Datum: 19-12-2022

Ontkurk de champagne nog niet

Ook al wilden beleggers het nog zo graag, toch kwamen de dames en heren centrale bankiers met minder aangename mededelingen. Dat dat zou gebeuren was helemaal niet ondenkbaar, want bijvoorbeeld de hoge energieprijzen zijn veroorzaakt door tekorten aan de aanbodzijde die het gevolg zijn van decennialange onderinvesteringen. Die zijn niet zomaar opeens verdwenen. Het is dus logisch dat centrale bankiers voorzichtig blijven. 

Zo was Fed-voorzitter Jerome Powell een duidelijke havik bij de toelichting op het rentebesluit. Het beleidscomité besloot unaniem de Federal Funds Rate met 50 basispunten te verhogen naar 4,25 tot 4,50 procent. Het is de hoogste rentestand in 15 jaar. 

Powell: meer bewijs nodig voor dalende inflatie

In de toelichting op het besluit, en met name in het gepubliceerde 'dot-plot', zaten een paar verrassingen. Zo verhoogde de Fed de inflatieverwachtingen, ondanks de daling in de afgelopen maand waar beleggers afgelopen dinsdag in eerste instantie zo blij mee waren. Volgens Powell is er meer bewijs nodig dat de inflatie in een dalende trend zit. Voor 2022 gaat de Fed nu uit van een inflatie van 5,6 procent. Dat was bij de laatste raming in september nog 5,4 procent.

Ook voor volgend jaar werd de inflatieverwachting verhoogd; van 2,8 naar 3,1 procent, en voor 2024 van 2,3 naar 2,5 procent. Het feit dat de inflatie voorlopig dus nog niet in de buurt komt van de gewenste 2 procent, zorgt ervoor dat de Fed de rente verder moet blijven verhogen, al zal het tempo wel afnemen. Het ‘dot-plot’, de grafische weerspiegeling van de renteverwachting van de diverse Fed-bestuurders voor de komende tijd, geeft dan ook geen renteverlaging aan in 2023. 

Geen recessie in VS

De Fed kan de rente blijven verhogen omdat zij geen recessie verwacht in de Verenigde Staten. De economische groeiverwachting voor dit jaar werd zelfs verhoogd van 0,2 procent in september naar 0,5 procent nu. Wel ziet Powell de Amerikaanse economie vertragen, mede door de eerdere rentestappen van de Fed. Voor volgend jaar en voor 2024 werd de economische groeiverwachting wel verlaagd van 1,2 procent naar 0,5 procent en voor 2024 van 1,7 naar 1,6 procent.

Met de publicatie van het 'dot-plot' werd ook zichtbaar dat de Fed ergens volgend jaar de ‘terminal rate’, de piekrente, verwacht op 5,1 procent. In september bedroeg deze prognose nog 4,6 procent. De voorspiegelde piekrente houdt in dat er voor volgend jaar nog drie kwartjes verhoging in de pijplijn zitten tot 5,00 à 5,25 procent. In 2024 zal de rente naar verwachting dalen met een vol procent naar 4,1 procent. 

Europa

In navolging van de Amerikaanse evenknie, heeft de ECB de beleidsrente met 50 basispunten verhoogd. Dat was precies waarop was gerekend. Maar, ook deze toelichting op het rentebesluit viel niet in goede aarde bij beleggers. Net als de Fed onderstreept de ECB dat de tragere renteverhogingen niet betekenen dat het einde van de renteverhogingen in zicht is. De beleidsbepalers verwachten dat de rente nog significant moet stijgen om de inflatie terug te brengen naar de doelstelling van 2 procent. Vorige maand bedroeg de inflatie in de eurozone 10 procent.

De ECB verwacht dat de inflatie volgend jaar gemiddeld op 6,3 procent zal uitkomen. Pas aan het einde van 2025 komt de doelstelling van 2 procent in zicht. Dit betekent dat de inflatie nog lang (veel) te hoog boven de doelstelling blijft. Het is volgens Lagarde dan ook duidelijk dat er meer renteverhogingen van 50 basispunten zullen volgen. Voor aanvang van het tweede kwartaal 2023 staat de beleidsrente van de ECB naar verwachting op 3,5 procent.

Blijf nog even conservatief investeren

Beleggers doen er goed aan de champagne nog niet te ontkurken, maar het beursherstel van de afgelopen maanden te koesteren en nog even conservatief te blijven investeren. Handelsconflicten, deglobalisering en een verdere vergrijzing zullen een terugkeer naar een inflatie van rond 2 procent frustreren.