Datum: 08-12-2023

Goud wint aan glans

De goudprijs zette recent een nieuwe all-time high op het bord en versloeg daarmee de vorige hoogste stand uit 2020. Voor de reden achter deze gestegen goudprijs kan een aantal factoren worden aangedragen. Ten eerste is daar de geopolitieke situatie. De meest recente boost in dat opzicht kwam voor rekening van de oorlog tussen Israël en Hamas. De vrees voor een escalatie naar een groter regionaal conflict leidde tot een vlucht naar zogeheten veilige havens.

Ten tweede zijn er zorgen over de kracht van de Chinese economie. Het langverwachte herstel na de coronaperiode hapert behoorlijk en de problemen in de Chinese vastgoedsector, ook goed voor zo’n 20 procent van desbetreffende economie, etteren maar door.

Deflatie-hedge

Daarnaast is het niet alleen de hoop op een rentedaling die goud in waarde doet stijgen, de rente daalt al behoorlijk. Goud wordt vaak genoemd als bescherming tegen inflatie. Het tegenovergestelde is echter het geval. Goud is de ultieme deflatie-hedge. Nu de inflatie weer afneemt, stijgt de prijs van goud.

Het ding is dat goud een belegging is die geen rente of dividend uitkeert. Wanneer de rente daalt of laag is, stijgt de relatieve aantrekkelijkheid van goud. De rentepercentages van obligaties met een wat langere looptijd dalen sinds ruim een maand, met als gevolg dat de prijs van goud stijgt. Wat daarbij vooral van belang is, is de reële rente. Die daalt nu ook. Het verhoogt de aantrekkelijkheid van goud. Naast bovengenoemde redenen speelt ook de dalende dollar een rol. Goud wordt immers afgerekend in dollars. Bij een dalende dollar stijgt goud dus in prijs.

Goud inkopen

Tenslotte zijn centrale banken (met name die van China, Polen, Turkije en Rusland) al een paar jaar goud aan het kopen. De centrale banken wereldwijd hebben in de eerste drie kwartalen een recordhoeveelheid van 800 ton goud gekocht. De bevriezing van Russische dollar-tegoeden heeft de vraag doen rijzen of het nog zinvol is de dollar aan te houden als veilige waarde.

Dat doen ze met name om onder het juk van de Verenigde Staten en de almachtige dollar uit te komen. Vanuit hun standpunt gezien is dat niet onterecht. De goudaankopen van hun centrale banken zijn niet onaanzienlijk. Dit alles tezamen, gevoegd bij een technische uitbraak boven de 2.000 dollar voor een Troy ounce, was onlangs reden om door te schieten.

Mr. Market doet zijn eigen ding

De rol van Powell is daarmee ook duidelijk. Renteverlagingen of een hint daarop kunnen goud verder doen stijgen. Al lijkt hij voorlopig nog niet geneigd dat te doen. De centrale banken zullen de rente zeker niet verhogen. En naar alle waarschijnlijkheid over enige tijd wel gaan verlagen. Ze voeren op dit moment echter een beleid van management-by-speech om te proberen de markten in de door hen gewenste richting te sturen zonder daadwerkelijk iets te doen.

De markten luisteren echter steeds minder naar de Fed en de ECB. Die verwachten dat zowel de geldmarkt- als de kapitaalmarktrente volgend jaar gaan dalen. Omdat goud geen rente of dividend vergoedt, moet een belegger het hebben van de waardestijging. Momenteel leveren treasuries aantrekkelijke rendementen op, maar door de dalende rente wordt dit al snel minder. Dan komt goud in het vizier van beleggers die geen aandelenrisico’s zoeken.