardeerd worden dan vervuilende geldstromen. Wie z’n kop in het zand steekt voor deze ontwikkeling is dus dief van eigen portemonnee. 

Het heeft alleen weinig zin om met z’n allen vanuit fossiele brandstoffen in hernieuwbare energie te stappen. Zeker niet stante pede, dat zou tot een sociaal en economisch bloedbad leiden. Laten we zo realistisch zijn om te beseffen dat we fossiele brandstoffen nog lang nodig hebben om de wereld draaiende te houden. Daarnaast zie je ook bij de fossielebrandstofproducenten goede ontwikkelingen. Probeer juist bij deze partijen verduurzaming af te dwingen.

Olie, gas en steenkool beste beleggingen van het jaar

Bovendien blijven 'groene' beleggingen wat achter dit jaar. Ten eerste omdat 'groen' al een forse rally achter de rug had. Na zo’n rally volgt vaak een mindere fase. Winstnemingen begin dit jaar waren massaal. Daar zijn de aandelen (nog) niet van hersteld.

Ten tweede is de grote haast om om te schakelen naar minder fossiel er de oorzaak van dat juist de fossiele brandstoffen (olie, gas en steenkool) het op dit moment zo goed doen. Er is het afgelopen decennium te weinig geïnvesteerd in fossiel waardoor het aanbod tekort schiet op het moment dat de vraag na de pandemie explodeert. Olie, gas en steenkool zijn zo’n beetje de beste beleggingen van het jaar. 

Vraag naar energie veel groter dan groen kan bieden

Eén ding lijkt duidelijk, de transitie zal eerder decennia (volgens Shell) gaan duren dan jaren (de wens van de klimaatlobby). Fossiel zal nog lang belangrijk blijven, want mensen hebben weinig zin om in de winter in de kou te zitten of zich per fiets naar hun werk te vervoeren (op zich overigens niets mis mee, maar vooral leuk als alternatief, niet als het moet). De vraag naar energie is veel groter dan 'groen' kan bieden. Een olieprijs die nog veel hoger gaat, een gasprijs die verder stijgt, het is niet ondenkbaar. 

Bovendien rijzen op het moment de kosten voor 'groen' de pan uit. Voor het plaatsen van zonnepanelen en windmolens zijn grondstoffen nodig; staal, koper, zilver, energie en mankracht. Aan alles is tekort en daarom zijn de prijzen ervan veel hoger. Gamesa en Vestas vertelden het onlangs nog in de toelichting bij de cijfers. Bovendien waren dit type aandelen in 2020 al tot grote hoogte gestegen en veel te duur. 

Waarom niet allebei?

Voor sommige beleggers levert dit keuzestress op, maar waarom? Aangezien we én fossiele brandstoffen hard nodig hebben én hernieuwbare energie, wat is er dan mis mee om van beide die aandelen te selecteren die passen bij je eigen normen en waarden op het vlak van duurzaamheid?