Datum: 11-09-2023

Hang naar zekerheid?

De beurzen staan op een cruciaal punt. De inflatie is nog niet afdoende bestreden. De rente zal langer hoog blijven en misschien zelfs nog verder stijgen. De economie vertraagt en kan nog steeds in een recessie belanden (Verenigde Staten) of verder verslechteren (Europa). De uit de coronaperiode stammende overvloedige spaargelden van de consument raken op.

Intussen draagt de Chinese economie ook al niet bij aan het wereldwijde beeld. Die vertraagt namelijk behoorlijk. Daarnaast staan de winstmarges van de meeste bedrijven onder druk. De ruimte die de inflatie hen gaf om de prijzen te verhogen, neemt af. De kosten stijgen echter nog wel.

Voorzichtige beleggers

Volgens het maandelijkse onderzoek van de Bank of America zijn de professionele beleggers somber. Ze zijn onderwogen in aandelen en houden meer cash aan dan gebruikelijk. De hardnekkige inflatie en de vertragende economie zijn voor hen redenen om terughoudend te zijn. In de Verenigde Staten kunnen beleggers maar liefst 5,5 procent ontvangen op hun spaargeld. Voor velen is dat een goede reden om aandelen (tijdelijk) vaarwel te zeggen. De slechte maand augustus heeft hier ongetwijfeld aan bijgedragen.

Mocht de inflatie inderdaad koppiger blijken dan aanvankelijk verwacht, dan blijft de rente voorlopig nog hoog en kan die wellicht zelfs verder stijgen. Dat is een goede reden om terughoudend te zijn. Mocht de economie in een recessie belanden, dan is voorzichtigheid eveneens op z’n plaats. Het verklaart het beleid van veel professionele beleggers.

Oplopende winstverwachtingen

Maar, er zijn ook lichtpuntjes. Zo verslechterden de bedrijfsresultaten over het tweede kwartaal minder dan voorzien. Er werd een daling van de winsten met 7 procent verwacht; het bleef bij 4 procent op jaarbasis. Ten opzichte van het eerste kwartaal daalden de winsten nauwelijks meer. Voor het komende kwartaal wordt er geen verdere daling meer verwacht. Sterker nog, zo’n 75 procent van de bedrijven uit de S&P 500 verhoogde de winstverwachtingen. Is de winstrecessie die al sinds vorig jaar gaande was hiermee voorbij?

De beurzen lopen zo’n 6 tot 12 maanden op de reële economie vooruit. De in oktober vorig jaar ingezette rally is dan achteraf gezien eigenlijk best logisch. Is de beurs daarmee koopwaardig? Vaak wordt gesteld dat de Amerikaanse beurs te duur is. De koerswinstverhouding van de S&P 500 bedraagt nu 20. Dat is niet laag, maar historisch gezien ook weer niet extreem. Bovendien wordt de gemiddelde koerswinstverhouding vertekend door de zware weging van Big Tech. De equal weight-index (de S&P 500 waarin alle 500 fondsen even zwaar wegen) heeft een koerswinstverhouding van 16. Duur? De resultaten van de Big Tech-fondsen vielen bepaald niet tegen afgelopen kwartaal.

Stimuleren met geleend geld

Bedrijven hebben het afgelopen jaar kunnen gebruiken om weer lean and mean te worden. Veel overbodige kosten zijn weggesneden en het personeelsbestand bij de techbedrijven is gereduceerd. Mochten de winsten herstellen, dan kan het hard gaan. En de ontwikkelingen in de wereld staan niet stil. De wereldwijde digitalisering en de energietransitie zorgen voor veel vraag naar grondstoffen en producten om het allemaal mogelijk te maken. Halfgeleiders, koper, zeldzame aardmetalen, staal, aluminium, maar ook brandstoffen. De vraag naar (fossiele) brandstoffen neemt immers steeds verder toe, al zien milieuorganisaties dat vast met lede ogen aan. Overheden, de Verenigde Staten voorop, stimuleren deze ontwikkelingen door grote hoeveelheden liquiditeiten in de economie te pompen. Het houdt de economie gaande en de beurzen overeind.

Met de presidentsverkiezingen in aantocht ziet het er niet naar uit dat de Amerikaanse overheid snel terug zal schakelen. Er is echter één maar. Overheden kunnen met de huidige hoge rente niet oneindig schulden blijven maken. De rentelasten waren jarenlang geen issue met de (bijna) negatieve rentepercentages, maar worden dat nu wel. Dat zet enerzijds een rem op de staatsuitgaven en anderzijds beperkt het de mogelijkheid van de centrale bank om de rente verder te verhogen.

There is an alternative

Beleggers kunnen in dit onzekere klimaat natuurlijk kiezen voor zekerheid. Wellicht bieden spaarrekeningen weer uitkomst. TINA is niet meer en er zijn nu alternatieven. Maar om de geldontwaarding echt voor te blijven, kun je niet om aandelen heen. Een goed gespreide selectie van internationale kwaliteitsaandelen biedt de meeste bescherming tegen volatiele beurzen.