Datum: 29-03-2021

En doorrrr....

Daar waar wij in de Europese Unie nieuwe lockdowns voorgeschoteld krijgen door onze voorzichtige overheden die blijven worstelen met het vaccinatietempo, lijken de Verenigde Staten volle kracht vooruit te gaan. Iedereen die dat wil kan al ver voor de zomer ingeënt zijn. De Fed voert een historisch ruim monetair beleid en de regering laat een niet eerder vertoond steunprogramma los op de economie. Waar de OESO voor de Europese Unie een economisch herstel verwacht van 3,9 procent gaan de Verenigde Staten voor een wat ambitieuzer percentage van 6,5.

Volgende initiatief alweer in de steigers

Het steunplan van 1900 miljard dollar is nog maar net goedgekeurd door het Congres en omgezet in de American Rescue Plan Act, of het volgende initiatief staat al in de steigers. De regering Biden overweegt een nieuw steunplan te lanceren van nog eens 2000 tot 4000 miljard dollar. Doel van dit nieuwe plan is om de infrastructuur, de energievoorziening en het onderwijs naar een niveau te tillen dat beter past bij de eisen van de 21e eeuw. De nieuwe wet komt neer op uitgaven van 200 tot 400 miljard dollar per jaar en dat tien jaar lang. Het zou goed zijn voor een extra groei-impuls van het BNP van 1 à 2 procent per jaar.

Biden lijkt hiermee niet in de fout van zijn vroegere leermeester Obama te willen vervallen. Waar Obama in de eerste twee jaar na zijn verkiezing onvoldoende gebruik maakte van de meerderheid van de Democraten in zowel het Huis van Afgevaardigden en de Senaat en juist de consensus zocht met de Republikeinen, gaat Biden ‘all-out’.

Over twee jaar staan de midterm elections alweer op de rol en loopt hij de kans de huidige meerderheid in het Congres te verliezen en daarmee de rest van zijn termijn te moeten uitzitten als een lame duck. Biden heeft dus ongeveer twee jaar de tijd om de Amerikaanse economie op de schop te nemen en wel zo dat een toekomstige Republikeinse meerderheid in het Congres, of president, dat niet meer terug kan draaien. 

Ongekend

Want een steunplan van 3000 miljard dollar om met name de infrastructuur onderhanden te nemen is ongekend. Het plan op zich kan de goedkeuring van de Republikeinen overigens nog wel wegdragen, maar de financiering ervan niet. Die zal namelijk vooral moeten komen uit een verhoging van de winstbelasting voor bedrijven van 21 naar 28 procent, waarmee feitelijk het beleid van zijn voorganger voor de helft wordt teruggedraaid. Daarnaast zullen Amerikanen die meer dan 400.000 dollar per jaar verdienen meer inkomstenbelasting moeten gaan betalen. 

Wat betekent dit voor de financiële markten?

Wat zullen de mogelijke implicaties zijn voor de financiële markten? JP Morgan verwacht dat met name de leveranciers van de benodigde grondstoffen zullen profiteren; energieproducenten en mijnbouwers in het bijzonder. Maar zal dat de inmiddels ingeprijsde inflatie niet juist nog meer opjagen? Een aantal grondstoffen is momenteel al schaars en een dergelijke infrastructurele bonanza zal de prijzen verder opdrijven. Een mogelijk hogere inflatie zal de Fed op een zeker moment noodzaken de rente te verhogen, al was het maar om de Amerikaanse staatsschuld betaalbaar te houden. 

Nieuwe economische wereld: inflatie als uitkomst

Of het echt zo ver zal komen is nog maar de vraag. Het lijkt er steeds meer op dat wij als beleggers getuige zijn van de wording van een nieuwe economische wereld. Ga maar na, overheden kampen wereldwijd als gevolg van de uitzonderlijk dure coronacrisis met enorme tekorten. De schulden zijn zo hoog dat die op een gewone manier vrijwel niet weg te bezuinigen of te belasten zijn.

Wat is in een zo’n situatie dan een uitkomst? Jawel, inflatie. Want met inflatie verdwijnt de waarde van de schulden. Wanneer de centrale banken in tussentijd dan ook nog behulpzaam zijn door de rente laag te houden kunnen overheden hun schulden blijven financieren.

Vol gas

Een soortgelijk beleid werd na de Tweede Wereldoorlog met succes gevoerd. Centrale bankiers verwachten momenteel op de korte termijn hooguit een inflatiehobbel. Dat lijkt ook het meest voor de hand liggende scenario, zeker als we kijken naar de huidige situatie in Europa. Maar wanneer de Verenigde Staten vol gas blijven geven, zou de wereld er over enkele jaren wel eens iets anders uit kunnen zien.