Datum: 17-04-2023

Fed zit in spagaat

De Amerikaanse inflatiedata over maart, waar door beleggers reikhalzend naar uit werd gekeken, lieten een gestaag dalende inflatie zien, zelfs meer dan verwacht. De cijfers zijn héél belangrijk om het rentebeleid van de Fed in te kunnen schatten.

Hierbij mikt de overgrote meerderheid van economen op een laatste stap van 25 basispunten volgende maand. Dat is ook wat door de markten wordt ingeprijsd.

Hoop op een zachte landing

De inflatiecijfers wakkerden de hoop aan dat de Fed de inflatie onder controle kan houden zonder een recessie te veroorzaken, een zachte landing van de Amerikaanse economie derhalve. Maar toen moesten de Fed-notulen nog komen…

De consumentenprijzen in de Verenigde Staten bleken in maart op maandbasis licht gestegen te zijn volgens het Ministerie van Arbeid. Er werd op maandbasis een 0,2 procent hogere inflatie verwacht tegen 0,4 procent in februari. Het werd echter nog minder, namelijk 0,1 procent. Op jaarbasis werd het 5 procent waar 5,1 procent werd verwacht. Een maand eerder bedroeg de inflatie nog 5,5 procent.

De kerninflatie, dat wil zeggen gecorrigeerd voor voedsel- en energieprijzen, kwam in maart uit op 0,4 procent op maandbasis, tegen 0,5 procent een maand eerder. De verwachting hiervoor lag ook op 0,4 procent. Op jaarbasis kwam de kerninflatie uit op 5,6 procent, een lichte stijging ten opzichte van de 5,5 procent een maand eerder. Economen rekenden ook op 5,6 procent.

Fed kijkt naar kerninflatie

Ter bepaling van het beleid kijkt de Fed naar de kerninflatie. Deze kwam dus maand op maand iets lager uit, maar dat was wel conform verwachting. Nu de verhitte prijzen stoom verliezen, zien beleggers onderbouwing voor hun verwachting dat de Fed inderdaad klaar is met het verhogen van de rente na de laatste stap van 25 basispunten tijdens de vergadering van mei.

Het aantal economen dat zelfs helemaal geen renteverhoging meer verwacht, nam toe na de publicatie van de inflatiedata. Waar dat dinsdag nog 27,1 procent was, steeg dit percentage een dag later naar 34,1 procent. De overige 65,9 procent verwacht nog wel de 0,25 procent renteverhoging. 

Een belangrijk onderdeel van de inflatie zijn de huisvestingskosten. Deze maken ruim een derde uit van het inflatiecijfer. Waar de energie- en voedingsprijzen daalden in maart, namen de kosten van huisvesting wel toe van 8,1 naar 8,2 procent op jaarbasis. Maand op maand daalden echter ook deze kosten van 0,8 naar 0,6 procent. Desondanks leverden de huisvestingskosten de grootste bijdrage aan het inflatiecijfer over maart.

Tóch zorgen over bankencrisis

Uit de notulen van de meest recente vergadering van de Fed, welke gisteravond bekend werden gemaakt, bleek dat Fed-functionarissen zich tóch zorgen maken over de impact van de bankencrisis op de economie. Hun uitingen direct na de afgelopen vergadering waren duidelijk nonchalanter. Dit is logisch, de rust in de bankensector moest immers hersteld worden.

Maar de Fed-leden, die kort na de ineenstorting van Silicon Valley Bank bij elkaar kwamen, lieten in de notulen optekenen dat de stress in de banksector de groei van de Amerikaanse economie zou kunnen vertragen. Dit leidde ertoe dat ze hun ramingen voor het piekpercentage, dat nodig zou zijn om de inflatie onder controle te krijgen, naar beneden bijstelden. 

Beleggers anticiperen al op betere tijden

De spagaat waarin de Fed zit, lijkt voorlopig niet opgelost; moet men de rente blijven verhogen om de inflatie verder in te dammen of juist niet vanwege een naderende recessie? Een recessie zou de centrale bank later dit jaar zelfs kunnen dwingen  de rente weer te gaan verlagen. Iets waar de obligatiemarkt gezien de forse rentedaling al vanuit lijkt te gaan.

Beleggers lijken de huidige winstrecessie voor lief te nemen en al te anticiperen op betere tijden. Op 3 mei weten we hoe lenig de leden van de Fed zijn.