Datum: 02-02-2024

 

Een belangrijke week met heel veel cijfers

De afgelopen week werd en wordt gekenmerkt door een grote hoeveelheid aan macro- en bedrijfscijfers, net zoals een rentebesluit met toelichting van de Fed.

Beleggers keken met name uit naar de resultaten van vijf aandelen uit de Magnificent Seven: Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon en Meta. Gezien de dominantie van Big Tech in de indices zijn die niet onbelangrijk.

De Fed geeft nog geen duidelijkheid

Maar op macrogebied gebeurde er deze week ook veel. Zo gaf de Fed nog geen duidelijkheid over de datum waarop de rente voor het eerst zal worden verlaagd. Belangrijk eerder was de mededeling van het Amerikaanse ministerie van Financiën over de geplande nieuwe obligatie-emissies voor dit kwartaal.

Vorig kwartaal bleek de leningsbehoefte mee te vallen. De hoeveelheid is inmiddels bekend en deze blijkt lager dan verwacht. Vorig kwartaal droeg de meevallende leningsbehoefte bij aan een gunstig beurssentiment. Vandaag volgen dan nog de officiële werkloosheidscijfers. Voor de Fed kunnen deze cijfers van belang zijn voor het bepalen van het rentebeleid.

Of de Fed de rente gaat verlagen in maart of wacht tot mei doet eigenlijk niet zo ter zake. De Fed begon in maart 2022 met zijn serie renteverhogingen. Renteverhogingen gelden als slecht voor de beurzen. Is dat echt zo? Vanaf de dag van de eerste renteverhoging is de S&P 500-index met meer dan 10% gestegen. Nadat de centrale bank startte met kwantitatieve verkrapping is de index zelfs bijna 20% opgelopen. Daarmee logenstraften beleggers het gezegde dat je nooit tegen een verkrappende Fed in moet beleggen.

Turbulentie

Het sterk stimulerende fiscale beleid van de overheid speelt hier echter een grote rol, net zoals het flankerende beleid van de Fed. De centrale bank heeft de overheid in staat gesteld erg veel obligaties uit te geven zonder al te veel turbulentie op de markten. Dat is een hele prestatie! De golf van emissies van staatsleningen in de loop van dit jaar om het ambitieuze uitgavenpatroon van de staat te kunnen financieren nopen de Fed echter wel het beleid aan te passen.

Zo valt te verwachten dat er op korte termijn gestopt wordt met de kwantitatieve verkrapping, om zo turbulentie op de financiële markten te voorkomen. Wanneer de staat veel nieuwe leningen blijft emitteren terwijl de centrale bank de balans afbouwt, dreigt er een overaanbod en zal de rente oplopen. Die rentelasten gaan steeds zwaarder op de begroting drukken. Diverse leden van de Fed hebben al aangegeven erover na te denken QT te beëindigen.

Overspoeld

Mocht dat het geval zijn, dan kunnen de markten worden overspoeld met de nodige liquiditeiten. Dat is niet alleen gunstig voor beleggers, maar waarschijnlijk ook voor de zittende president. Zelden heeft een zittende president de verkiezingen verloren terwijl de markten opliepen. Het vierde zittingsjaar van een president is doorgaans minder goed dan het derde, maar nog steeds een alleszins behoorlijk jaar voor beleggers.

Over de maand januari hebben beleggers in ieder geval weinig te klagen gehad. Wel wordt door critici regelmatig gesteld dat de huidige rally een (te) smalle basis heeft, omdat het grootste gedeelte ervan te danken is aan slechts een paar aandelen. Opmerkelijk is het onderscheid tussen de grootste 20 bedrijven (erg goed) en de rest (matig).

Wel of niet (blijven) beleggen in Big Tech?

De vraag die echter vooral gesteld moet worden is de volgende. Wanneer je als (beginnende) belegger nu de markt ingaat, wat kun je dan het beste kopen? De winnaars van 2023 (Big Tech) of juist de verliezers (voornamelijk waarde-aandelen uit de oude economie)? Het verschil in waardering is enorm. Big Tech is schreeuwend duur en de rest lijkt aan de goedkope kant. Maar is dat ook zo?

En nog belangrijker, wat is duur? Zo liep de winst van Nvidia nog harder op dan de koers en daalde de koerswinstverhouding van 52 naar 30. Een voorwaarde is uiteraard wel dat het bedrijf flink blijft groeien. De mededeling van TSMC dat de vraag naar AI-chips het snelst groeit spreekt echter boekdelen. 

Beleggers moeten dus niet te snel afscheid nemen van hun Big Tech-aandelen. Winsten afromen kan echter geen kwaad. Daarnaast weet je als belegger nooit wanneer de markt gaat draaien en of alle leden van de Magnificent Seven het goed zullen blijven doen.

Magnificent Seven zijn niet één geheel

In de film waar ze naar zijn vernoemd bleven er uiteindelijk ook maar drie over aan het eind. De zeven zijn immers alles behalve één geheel. Het zijn allen behoorlijk verschillende bedrijven. Het is dus zeker mogelijk dat er in de loop van het jaar onderscheid komt tussen de verschillende aandelen. Van de zeven grootste bedrijven van rond de eeuwwisseling (Cisco Systems, General Electric, IBM, Intel, Pfizer, WalMart en Microsoft) is Microsoft als enige echt grote speler overgebleven. De rest is nog steeds groot, maar veel minder dominant. 

Het blijft dus aan te raden breed te spreiden. Zeker wanneer, zoals naar verwachting, de liquiditeiten weer ruimer gaan stromen, zullen ook ander sectoren weer kunnen gaan floreren. Bovendien is het moeilijk te voorspellen wanneer een markt gaat draaien. Daarnaast zijn er, naast de technologische innovaties, genoeg andere interessante ontwikkelingen waar je als belegger op kan inspelen.