Datum: 28-12-2020

Profiteren van stijgende grondstofprijzen

Terugkijkend kunnen we stellen dat de ontwikkelingen van de beleggingscategorieën aandelen, obligaties en vastgoed niet meer dan een voortzetting waren wat we het afgelopen decennium hebben gezien. De afgelopen tien jaar werden gekenmerkt door een voortrazende bullmarket in zowel aandelen, obligaties als vastgoed.

Een andere asset class stak daar behoorlijk schril bij af. In tegenstelling tot bovengenoemde drie belandden de grondstoffen namelijk in het verdomhoekje.

Meer in het vat

De Bloomberg Commodity Index brak vorige week uit boven alle toppen van de afgelopen maanden. Het kenmerkt het begin van een nieuwe bullmarkt in grondstoffen. In 2014 begon de dalende trend in deze sector. Sindsdien is de stand van de index gehalveerd en staat deze op het niveau van eind jaren negentig.

Dat er dus nog veel meer in het vat zit, zou logisch zijn. De index bestaat naast olie en gas ook uit edelmetalen als goud en zilver, industriële metalen als koper, zink en nikkel en zogenaamde soft commodities zoals koffie, cacao, suiker, maïs, tarwe, sojabonen, fruit en vee.

Rek eruit?

Waar de aandacht van beleggers de afgelopen jaren vooral uitging naar technologiefondsen en rentestanden zou dat de komende jaren wel eens kunnen veranderen. Technologiefondsen, obligaties en vastgoed hadden mede baat bij een voortdurend dalende rente. De rente is inmiddels zo ver gedaald dat de rek er zo langzamerhand wel een beetje uit begint te raken. Niet dat er nu op korte termijn een flinke rentestijging verwacht wordt, maar hoe aannemelijk is het de komende tien jaar een herhaling van de afgelopen tien jaar te verwachten? Er zou een beleggingsklimaat kunnen ontstaan waarin een ‘vergeten’ asset class weer tot leven kan komen.

Goldman Sachs bracht onlangs een uitgebreid rapport uit over de grondstoffenmarkten. De conclusie was dat een nieuwe grondstoffenhausse aanstaande is. Hiervoor worden twee redenen gegeven. Ten eerste zijn er wereldwijd forse overheidsinvesteringen, vooral in infrastructuur. Denk hierbij niet alleen aan (spoor)wegen en bruggen maar ook aan investeringen in de digitale infrastructuur zoals alles wat te maken heeft met de komst van het snellere mobiele netwerk 5G. Alle soorten van (bijzondere) metalen zijn hiervoor benodigd.

Ten tweede zijn de investeringen van grondstoffenbedrijven flink achtergebleven de afgelopen jaren. Oliemajors hebben hun zoektocht naar nieuwe olie- en gasvelden op een laag pitje gezet. Maar ook bij de mijnbouwbedrijven liggen de investeringen op minder dan de helft van wat ze waren in 2012. Door het beperkte aanbod zullen er al snel tekorten ontstaan met fors oplopende prijzen tot gevolg.

Spaaroverschot

De pandemie heeft ertoe bijgedragen dat een groot gedeelte van de bevolking, zij die hun baan en inkomen behielden, hun inkomen niet of maar beperkt konden uitgeven. De financiële huishouding van veel consumenten staat er daardoor beter voor dan ooit. Waar de inkomsten gelijk bleven of enigszins afnamen, daalden de uitgaven veel harder.

Dit, samen met de gestegen aandelen, huizenprijzen en de enorme staatssteun, heeft geresulteerd in een niet eerder vertoond spaaroverschot. In de VS wordt zelfs gesproken van een stijging van het netto vermogen van de huishoudens van 5000 miljard dollar sinds het einde van 2019. Deze oceaan van spaargeld gaat op enig moment weer uitgegeven worden aan zaken waar het nu nog niet aan besteed kan worden. De ontwikkelingen rond het vaccin bepalen tijd en tempo, maar het zal gebeuren.

Gigantische boost

Het zal de economie een gigantische boost gaan geven. Samen met de enorme investeringen in de energietransitie, zonnepanelen, windmolenparken en elektrische auto’s, zal dat de vraag naar grondstoffen doen exploderen. Denk eens aan al het koper en zilver dat hiervoor nodig is.

China heeft al aangekondigd zijn capaciteit in zonne- en windenergie de komende tien jaar te verdrievoudigen. Door de energietransitie kan de vraag naar koper de komende tien jaar met 40 procent stijgen, terwijl het aanbod van grondstoffen hapert.

Mooie bescherming

Aandelen zijn duur, hoewel dat afgezet tegen obligaties wel meevalt. Die zijn nog duurder. De huizenprijzen zijn voor steeds meer mensen onbetaalbaar. Grondstoffen staan nog niet in de buurt van hun hoogste punt ooit. En mocht de inflatie de komende jaren toch nog gaan stijgen, al was het maar een beetje, dan zijn grondstoffen daar ook nog eens een mooie bescherming tegen.