Datum: 23-08-2021

Er hangt iets boven de markt

Na de publicatie van de Fed-notulen afgelopen woensdag leek de zon op de beurs in ieder geval even achter de wolken te verdwijnen. Hoewel, als we naar de relatief kleine dalingen kijken is er natuurlijk van paniek geen sprake, en dat is ook helemaal niet nodig. Bovendien zijn de omzetten nog relatief laag vanwege de vakantieperiode.

Uit de notulen van het beleidscomité van het stelsel van Amerikaanse centrale banken, de Fed, bleek dat een meerderheid van de 19 bestuurders vindt dat de inflatiedoelstelling van de Fed wel is gehaald. Maar dit is niet de enige doelstelling die de Amerikaanse centrale bank heeft.

De andere is een maximale werkgelegenheid. En een meerderheid van leden van de Fed vindt de huidige werkgelegenheid nog te laag om het steunprogramma af te gaan bouwen. Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat deze vergadering plaatsvond voordat de uitstekende werkgelegenheidscijfers over juli bekend werden gemaakt.

Taperen

De Amerikaanse noodsteun van de Fed in de vorm van het iedere maand voor 120 miljard dollar opkopen van staats- en hypotheekobligaties, zou daarom zomaar ergens in het najaar afgebouwd kunnen worden. ‘Taperen’ noemen we dat in vakjargon. De balans van de Federal Reserve is inmiddels uitgedijd tot een omvang van ruim 8.000 miljard dollar. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het moment waarop het virus de wereld veroverde. Afgezet tegen het BNP is deze balans echter maar half zo groot als die van de ECB. 

Over de exacte timing wanneer er een begin moet worden gemaakt met taperen, zijn de Fed-bestuurders het oneens, zo blijkt uit de notulen. Er wordt zowel gesproken over de komende maanden als ook over begin 2022. Eind deze week komen de centrale bankiers van verschillende centrale banken bijeen in Jackson Hole, Wyoming voor hun jaarlijkse congres. Misschien krijgen beleggers daar wel meer duidelijkheid tijdens de speech van de Fed-gouverneur Jerome Powell. 

Het ruime monetaire beleid van de centrale banken heeft in grote mate heeft bijgedragen aan de rally op de beurzen. Beleggers hechten daarom meer waarde aan iedere willekeurige uitspraak van een Fed-lid dan aan de nieuwste macrocijfers. Mindere economische cijfers lijken op de beurs met gejuich te worden begroet omdat het de kans op vroegtijdige verkrapping van het monetaire beleid verkleint. 

Haviken dringen aan op verkrapping

Nu dringen de haviken al geruime tijd aan op een verkrapping. De bijeenkomst in Jackson Hole is volgens hen een ideale gelegenheid om dat aan te kondigen. De centrale bank heeft naar hun mening de inflatie al te lang op zijn beloop gelaten. De Fed zelf vond tot op heden echter steeds dat de huidige inflatie slechts van tijdelijke aard is en het gevolg van een kortstondige mismatch tussen vraag en aanbod. 

Waarschijnlijk zullen de haviken nog even geduld moeten hebben. Niet alleen lijkt de vaart enigszins uit de economische groei, getuige de mindere detailhandelsverkopen en vooral het afgenomen consumentenvertrouwen. In de Verenigde Staten wordt men ook steeds bezorgder over de opkomst van de Delta-variant van het coronavirus. Het aantal gevaccineerden lijkt nog niet groot genoeg om het sein veilig te geven. In Nieuw-Zeeland was het in ieder geval een reden voor de centrale bank aldaar om de beoogde renteverhoging niet door te laten gaan.

Is het te vroeg?

Bovengenoemde factoren zullen voor de Fed zo maar doorslaggevend kunnen zijn om nog niets te doen. De officiële boodschap zou kunnen zijn dat het weliswaar tijd is om over de afbouw van het opkoopprogramma te praten, maar dat het nog te vroeg is om daadwerkelijk tot actie over te gaan.

De Amerikaanse economie, en zeker ook de rest van de wereld, is er nog niet aan toe. Een combinatie van een weer oplaaiende virusangst tegen de achtergrond van een nog laag vaccinatiepercentage in grote delen van de wereld, een afnemende economische groei en een krapper monetair beleid zou wel eens verkeerd kunnen uitpakken.

Zekere voor het onzekere

Misschien dat de economie an sich het nog wel kan aankan, maar de financiële markten hoogstwaarschijnlijk niet. De beurzen zijn met hun rally immers behoorlijk op de zaken vooruitgelopen. De Fed zal waarschijnlijk nog even het zekere voor het onzekere nemen. Een mogelijke verkrapping kan dan nog maanden boven de beurs blijven hangen.