Datum: 01-08-2022

Luxeproblemen voor ASML

De negatieve headlines dat ASML de groeiprognose voor dit jaar halveert zullen er mede voor zorgden ervoor dat het aandeel op de dag van de publicatie van de kwartaalcijfers in het rood opende. Wie echter iets verder kijkt dan z’n neus lang is, ziet dat ook ditmaal de soep niet zo heet gegeten wordt als ze lijkt te worden opgediend.

Klanten van ASML willen de geavanceerde chipmachines waar het bedrijf uit Veldhoven zo goed als een monopolie op heeft, zo snel als mogelijk ontvangen. Dat zorgt er tevens voor dat ASML sneller ruimte vrij krijgt om aan nieuwe chipmachines te werken. Je zou het kunnen zien als een win-winsituatie waar meer en meer (noodgedwongen) naar wordt overgeschakeld. Het versnelde uitleveren van machines houdt wel in dat ASML een aantal cruciale eindtests pas op de plaats van de bestemming kan uitvoeren. En pas nadat die finale tests bij de machines zijn afgerond mag ASML de omzet boeken. Tot die tijd is het nog ‘werk in uitvoering’. Deze trend zorgt ervoor dat ASML zo’n 2,8 miljard euro omzet die vroeger al dit jaar geboekt zou worden, nu pas volgend jaar mag nemen. Eerder verwachtte ASML dat het hier om een bedrag van 1 miljard euro zou gaan. In plaats van de verwachte 20 procent omzetgroei zal ASML dit jaar hierdoor een omzetstijging van ‘slechts’ 10 procent rapporteren. Het heeft met de vraag niets van doen, het is dus meer een boekhoudkundig gegeven.

Wat wel als iets minder positief moet worden bestempeld is de dalende brutomarge die ASML op de machines verwacht te realiseren. Als gevolg van de toenemende kosten voor onder andere onderdelen en transport heeft ASML de verwachtingen ten aanzien van de brutomarge verlaagd van 52 procent naar 49-50 procent.

Over het afgelopen kwartaal presteerde ASML overigens prima. De omzet van 5,4 miljard euro was iets hoger dan de eigen doelstelling van 5,1-5,3 miljard en de brutomarge van 49,1 procent viel binnen de verwachte range van 49 à 50 procent. De nettowinst kwam uit op 1,4 miljard euro, meer dan het dubbele van de winst in het eerste kwartaal en een toename van 35,9 procent ten opzichte van het tweede kwartaal 2021. Per aandeel kwam de winst uit op 3,54 euro.

Om nog een keer te onderstrepen dat er met de vraag naar de machines van ASML niet mis is, is het verstandig te kijken naar het bedrag aan nieuwe orders. Het afgelopen kwartaal ontving ASML namelijk voor een record aan nieuwe orders, in totaal 8,5 miljard euro waarvan 5,4 miljard euro voor de nieuwe EUV systemen. Het totale orderboek is daarmee boven de 33 miljard euro gestegen.
ASML staat volop in het nieuws nadat persbureau Bloomberg meldde dat de Verenigde Staten het bedrijf wil verbieden om óók DUV chipmachines naar China te exporteren. Een exportverbod op de nieuwste EUV machines werd al door president Trump ingesteld, maar dat is de Amerikanen blijkbaar niet genoeg in hun poging te voorkomen dat China een leidende chipfabrikant wordt. Het merendeel van alle wereldwijde gefabriceerde chips wordt immers nog steeds met de oudere DUV systemen gemaakt die steeds efficiënter worden door nieuwe software updates van ASML

Het concern uit Veldhoven liet weten dat de discussie niet nieuw is, maar dat er nog geen beslissingen genomen zijn en er bovendien niet op geruchten wordt gereageerd. Hoewel de Chinese markt in 2021 goed was voor bijna 15 procent van de omzet, zullen ze er bij ASML niet echt wakker van liggen. Het concern loopt zoals vermeld al tijden tegen zijn eigen productiegrenzen aan en zal de gefabriceerde DUV machines gezien het uitstekend gevulde orderboek prima elders kunnen slijten.

Ondanks dat chipfabrikanten blijkbaar nog niet de behoefte hebben om zich in groten getale in Europa te vestigen, zijn ze elders in de wereld er wel toe geneigd hun capaciteit uit breiden. Dat heeft misschien ook met de juiste stimulans te maken. Zo passeert er momenteel een wet voor chipfabricage in de Amerikaanse Senaat. Als die definitief wordt goedgekeurd kan er voor meer dan 50 miljard dollar aan subsidies worden verstrekt aan chipbedrijven als bijvoorbeeld Intel en Nvidia om hun productiecapaciteit in de Verenigde Staten te vergroten.

De vooruitzichten voor ASML blijven dan ook onverminderd goed. Voor het komend kwartaal rekent de onderneming op een omzet van 5,1-5,4 miljard euro met een bijbehorende bruto marge van 49-50 procent. Verder staat nog steeds de verwachting overeind om tegen 2025 een jaaromzet van 24 à 30 miljard te behalen, met een brutomarge van 54-6 procent. Dat neemt niet weg dat dat nog positief kan worden bijgesteld als ASML in de loop van het jaar bekend maakt óf en hoe de capaciteit kan worden uitbreid. Veel daarvan zal waarschijnlijk mede afhangen van toeleveranciers/partners als Carl Zeiss. Ook zij moeten de extra vraag aankunnen.

Tot slot maakte ASML bekend om vanaf nu over te stappen op kwartaaldividend. De eerste betaling mogen beleggers op 12 augustus verwachten; een winstuitkering van 1,37 per aandeel. Ter vergelijk, dat is bijna even hoog als het jaardividend van 1,40 over boekjaar 2017. Het gaat goed in Veldhoven en ook met de marges zal het wel weer goedkomen. Het moet immers raar lopen als ASML zelf niet in staat zal zijn de eigen prijzen iets te verhogen…