Datum: 02-01-2023

Gelukkig nieuwjaar!

Wie belegt, moet oog hebben voor de toekomst. Als belegger moet je vooruitkijken en inspelen op trends die kans bieden op een hoger rendement. Trends zijn uitdrukkelijk geen hypes. Hypes zijn veel kortstondiger van aard, vaak irreëel en eindigen meestal in een sof. Dat is een belangrijk verschil! 

Er valt een vijftal megatrends te onderscheiden die het afgelopen jaar al speelden, maar in 2023 zeker een vervolg zullen krijgen. Het zijn krachtige ontwikkelingen die de wereld ingrijpend (zullen) veranderen. Dan kan uw portefeuille maar beter mee veranderen. Daarom spelen wij bij Fintessa met ons beleggingsbeleid hierop in. Hieronder behandel ik ze één voor één.

Klimaatverandering

Het besef van de noodzaak van een verduurzaming van onze samenleving neemt steeds grotere vormen aan. Dit resulteert in een energietransitie van fossiel naar groene energie, een circulaire economie en veranderend consumentengedrag. Hoewel de angst voor een tekort aan energie de verduurzaming afgelopen jaar iets naar de achtergrond heeft gedrukt, zal de groene trend volgend jaar gewoon een vervolg krijgen. 

Deglobalisering

De coronapandemie en internationale handelsspanningen hebben laten zien dat globalisering ook niet alles is. Bovendien remt het de lokale werkgelegenheid, zorgt het voor spionage-angst en zijn is het verschepen van goederen over de hele wereld niet duurzaam. Daarom neemt de lokale focus toe.

Batterij- en chipfabrieken worden nu gebouwd in de Verenigde Staten en Europa, gelokt met enorme subsidies of belastingvoordelen. Ook de productie van (elektrische) auto’s gebeurt om dezelfde redenen weer steeds meer lokaal. Het bouwen van lokale productiefaciliteiten vraagt veel grondstoffen (staal, koper, cement) en technologische kennis. 

Een tekort aan grondstoffen

De afgelopen jaren is er veel te weinig geïnvesteerd in de opsporing en winning van grondstoffen. De klimaatverandering en de lokale focus zorgen echter voor een grote(re) vraag waardoor er tekorten zijn ontstaan.

Ook de heropening van China na de coronalockdowns en de oorlog in Oekraïne zullen de vraag naar grondstoffen verder laten toenemen. De oorlog zorgt voor een tekort aan graan en gas, China heeft vooral heel veel staal nodig. En voor de digitalisering, windmolens en batterijen zijn veel meer koper en zeldzame aardmetalen nodig dan er nu beschikbaar zijn

Technologische innovatie

Ook de langjarige trend van technologische innovatie zal doorgaan in 2023. Bedrijven die zich bezighouden met ontwikkelingen als cloud, autonoom rijden, digitalisering, robotica en kunstmatige intelligentie kunnen hier hun voordeel mee doen.

Hetzelfde geldt voor ondernemingen sterk zijn op het gebied van technologische innovatie van onze voeding. Denk hierbij aan vleesvervangers en het verrijken van onze voeding met vitaminen en mineralen maar ook aan speciale voeding voor runderen zodat deze minder methaan uitstoten.

Vergrijzing en verstedelijking

De levensverwachting blijft stijgen, ondanks de pandemie. Helaas gaat ouder worden nog altijd gepaard met ouderdomskwalen. Dat zet druk op de zorg en zorgt voor een steeds grotere vraag naar (nieuwe) medicijnen en hulpmiddelen. 

Natuurlijk focussen we met ons beleggingsbeleid niet alleen op langjarige trends, maar houden we ook rekening houden met de 'waan van de dag', zoals de hoge inflatie. Dat doen we met inflatiebestendige bedrijven met een solide businessmodel en producten waar de afnemers niet of nauwelijks zonder kunnen.

Veel geluk en wijsheid in 2023

Hoewel de trends krachtig zijn, betekent dit niet dat de aandelen van bedrijven die hierop inspelen alleen maar in koers omhoog kunnen. Ook megatrends zijn gevoelig voor de grillen van de markt. Beleggingsjaar 2022 heeft dit wel duidelijk gemaakt. Het is daarom belangrijk om de ontwikkelingen binnen de trends goed te volgen, te analyseren en in te grijpen indien nodig. Veel geluk en wijsheid gewenst in 2023!