Datum: 12-10-2020

Let op wat echt belangrijk is

De media worden de laatste weken volledig in beslag genomen door de naderende presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en de oplaaiende tweede golf van Covid-19. Voor beleggers lijkt het echter meer van belang zich te focussen op de economische gevolgen die beide bovenstaande ontwikkelingen met zich meebrengen.

Aandelen- en obligatiekoersen worden immers aangestuurd door bedrijfsresultaten en de rente waartegen deze resultaten verdisconteerd kunnen worden. Met andere woorden: wat voor beleggers echt van belang is, zijn de bedrijfswinsten en macro-economische factoren als groei, inflatie en rente. In hoeverre worden deze beïnvloed door de verkiezingen en het virus?

Naast de naderende verkiezingen en de virusuitbraak zijn de komende periode ook de bedrijfsresultaten over het afgelopen derde kwartaal en de (mogelijke) komst van een nieuw steunpakket in de Verenigde Staten voor beleggers van belang.

Maakt het voor Nederland zoveel uit?

Om te beginnen met de presidentsverkiezingen. Nu zijn deze in de Verenigde Staten een eens in de vier jaar terugkerend spektakel en om die reden voor de media telkens weer heel interessant. Het is echter maar de vraag of de aandacht die er in Nederland aan besteed wordt wel in overeenstemming is met het belang ervan voor ons.

Het valt namelijk te betwijfelen of het voor Nederland echt zo veel uitmaakt wie er in het Witte Huis zetelt, zolang die zittende president zich maar ‘gedraagt’ als een verantwoordelijke leider van de westerse wereld. En het is waar, daar lijkt het de laatste vier jaar wel een beetje aan te schorten. Wellicht dat er met een andere president wat meer rust aan het front komt.

Echter, de economische en maatschappelijke fundamenten die ten grondslag lagen aan de verkiezing van de huidige president zijn niet veranderd. Er is als gevolg van de digitalisering, de globalisering en de opkomst van China, in de Verenigde Staten een toenemende ongelijkheid ontstaan.

Groot deel bevolking valt tussen wal en schip

Grote delen van de Amerikaanse bevolking zijn hierdoor tussen wal en schip terechtgekomen. Hun uitzicht op een mooie toekomst voor hen en hun nageslacht is behoorlijk vertroebeld. Dat is niet de schuld van Trump, maar eerder de oorzaak van zijn verkiezing.

Het zijn ontwikkelingen die gewoon door zullen gaan, wie er straks ook in het Witte Huis zit. Dáár zullen beleggers rekening mee moeten gaan houden en niet er van uitgaan dat bij een verkiezing van een andere president alles weer wordt zoals vroeger. Dat zal niet gaan gebeuren.

Overigens is het voor ons land waarschijnlijk veel belangrijker wie er straks in Duitsland de opvolger wordt van mevrouw Merkel, want zij heeft voor Europa veel betekend de afgelopen jaren.

Het draait om de bedrijfscijfers

Op korte termijn zullen de verkiezingen en ook het al dan niet uitvaardigen van een nieuw steunpakket in de Verenigde Staten de beurs kunnen beïnvloeden. Maar, uiteindelijk draait het allemaal om de bedrijfscijfers.

Beter dan verwachte bedrijfsresultaten over het derde kwartaal zullen wellicht bijdragen aan een mogelijke nieuwe rally op de beurs richting het einde van het jaar. Zo wordt er een winstdaling van de gezamenlijke bedrijven uit de S&P 500-index van 21 procent verwacht. Dat was drie maanden geleden nog 25 procent.

Beleggers, analisten en ook de bedrijven zelf worden dus minder somber. De kans op meer positieve bijstellingen wordt daardoor groter.