Datum: 16-11-2020

Muziek in de oren

In de twee weken voorafgaand aan de presidentsverkiezingen moesten de beurzen wereldwijd een behoorlijke veer laten. Zo zakte ook de AEX-index in de tweede helft van oktober met zo’n 7%. Niet alleen de spanningen over de verkiezingsuitslag maar ook het aantal coronabesmettingen liepen op.

De zorgen omtrent een onrustige transitiefase na de verkiezingen in de Verenigde Staten samen met een weer inzakkend economisch herstel waren voor de beurzen een slechte combinatie. Professionele vermogensbeheerders hielden meer cash aan dan gebruikelijk of besloten hun posities met derivaten af te dekken. De beleggingsindustrie hield even de adem in.

Geen ruime zege

Op de maandag voor de verkiezingen begonnen de koersen echter al weer op te lopen. Wellicht speelde hierbij de grote voorsprong van Biden in de peilingen een rol. Er werd al enigszins uitgegaan van een duidelijke zege van de Democraten, ook in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat.

Het zou de eventuele onrust na afloop sterk reduceren en dat was wat beleggers graag zagen. De uiteindelijke uitslag veranderde eigenlijk niets meer aan de positieve stemming. Al was er van een ruime Democratische zege (althans in kiesmannen gemeten) geen sprake. De beurzen bleven stijgen.

Eén van de beste beursweken ooit

De beurs leek wel een sterk afgetraind renpaard dat te lang in zijn hok was vastgehouden en nu werd losgelaten. Cash werd weer aan het werk gezet en waarschijnlijk werden vele derivatenposities weer teruggedraaid. In een week tijd liep de beurs enorm op.

Het werd zelfs één van de beste beursweken ooit. Zo liep de AEX in een week tijd op met 7,5%. In de Verenigde Staten steeg de NASDAQ met 9%. De definitieve bevestiging dat Biden tot president zal worden benoemd deed de koersen de maandag erop nog verder stijgen. Toen kwam daar nog het bericht van een mogelijk effectief vaccin nog overheen. De koersen explodeerden.

Rustig blijven zitten blijkt weer de beste strategie

Zo waren twee grote onzekerheden die de beurs in zijn greep hadden gehouden opeens als sneeuw voor de zon verdwenen. Beleggers kwamen uit hun hok en verdrongen zich aan de poorten van de beurs.

Beleggers die zich daarentegen wat meer afzijdig hadden gehouden de afgelopen maanden zagen eens te meer bevestigd dat rustig blijven zitten – zolang er fundamenteel geen reden is om dat niet te doen – dat beste strategie is. In de Verenigde Staten bleek de S & P 500-index gewoon weer op het punt van twee maanden eerder beland, ondanks alle volatiliteit.

Economie en bedrijfsresultaten van belang

Want verkiezingen en ook het virus hebben de beurs in hun greep gehouden maar zijn beiden van tijdelijke aard. Dat er eens een vaccin zou komen werd algemeen verondersteld. Diverse farmaceuten – Johnson & Johnson, Moderna, AstraZeneca en Pfizer – hadden reeds aangegeven nog deze maand november met nieuwe ontwikkelingen te zullen komen.

Daarom blijft het voor beleggers van veel meer belang hoe de economie er voor staat en hoe de bedrijfsresultaten zich houden.

Economie herstelt

Wat de economie van de Verenigde Staten betreft, ondanks het feit dat nog steeds de helft van de door de pandemie ontslagen mensen nog op zoek is naar een nieuwe baan, lijkt deze zich toch steeds verder te herstellen. Natuurlijk, het gaat nooit snel genoeg, maar uit diverse cijfers blijkt toch verbetering.

Zo daalde de werkloosheid in de Verenigde Staten verder, van 7,6 naar 6,9%. Het aantal nieuwe banen bleek hoger dan verwacht. De industrie herstelde verder, getuige de inkoopmanagersindex die veel hoger uitviel dan verwacht. De dienstverlenende sector bleef daar wel wat bij achter, maar dat zal niet verbazen. Vooral de dienstverlening is immers hard geraakt door het virus.

