Datum: 04-01-2021

En nu?

Er vond het afgelopen jaar weliswaar een (beperkte) draai plaats van groeiaandelen (technologie) naar waarde-aandelen (oude economie) maar die ging niet ten koste van de hoogvliegers uit de technologiesector. Zo daalde de Nasdaq niet, maar liep ook deze index verder op, zij het in een wat rustiger tempo.

Niet de langverwachte draai, maar eerder een verschuiving. Eens te meer werd duidelijk hoe belangrijk een goede diversificatie is over veel verschillende sectoren. Niet alle sectoren van de economie reageren hetzelfde op een bepaalde fase van de economische cyclus.

Goed spreiden

Door goed te spreiden wordt het risico verminderd. Winnaars worden verliezers, of meer bescheiden winnaars. Verliezers worden winnaars. Wanneer je te eenzijdig bent belegd word je eerder een klein bootje op een woeste oceaan. Je gaat dan hard omhoog en kan hard zakken.

Bij Fintessa hadden we het afgelopen jaar voor onze cliënten naast voldoende winnaars (Amazon, Alphabet, Microsoft, Prosus, ASML, Nvidia, Equinix, Iberdrola, Givaudan) ook verliezers (Shell, Boskalis, Beiersdorf, Honeywell, Mastercard, Volkswagen, Randstad, Constellation Brands) in de portefeuille.

Toen de markt draaide, en zo’n draai komt plotseling, bleken we wederom voldoende winnaars in portefeuille te hebben. Het is de vraag of het koersherstel van de verliezers lang aan zal kunnen houden. Het eerste optimisme over de komst van de vaccins ebt weg.

Hoe lang duurt het?

Het gaat namelijk allemaal nog wel even duren voordat iedereen gevaccineerd is en de vaccinatie zal ook de nodige voeten in aarde te hebben. Het gevolg is dat het herstel van de economie nog wel enige tijd zal vergen.

Hoe lang duurt het voordat iedereen weer volop de auto of het vliegtuig instapt op het niveau van voor de pandemie? Hoeveel slechte leningen kunnen banken aan? Hoe lang blijven verzekeraars nog last houden van die lage rente? Gaan consumenten ooit weer zoveel auto’s kopen als voor de crisis? Hoeveel horeca overleeft deze crisis niet en hoeveel last gaan de toeleveranciers als bierbrouwers etc. hiervan hebben? Zo kun je nog wel even doorgaan.

Het ging wel erg hard

Mede daarom is het de vraag of de zogenaamde waarde-aandelen sinds begin november niet iets te hard van stapel zijn gelopen. De beurzen gingen wel erg hard. Een draai terug naar de coronawinnaars (technologie) is zeker niet uit te sluiten. Beleggers moeten in het achterhoofd houden dat de pandemie geen daadwerkelijke vernieuwing heeft gebracht, maar eerder een versnelling van eerder ingezette ontwikkelingen.

De digitalisering van de econome was al in volle gang en is tijdens de crisis in een versnelling gekomen. Dat zal verdergaan, alleen misschien in een iets gematigder tempo. Bovendien zullen technologie-aandelen aantrekkelijk blijven vanwege de hogere winstmarges en groei.

Als je als belegger kunt kiezen tussen een bedrijf dat ieder jaar moeizaam met een paar procent groeit of een bedrijf dat ieder jaar weer met 20% of meer groeit is de keuze snel gemaakt, zeker als je ervan uitgaat dat de rente waarschijnlijk nog lang laag zal blijven. Bij een aanhoudend lage rente gaan beleggers immers vooral op zoek naar bedrijven die in een dergelijk klimaat nog wel (enige) groei kunnen realiseren. Dat zijn niet de bedrijven uit de oude economie.

Aanpassen

Maar de digitalisering zal verder gaan. Ook bedrijven uit de oude economie zullen niet ontkomen aan de technologische veranderingen. Ze zullen zich moeten aanpassen of anders worden ze overbodig. Denk aan de automobielindustrie. Autofabrikanten moeten wel elektrisch gaan. Op zeker moment is er voor benzineslurpers geen plaats meer.

Denk aan Shell. Het zal zich als energiebedrijf moeten aanpassen aan de groene realiteit anders resteert de uitgang. Honeywell is een mooi voorbeeld. Het was voorheen een industrieel conglomeraat maar heeft zich inmiddels omgevormd tot een industrieel technologiebedrijf. De koers reageert er navenant op. Zo zal technologie uiteindelijk overal binnendringen. Het is aanpassen of verdwijnen.

Groene revolutie

Hetzelfde zal gelden voor de groene revolutie. Wellicht is er nu sprake van een hype in aandelen actief in de alternatieve energie. De koersstijgingen zijn stratosferisch. Wellicht wat overdreven. Maar de richting is er wel. Hier geldt dan ook dat beleggers zich moeten gaan focussen op bedrijven die daar binnen een plaats hebben.

Ze zullen de oude garde die zich niet voldoende aanpast op zeker moment laten vallen. Kijk maar naar een bedrijf als Exxon. De veranderingen gaan zo snel dat de oude beleggingsstrategie om een paar kwaliteitsaandelen te kopen en vervolgens erop in slaap te vallen niet meer werkt.

Beleggers met een portefeuille bestaande uit Shell, Unilever, ABN Amro, ING en nog zo wat fondsen hebben dat dit jaar aan den lijve ondervonden. Daarom blijft het aanbevolen om breed te spreiden. Niet over landen, maar over sectoren. En kies binnen iedere sector voor de winnaars.

Rente nog lang laag

De marktconsensus is dat de rente nog lang laag zal blijven. Het is in de financiële wereld wel altijd gevaarlijk om teveel mee te deinen met wat iedereen vindt. Maar de centrale banken hebben het voornemen de rente nog lange tijd zo laag mogelijk te houden al was het maar omdat de wereld een structureel hogere rente niet aan kan.

Zolang dat het geval is zijn de alternatieven voor aandelen niet of nauwelijks interessant. Beleggers kunnen bij een correctie wel uitstappen, maar hebben weinig zin om vervolgens een boetrente bij hun bank te moeten betalen over hun ‘ veilige’ spaargeld.

Beleggen in aandelen blijft interessant

Ze keren vroeg of laat weer terug naar de aandelenmarkt. Eens zal hier een einde aan komen, wellicht wanneer de centrale banken hun controle over de markt dreigen te verliezen, maar tot die tijd blijft een belegging in aandelen interessant. De veranderingen in de markt gaan zo snel dat het wel wat uitmaakt welke aandelen.