Datum: 26-04-2021

Pauzeert de rally even?

'Something everyone knows isn’t worth knowing', zei de legendarische belegger Bernard Baruch ooit. Als iedereen op de hoogte is van een bepaald feit, is dat al lang in de koersen verwerkt en heb je niets meer aan deze kennis. Deze uitspraak zou zo maar eens van toepassing kunnen zijn op de opmerkelijk lauwe reactie van de aandelenkoersen op de ijzersterke resultaten die recent door bedrijven zijn gerapporteerd.

Na een maandenlange euforie op de beurzen waren de verwachtingen wat betreft de bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal hooggespannen. De verwachtingen zijn tot op heden niet alleen gehaald, maar zelfs ruim overtroffen. Op basis van wat tot op heden is gepubliceerd en wat nog wordt verwacht, gaat men inmiddels uit van een winstgroei van ruim 30 procent over het eerste kwartaal.

Markt lijkt even pas op de plaats te maken

Je zou zeggen dat dat een reden voor de koersen zou moeten zijn om verder op te lopen. Niet dus. De markt lijkt even pas op de plaats te maken. Het goede nieuws dat nu naar buiten komt was blijkbaar al in de koersen verdisconteerd. De grote vraag onder beleggers is daardoor meer hoe het nu verder zal gaan. Een korte analyse van de op het eerste gezicht fantastische Amerikaanse bankresultaten zegt al iets.

Inderdaad, de banken in de Verenigde Staten rapporteerden geweldige resultaten. Maar dat was toch vooral het gevolg van het laten vrijvallen van voorzieningen voor slechte leningen. In de Verenigde Staten kunnen ze wat dat betreft behoorlijk wat laten vrijvallen, want ze hebben veel meer opzij gezet dan hun Europese collega’s.

Maar ook in de Verenigde Staten daalt de rentemarge behoorlijk. Met andere woorden, het kernbedrijf staat ook daar onder druk. En terwijl de economie herstelt, dalen de kredietportefeuilles. Er wordt niet meer, maar minder geleend. Consumenten lossen hun schulden op hun creditcards af.

Bezit van de zaak, einde van het vermaak?

Zeker, de Amerikaanse economie zal herstellen, maar zal dat gebeuren in het tempo dat was voorzien? De beurzen lijken het even af te wachten en houden de adem in. De reactie op de tot op heden in het merendeel van de gevallen fantastische resultaten lijken een boodschap mee te geven. Ze zijn inderdaad geweldig, maar kan het vanaf hier nog beter? Hoe dan? Het lijkt er sterk op dat hier sprake is van een gevalletje ‘het bezit van de zaak is het einde van het vermaak’.

Toch liever veiligheid

De indices bleven dit jaar doorstijgen, maar onder de oppervlakte leken beleggers toch wat meer voor veiligheid te kiezen. Er werd toch weer voor de bekende grote technologie-aandelen en de solide defensieve waarden gekozen en zelfs staatsobligaties (vooral die van de Verenigde Staten) werden weer gekocht. En vorige week leken zelfs de beurzen in zijn geheel even stoom af te blazen. Eigenlijk is dit niet meer dan logisch. Op de beurs reiken de bomen nooit tot in de hemel, zelfs al lijkt dat er soms op. Een zijwaartse beweging of misschien zelfs een kleine correctie ligt min of meer voor de hand.

Voorlopig blijft het nog zonnig

Is dat het begin van het einde? Voorspellen is moeilijk zeker als het om de toekomst gaat, maar nee, dat lijkt ook weer niet waarschijnlijk. De overheden zullen nog wel even blijven stimuleren, zeker in het achterblijvende Europa. Het monetaire beleid zal ruim blijven. Er stroomt veel geld door de economie. Een dip op de beurs zal voor veel mensen juist een moment zijn om extra geld aan het werk te zetten. Pas wanneer het ruime geldbeleid wordt afgebouwd kan het weer op de beurs minder zonnig worden.

Zover is het nog niet. Eerst moet de economie nog daadwerkelijk herstellen. Voorlopig is daar alleen nog maar een aanzet voor gegeven. Beleggers kiezen niet voor niets voor bedrijven die niet snel teleur zullen stellen, ook niet in mindere tijden; technologie en sterk defensief dus.