Datum: 20-12-2021

Powell trekt de inflatiekaart

Jerome Powell kondigde, niet verrassend, een verdubbeling aan van de snelheid van de afbouw van het steunprogramma. In plaats van 15 miljard dollar wordt er vanaf januari aanstaande 30 miljard dollar per maand minder opgekocht.
Dit betekent dat de opkopen in maart volledig afgebouwd zullen zijn. Verder besloot het comité, ook precies zoals verwacht, om huidige rentes ongemoeid te laten.

Dot plot verraste wel

Wat de markt wel verraste was de 'dot plot' die bekend werd gemaakt. Uit deze grafische opstelling waarin wordt weergegeven hoe Fed-leden denken dat de rente zich op termijn gaat ontwikkelen, valt te lezen dat er voor volgend jaar drie renteverhogingen van 0,25 procent verwacht mogen worden. Hetzelfde geldt voor 2023.

Dit betekent dat de rente de komende twee jaar zal stijgen van 0,00-0,25 procent naar 1,50-1,75 procent. Marktvolgers prijsden voor 2022 tot voor kort maar twee renteverhogingen in. Natuurlijk komen in de dot plot de verwachtingen van de leden van de Fed naar voren en zijn het (nog) geen beslissingen. Met de ontwikkeling van de coronapandemie in het achterhoofd, weet immers niemand hoe de wereld er over één jaar voorstaat.

Inflatie hardnekkiger dan verwacht

In zijn toelichting op het besluit stelde Powell verder dat de Amerikaanse economie de steunaankopen niet meer nodig heeft. Daarom kunnen ze versneld afgebouwd worden. De renteverhogingen zijn nodig omdat de inflatie hardnekkiger is dan verwacht en omdat de Fed-doelstelling van maximale werkgelegenheid snel in zicht komt.

De Fed verlaagde de raming voor de werkloosheid. Bij de vergadering in september ging men nog uit van 4,8 proicent voor dit jaar, nu is dat 4,3 procent. Dit zal in 2022 verder dalen naar 3,5 procent (dit was eerder 3,8 procent). Volgens de Fed zal de economische groei dit jaar uitkomen op 5,5 procent. Eerder ging de centrale bank nog uit van 5,9 procent. Aan de andere kant is het beleidsbepalend comité voor 2022 iets positiever geworden. Volgend jaar zal de Amerikaanse economie namelijk naar verwachting met 4 procent groeien, iets meer dan de 3,8 procent waar de bankiers eerder van uitgingen.

Hoewel de Fed maatregelen neemt om de hoge inflatie in te dammen, verwacht ze nog steeds dat het tempo van de groei volgend jaar zal afnemen. Van de verwachte 5,3 procent dit jaar zal volgend jaar volgens de schattingen een groei van 2,6 procent overblijven. In 2023 en 2024 zal de inflatie vervolgens verder dalen naar respectievelijk 2,3 en 2,1 procent.

Maatregelen zijn tijdelijk

De ingrepen om de inflatie te beteugelen moeten daarom ook als tijdelijk worden gezien. De renteverhogingen in de komende twee jaar zijn nodig om in de jaren daarna de rente weer te kunnen verlagen. Bankiers verwachten dat dit nodig zal zijn om de economie in de jaren nadat het herstel uit de coronapandemie is geweest te ondersteunen en te voorkomen dat we terugvallen in een recessie. Ze willen met andere woorden het dak repareren nu de zon schijnt.

De redenering van een tijdelijke hogere rente is gelijk de verklaring waarom de aandelenkoersen stegen op de berichten van de Fed. Want op zich is de aankondiging van een hogere rente niet per definitie goed nieuws voor de beurzen. Maar wat zagen we? Hogere aandelenkoersen, een lagere waarde van de dollar, een tweejaars en tienjaars Amerikaanse rente die vrijwel niet oplopen, vastgoed dat in waarde stijgt; het is allemaal niet zoals verwacht had mogen worden als reactie op de verrassende dot plot.

Beleggers opgelucht met de duidelijkheid

Maar blijkbaar kijken beleggers voor de verandering eens een keer iets verder dan hun neus lang is. Bovendien waren ze opgelucht met de duidelijkheid die werd verschaft en met het feit dat de Fed ingrijpt om de hogere inflatie te beteugelen zonder dat het de economie er al te veel last van zal hebben.

Overigens liepen niet de koersen van alle aandelen op. Vooral bankaandelen bleven wat achter. De nieuwe duidelijkheid betekent immers dat de 'yield curve' vlakker wordt. Het verschil tussen bijvoorbeeld de tweejaars rente en de tienjaars rente wordt kleiner. En dat is slecht nieuws voor banken. Met hun strategie van kort inlenen (spaargeld) en lang uitlenen (hypotheken) betekent een vlakkere yield curve een krappere marge en daarmee een slechter verdienmodel.