Datum: 21-02-2022

 

Kanonnen en inflatie, geen aantrekkelijke combinatie

De koersdalingen van de afgelopen tijd hebben twee oorzaken; de toenemende dreiging aan de grens van Oekraïne en een inflatie op een peil dat we veertig jaar niet meer hebben gezien. In hoeverre de centrale banken in staat zullen zijn de inflatie in te dammen weet niemand. Dat zal in het verloop van dit jaar duidelijk worden. Alles hieromtrent is nu pure speculatie. Beleggers kunnen echter het beste wel rekening houden met de mogelijkheid dat het ook kan gaan tegenvallen. Al wordt die kans door de markt nog steeds klein geacht.

Uitbreiding Europa zit Russen dwars

Naast de inflatievrees is er veel onzekerheid de markt ingeslopen omtrent de oplopende spanningen in Oekraïne. Het betreft immers wel een conflict tussen twee zwaarbewapende  grootmachten, de Verenigde Staten en Rusland. En hoewel het voor velen misschien een ver-van-mijn-bed-show lijkt, staan er wel degelijk grote belangen op het spel. Voor de Russen is het een pure veiligheidskwestie die al loopt sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. De Russen voelen zich ernstig belazerd door het Westen. De verdere uitbreiding van zowel Europa als de NAVO oostwaarts zit hun behoorlijk dwars. En dat speelt al twee decennia. 

Verenigde Staten wil wereldmacht blijven

Voor de Verenigde Staten staat de positie als grootste wereldmacht op het spel. En niet te vergeten het daarmee samenhangende voordeel van economische supermacht met de bijbehorende voordelen van ’s werelds reservevaluta, de dollar. De Verenigde Staten kunnen zich vanwege die positie veel meer permitteren dan andere landen en zijn zeker niet bereid dat zonder slag of stoot op te geven. Wellicht komt het nooit tot wapengekletter, maar de situatie is inmiddels wel zo op de spits gedreven dat een uitkomst zonder verliezers bijna ondenkbaar lijkt met alle mogelijke gevolgen van dien.

Als oorlog uitbreekt, stijgen de koersen

Mocht het overigens wel tot een gewapend conflict komen, dan hoeft dat geen nadelige consequenties voor beleggers te hebben hoe vreemd dat ook klinkt. De geschiedenis leert dat niet zozeer de oorlog zelf, maar de enorme onzekerheid die eraan voorafgaat voor koersdalingen zorgt. De oplopende kans dat er een oorlog komt draagt bij aan dalende koersen.

Op het moment dat de langverwachte oorlog daadwerkelijk uitbreekt, verdwijnt de onzekerheid en stijgen de koersen weer. Onderzoek wijst uit dat de volatiliteit op de beurzen tijdens oorlogen lager is dan gemiddeld. Inderdaad, een oude beurswijsheid luidt dat je moet kopen zodra de kanonnen beginnen te bulderen.

2022 wordt anders dan 2021

Vorig jaar was een mooi beleggingsjaar. Weinig volatiliteit, nauwelijks een serieuze correctie en een bijna ononderbroken koersstijging. Met uiteindelijk een rendement dat we sinds 2009, het jaar dat we uit de vorige crisis kwamen, niet meer hebben gezien. 2022 zal een ander jaar worden. Meer onzekerheid, meer beweging op de beurzen, meer en zwaardere correcties. Beleggers kunnen zich schrap zetten.

Maar toch, bij een inflatie van ruim 7 procent zijn de alternatieven voor aandelen niet erg aanlokkelijk. Spaargeld en obligaties zullen bij een aanhoudende inflatie niet toereikend zijn de koopkracht van het vermogen in stand te houden. Aandelen wel, maar selectief. Gezien de bewegingen op de markt zijn beleggers deze selectie al enige tijd aan het maken. Bedrijven die door hun sterke marktpositie in staat zijn de gestegen kosten door te berekenen kunnen hun winst vooralsnog op peil houden. Zie boven.

Aandelen minst slechte alternatief

Feit is echter wel dat ze op deze manier juist bijdragen aan het in stand houden van de inflatie. Lange tijd gold het motto dat er geen alternatief was voor aandelen omdat de rente zo laag was. Waren ze voorheen het enige alternatief, nu worden ze zo langzamerhand het minst slechte alternatief.

Beleggers wachten in ieder geval nog even af. Goldman Sachs adviseert een overweging in cash. Feit is dat de cashpositie wereldwijd van beleggers een omvang heeft bereikt van 5,3 procent. Een niveau dat we sinds het uitbreken van het virus niet meer hebben gezien.

Munitie voor koersstijgingen

Enerzijds geeft dat het sombere sentiment weer, anderzijds vormt deze cash munitie voor toekomstige koersstijgingen. Want zodra de rookwolken zijn opgetrokken kan het geld weer aan het werk worden gezet op de beurs.