Datum: 11-07-2022

Geld hebben kost geld

Het afgelopen jaar waren veel spaarders boos over het feit dat ze bij de bank over hun spaargeld rente moesten betálen, in plaats dat ze rente op hun spaarrekening kregen bijgeschreven. Het was de wereld op z’n kop. Een groot deel van die spaarders zal dan ook weer blij zijn als de grootbanken in oktober hun rentetarieven weer verhogen naar -0,5 procent naar 0 procent. Dat voelt vast veel plezieriger. Hoewel je geld op de spaarrekening dan nog steeds niets oplevert, kost het ook niets meer en voelt sparen voor veel mensen dan weer wat minder erg.

Koopkracht

Hoewel… is dat zo? Toen iets meer dan een jaar geleden de banken de rente tot onder de 0% verlaagden, was de inflatie bij lange na niet zo hoog als nu het geval is. Ondanks dat de nominale waarde van je spaargeld over een paar maanden niet meer langzaamaan wegzakt omdat je er geen rente meer over hoeft te betalen, loopt de reële waarde van je spaargeld snel bij je weg. Voor de duidelijkheid: als het over de reële waarde van spaargeld gaat, dan gaat het over de koopkracht van dat geld. 

Jarenlang stelde de inflatie niets voor. Centrale banken probeerden met man en macht de inflatie op te krikken richting het streefgetal van 2 procent, maar dat lukte steeds niet. Hoe anders is dat tegenwoordig. In Nederland beweegt de inflatie volgens de Europese maatstaven rond 10 procent. Als een gemiddeld mandje goederen en diensten in een jaar tijd 10 procent duurder wordt terwijl je 0 procent rente op je spaargeld krijgt, dan boer je 9 procent achteruit qua koopkracht. Zo bezien was de goede oude tijd met  een negatieve rente van 0,5 procent en een inflatie van ongeveer 2 procent veel beter. Per saldo ga je er als spaarder in een jaar tijd qua koopkracht immers maar met 2,5 procent op achteruit. 

Doorn in het oog

Die extreme uitholling van koopkracht is niet voor niets de beleidsmakers een doorn in het oog. Geen wonder dat ze de rente verhogen in een poging de inflatie te beteugelen. Want we moeten er niet aan denken om een inflatie van bijna 80 procent te krijgen, zoals we in mei in Turkije zagen. Een mandje goederen van 100 euro kost dan over een jaar 180 euro. 

Stel, we hebben nu 1.800 euro spaargeld, dan zouden we nu 18 keer dat mandje goederen kunnen kopen. Maar over een jaar kunnen we met datzelfde spaargeld, als we daar geen rendement op halen, slechts 10 keer dat mandje goederen kopen. 8 mandjes minder als voorheen. Onze koopkracht is dan met meer dan (8 gedeeld door 18) 44 procent uitgehold. Een rente van 0 procent bij de bank geeft momenteel misschien dan wel weer wat rust, maar als de inflatie aanhoudt of zelfs oploopt, dan is het armoe troef. 

Kies voor solide bedrijven met pricing power

Voor de hele korte termijn, zeg een 3 tot 5 jaar, zou ik, als ik u was, voor een gedeelte van uw geld die inflatie voor lief nemen. U wilt immers aan uw korte termijn behoeftes en verplichtingen kunnen voldoen. Maar met het overige zou ik proberen om u toch enigszins in te dekken tegen koopkrachtverlies door uw geld op de beurs te beleggen in aandelen van solide bedrijven met pricing power. Die moeten in staat worden geacht op termijn meer geld van uw geld te maken. De korte termijn beursschommelingen moet u daarbij maar op de koop toe nemen.