Datum: 21-06-2021

Fed heeft gelijk aan haar zijde

Het was even schrikken voor beleggers toen het stelsel van Amerikaanse centrale banken (de Fed) vorige week naar buiten bracht dat er niet op z’n vroegst in 2024, maar 'al' in 2023 twee renteverhogingen worden verwacht. In eerste instantie daalden de Amerikaanse effectenmarkten met meer dan 1 procent, maar vervolgens herstelden de markten zich weer vlot. Wel werd de Amerikaanse dollar ongeveer 2 cent sterker ten opzichte van de euro. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg licht met ongeveer 9 basispunten.

2023 is nog ver weg

Dat de reactie meevalt, is logisch. Ten eerste acht de Fed de tijd nu nog niet rijp om iets te wijzigen. Dit besluit werd unaniem genomen. De ‘federal funds rate’ (rente) blijft dus vooralsnog onveranderd in een bandbreedte van 0 tot 0,25 procent staan en het opkoopprogramma van maandelijks 80 miljard dollar aan staatsleningen en 40 miljard dollar aan hypotheekobligaties wordt eveneens ongewijzigd voortgezet.

Ten tweede is 2023 nog ver weg. Voorzitter Jerome Powell gaf daarom aan dat analisten ‘nederig’ moesten zijn. Ze zouden zich goed moeten realiseren wat de waarde van de voorspellingen is in de onzekere tijd waarin we nu leven. Bovendien zijn de nu min of meer aangekondigde renteverhogingen niet meer dan de verwachtingen van een deel van het beleidscomité. Vijf van de elf leden van het comité verwachten dat de rentes in 2023 niet zullen veranderen. De centrale bankiers zijn dus nog flink verdeeld in hun visie.

Inflatieverwachting bijgesteld

Een andere, onverwachte, uitspraak van de Fed was die over de inflatieverwachting. Hoewel de Fed de fors oplopende Amerikaanse inflatie nog steeds als een tijdelijke hobbel ziet, werden de verwachtingen wel opwaarts bijgesteld. Volgens de jongste prognoses zal de inflatie in 2021 op 3,4 procent uitkomen. Dit was bij de vorige vergadering in maart nog 2,4 procent. In 2022 en 2023 zal vervolgens de inflatie terugvallen naar iets boven de 2 procent en dat is precies wat de Fed beoogt. ‘En mocht dit onverhoopt niet zo zijn, dan heeft de Fed voldoende middelen (zoals het aanpassen van de rente) om die dan in te zetten’, aldus Powell.

Werkgelegenheid ook doelstelling Fed

Prijsstabiliteit is niet de enige doelstelling van de Fed. Men streeft ook naar maximale werkgelegenheid en daar schort het nog aan. Amerikaanse bedrijven plaatsen meer vacatures dan ooit, werknemers nemen ontslag omdat ze ergens anders meer kunnen krijgen en de loonstijging voor werknemers in de horeca loopt op naar wel 20% op jaarbasis. Dat ondanks het feit dat bijna tien miljoen Amerikanen hun baan van voor de uitbraak van het virus nog niet terug hebben.

Fiscale steun is eindig

Dit is het bewijs voor Powell en de zijnen om door te gaan met het ondersteunen van de Amerikaanse economie. Pas in de herfst lopen veel steunmaatregelen van de Amerikaanse overheid af, zullen kinderdagverblijven en scholen openen en zal het grootste gedeelte van de Amerikaanse bevolking gevaccineerd zijn. Er zal waarschijnlijk geen gevolg komen op de laatste ronde cheques en ook de verhoogde uitkeringen zijn binnenkort passé. Hoewel de monetaire steun van de centrale bank nog wel even zal voortduren, zal de fiscale steun van de overheid eindig blijken te zijn. Daarom zullen naar verwachting in de herfst veel werkloze Amerikanen als de wiedeweerga op zoek gaan naar een baan.

De markt gelooft de Fed

Het is dan ook niet zo vreemd dat de markt het verhaal van de Federal Reserve, dat de inflatie slechts tijdelijk is, gelooft. Kijk bijvoorbeeld naar de rente op tienjaarsstaatsobligaties die, rekening houdend met de inflatie, negatief is. Zo bezien is de druk op de Fed om toch vooral eens een begin te maken met taperen overbodig. Recente succesvolle emissies van nieuwe staatsleningen duiden op nog een ander fenomeen. Buitenlandse beleggers blijken weer op grote schaal Amerikaanse staatsleningen te kopen. De inflatie stijgt? Wellicht, maar de rente daalt. Vooralsnog heeft de Federal Reserve het gelijk aan haar zijde.