Datum: 31-01-2022

Geen Paniek

Op een moment dat de markten na een lange rally enigszins aan de prijs waren, pakte een aantal donkere wolken zich boven de beurs samen. Vooral de wat meer speculatieve segmenten waren rijp voor een correctie. Een hardnekkige inflatie, stijgende rente, centrale banken die hun ruime monetaire beleid gaan verkrappen en Russische tanks aan de grens van Oekraïne waren voor veel beleggers iets te veel van het goede. 

Zwaar onderuit gingen de cryptovaluta, overgewaardeerde fantasievolle technologiefondsen en meme-aandelen die volledig waren losgezongen van hun fundamenten. Tekenend is het feit dat de 'voorzichtige' Warren Buffett met zijn Berkshire Hathaway mevrouw Cathie Wood outperformt over de afgelopen twee jaar. Dat terwijl Buffett aanzienlijk minder risico heeft genomen. Op zeker moment gaat echter alles in de verkoop en moeten ook de solide aandelen eraan geloven. Alleen gaat dat aanmerkelijk minder hard. 

Obligaties en valuta bleven onaangedaan

Wat de lange termijn beleggers gerust zou moeten stellen is het feit dat de obligatie- en valutamarkten, die belangrijker en veel groter zijn dan de aandelenmarkt, onder alle nervositeit op de beurzen redelijk onaangedaan zijn blijven liggen. De dollar veranderde nauwelijks van koers en de risico-opslag van bedrijfsobligaties op staatsleningen veranderde evenmin veel. Dat zijn geen tekenen van naderend onheil. De renteverhogingen van de Federal Reserve zijn al lang ingeprijsd. 

Daar komt voor beleggers als pluspunt bij dat de bedrijfsresultaten tot op heden beter zijn dan gedacht en de verwachting was een winstgroei van 22 procent. Kortom, er is weliswaar reden om de veiligheidsgordels aan te gespen om de komende, wellicht wat onrustige, tijd door te komen, maar voor de lange termijn lijkt paniek niet nodig. 

Inflatie blijft voornaamste thema

De inflatie zal de rest van dit jaar waarschijnlijk het voornaamste thema blijven voor beleggers en spaarders. Wat te doen bij een inflatie van ruim 5 procent (in Nederland) of zelfs ruim 7 procent (in de Verenigde Staten)?

Vooralsnog zetten centrale bankiers nog steeds in op de tijdelijke aard van deze inflatie en de markt volgt deze redenering gezien de inflatieverwachting voor de komende vijf jaar van 2,74 procent in de Verenigde Staten. Dat is weliswaar hoger dan de 2 procent waar jarenlang naar gestreefd werd, maar veel lager dan de 7 procent van nu.

Solide bedrijven met sterke balansen

Feit is dat de geldkraan van de centrale banken dichtgaat. Dat maakt het beleggingsklimaat anders. Voor heel speculatieve beleggingen is er daardoor minder ruimte meer om tot wasdom te komen. Dat zie je op de aandelenmarkten al gebeuren. Solide bedrijven met een sterke balans, een goede concurrentiepositie en een structurele winstgevendheid verdienen de voorkeur.

Beleggers zullen meer dan ooit hun huiswerk moeten doen en zich niet teveel door de verwachte volatiliteit laten afleiden. Want volatiliteit zal er van tijd tot zijn. Die gaat nu eenmaal samen met een terugtredende Fed.

Vervolgens wordt het interessant hoe ver Powell zal (kunnen) gaan met zijn verkrappende beleid. Eerdere pogingen strandden op een onwillige beurs. Kijk maar naar het laatste kwartaal van 2018, toen een serie renteverhogingen uitmondde in een stevige correctie. De Fed werd gedwongen op haar schreden terug te keren.

Iets te somber?

Deze keer wordt het interessant om te zien hoe lang er koers gehouden kan worden en of het nodig is om dat te doen. Want mocht de economie in minder goed vaarwater terecht komen (consumentenvertrouwen neemt af, detailhandelsverkopen dalen, werkloosheidsuitkeringen stijgen weer) dan komt er een punt dat de Fed het beleid van renteverhogingen moet stopzetten.

Op korte termijn lijkt het scenario wel helder: een verkrappende Fed en meer volatiliteit op de beurs. Maar verder in de toekomst is het lang niet zeker wat ons te wachten staat. Stel dat het met die inflatie wel losloopt, alleen al de vergelijkingsbasis wordt gunstiger waardoor het stijgingstempo zal afvlakken, dan ontstaat er weer een heel ander verhaal. Het kan goed zijn dat beleggers momenteel iets te somber zijn geworden, het sentiment is niet zo laag als tijdens de uitbraak van het virus in 2020, dan kan het allemaal nog weleens meevallen. 

Terugkeer naar realiteit, niet het begin van een ineenstorting

Leidend zullen toch steeds weer de bedrijfsresultaten zijn. Die vallen tot op heden mee en naar verwachting zullen de meeste Blue Chips winst blijven genereren. Een dip als deze biedt dan juist weer mooie kansen. Op dit moment lijkt er eerder sprake te zijn van een terugkeer naar de realiteit, niet van het begin van een totale ineenstorting.