Booming huizenmarkt en consument blijft uitgeven

De huizenmarkt in de Verenigde Staten is booming, mede door de historisch lage hypotheekrente. En net als in Nederland is er ook in de Verenigde Staten een tekort aan woningen.

Tenslotte blijft ook de consument in de Verenigde Staten doorgaan met uitgeven. Dit mede mogelijk gemaakt door de lage hypotheekrente en de gestegen huizenprijzen. Veel Amerikanen zijn hun huis als een pinautomaat gaan gebruiken, maar dat terzijde.

Mooie bedrijfsresultaten

Natuurlijk, de economie is nog lang niet op het niveau van voor de uitbraak van het virus, maar wel herstellende van een zware klap. De beurs is aan het anticiperen op een economisch herstel in 2021.

Ondertussen blijken de bedrijfsresultaten over het derde kwartaal aanmerkelijk beter dan verwacht. Niet minder dan 84% van de bedrijven uit de S&P 500 rapporteerde meer winst dan verwacht. Belangrijker, 79% rapporteerde een hogere omzet.

Dergelijke groeicijfers zijn niet voorgekomen sinds 2008, toen deze cijfers voor het eerst door FactSet weren bijgehouden. Nog belangrijker, steeds meer bedrijven hebben de verwachtingen voor het vierde kwartaal naar boven bijgesteld. Kortom, het bedrijfsleven begint de sombere stemming achter zich te laten.

Meer goeds op komst?

Voor beleggers moet dat als muziek in de oren geklonken hebben: een – weliswaar traag – herstellende economie, betere bedrijfsresultaten en een beurs die was weggezakt vooruitlopend op onzekere gebeurtenissen. Het verklaart de koersstijging van de laatste weken.

Maar hoe nu verder? Verwacht mag worden dat na Pfizer meerdere farmaceuten met berichten naar buiten zullen komen over een vaccin. Het zal de stemming onder beleggers doen toenemen. Het verhoogt immers de kans op een normalisering van de economie ergens in 2021. Voorlopende indicatoren zoals de halfgeleidersindex (SOX) en de koperprijs duiden ook op meer goeds.

De langverwachte draai

Vooruitlopend daarop heeft er op de markt ook een draai plaatsgevonden. Een draai van de coronawinnaars (technologie) naar de coronaverliezers (banken, verzekeraars, vastgoed, olie). Dat gaat dan even een paar dagen met grof geweld.

Gezien de extreme waarderingsverschillen ook logisch. Het bewijst de toegevoegde waarde van een brede spreiding. Een spreiding over totaal uiteenlopende sectoren. Je moet als belegger soms accepteren dat je (zware) verliezers in je portefeuille hebt, want er komt een dag...

Correctie in tech biedt kansen

Bovendien biedt een correctie in technologie juist nieuwe kansen. Want het mag dan zo zijn dat de pandemie de technologiesector goedgezind is geweest, het versnelde een proces dat al jaren gaande was. Een proces van digitalisering, dat ook na de coronaperiode door zal gaan. Apple, Alphabet, Facebook, Microsoft, Nvidia, Amazon, Prosus, ASML, etc. zullen ook na corona blijven groeien, in een hoger tempo dan een bank of een verzekeraar.

Corona was geen breuk met het verleden, maar juist een versnelling van een bestaand proces. Beleggers zouden – nu de kans zich gaat voordoen – deze mogelijkheid niet moeten laten lopen. En natuurlijk, je moet je portefeuille niet volstoppen met technologie, want deze draai bevestigt de waarde van een brede spreiding eens te meer.

Kans op verdere stijging

Er blijven natuurlijk altijd wolken aan de hemel. Het virus is nog niet verslagen, de onzekerheid rondom de verkiezingen is nog niet helemaal weg, de economie moet nog wel de verwachtingen waar gaan maken in 2021.

Maar juist deze onzekerheden zullen er voor zorgen dat de centrale banken nog wel even een ruim beleid zullen blijven voeren. De kans op een verdere stijging van de beurs lijkt momenteel groter dan een nieuwe daling.