Datum: 13-09-2021

Spaar je arm

Nogal wat aandelen lijken geprijsd voor een jarenlange bovengemiddelde groei. Dat biedt ruimte voor teleurstellingen. Nu het virus in een nieuwe variant overal de kop opsteekt en de autoriteiten weer reageren met (gedeeltelijke) lockdowns, kan een groeiafname zeker niet uitgesloten worden. Daar komt de vrees voor inflatie nog bij.

Hoe tijdelijk is tijdelijk?

Dat de inflatie opeens flink toeneemt is niet vreemd. De vergelijkingsbasis van vorig jaar was zo laag dat een beetje prijsherstel al snel tot de nodige inflatie leidt. Volgens de centrale banken (en de consensus in de markt) niet bijzonder. Het is gewoon een tijdelijke mismatch tussen vraag en aanbod. De grote vraag is echter; hoe tijdelijk blijkt tijdelijk?

Vrachtvervoer is enorm veel duurder geworden, metalen zijn duurder, olie liep op in prijs en ook andere brandstoffen als steenkool en gas dragen bij aan een algemeen hoger prijspeil. 

Stagflatie

Een combinatie van afnemende groei en oplopende inflatie zou zelfs tot de gevreesde stagflatie kunnen leiden. Voor de financiële markten een dodelijke combinatie. Althans, zo wordt gevreesd. Centrale banken en overheden kunnen immers de groei niet op grote schaal blijven stimuleren wanneer de inflatie ver boven het gewenste niveau uitkomt. Dat zou desastreus voor de huidige rally op de beurzen kunnen zijn. 

De krachten die jarenlang aan een lage inflatie hebben bijgedragen zijn echter nog steeds aanwezig. Aan de globalisering komt niet zo maar een einde, hoewel China de rest van de wereld wel een handje lijkt te helpen. Hoe ver dat proces wordt doorgezet valt nog te bezien.

Een verdere deglobalisering lijkt vooral verliezers op te leveren. De vergrijzing is een vaststaand feit. Deze heeft zeker bijgedragen aan het huidige wereldwijde overschot aan spaargeld en de lage rente. En de digitalisering? Die gaat gewoon door. Sterker, die zal alleen maar versnellen om de, eventueel, gestegen kosten te kunnen beteugelen. 

Nieuwe fase

Het ziet er naar uit dat de beurzen een nieuwe fase ingaan. De periode van het snelle herstel na een crisis wordt verlaten. Hoe dit zal aflopen is van zoveel verschillende factoren afhankelijk dat de uitkomst onvoorspelbaar is. Om deze onzekerheid te bestrijden zouden beleggers kunnen besluiten hun beleggingen te verkopen. Maar dan? De rente kan best iets stijgen, maar dan nog is deze historisch laag. Alternatieven voor aandelen (en vastgoed) blijven oninteressant. 

Het tegenovergestelde, vol gas de onzekere toekomst ingaan, is gewaagd, en ook niet echt aan te raden. Een tussenweg; goed gespreid, over verschillende assets, verschillende sectoren, verschillende valuta, belegd zijn en blijven lijkt het beste devies.

Kies voor marktleiders

Mocht de inflatie daadwerkelijk structureel blijken dan gaat de voorkeur uit naar beleggingen in marktleiders. Die hebben pricing power en kunnen de gestegen kosten gemakkelijker doorberekenen aan de klant. Bij minder grote of sterke spelers zullen stijgende kosten leiden tot winsterosie. Dan zijn met name de grote technologiefondsen toch weer een uitkomst. Dat zijn immers (bijna) monopolisten. Een prijsverhoging lijkt niet direct een probleem. Bovendien beschikken zij over sterke kasposities.

Wat is hoog?

Een ander punt is de veelgehoorde opmerking dat de markten momenteel hoog staan. Sommige aandelen zijn inderdaad behoorlijk prijzig. Beleggers die last hebben van hoogtevrees moeten echter beseffen dat indices gemiddelden zijn en lang niet altijd de onderliggende lading dekken. De verschillen tussen de individuele aandelen in een index kunnen erg groot zijn. Een index is geen ondeelbare eenheid, maar een gemiddelde van een aantal totaal verschillende aandelen. Dat gemiddelde zegt weinig over de onderliggende realiteit. Hoe hoog indices ook staan, er blijven altijd interessante beleggingsmogelijkheden. Bovendien is ‘hoog’ een buitengewoon aan tijd gebonden begrip. Staan beurzen nu hoog? Misschien. Maar met de huidige  negatieve reële rente zijn obligaties nog veel duurder. Daar weet je zeker dat je geld gaat verliezen.

Snel arm sparen

En cash is momenteel zeker geen king. Je kunt je tegen de huidige negatieve reële rentes en met oplopende prijzen snel arm sparen.