Datum: 17-07-2023

Stimulans voor de beurzen

Het inflatiespook is behoorlijk op de terugtocht. De Fed moet uitkijken niet de historische fout te maken weer te lang door te gaan met verkrappen. Dat heeft in het verleden tot onnodige economische schade geleid.

Het was vorige week relatief rustig op de financiële markten. Natuurlijk is de vakantieperiode ingegaan, maar handelaren en beleggers waren ook in afwachting van de Amerikaanse inflatiecijfers over juni, die woensdagmiddag bekend werden gemaakt.

Omdat de inflatiecijfers lager uitkwamen dan werd verwacht, veerden de effectenmarkten verder op van de lagere niveaus die de week daarvoor werden neergezet.

Meevallende Amerikaanse inflatie

Er werd uitgegaan van een stijging van de Amerikaanse inflatie met 0,3 procent op maandbasis in juni, tegen een plus van 0,1 procent in mei. Het werd echter 0,2 procent. Op jaarbasis kwam de inflatie uit op 3,0 procent, waar 3,1 procent werd voorzien. De inflatie was sinds maart 2021 niet meer zo laag. In mei was het nog 4,0 procent.

De kerninflatie, dus zonder de voedsel- en energieprijzen, werd ingeschat op 0,3 procent op maandbasis tegen 0,4 procent in mei. Het werd eveneens 0,2 procent. Op jaarbasis betrof de kerninflatie 4,8 procent tegen 5,3 procent een maand eerder. Er werd 5,0 procent verwacht.

De afnemende groei van de consumentenprijzen overtuigt beleggers dat het einde van de renteverhogingen door de Fed in zicht is.

Hogere woonlasten

Een groot gedeelte van de gestegen inflatie betreft kosten voor huisvesting. Deze wegen voor een derde mee in het totale getal. Terwijl bijvoorbeeld de kosten van tweedehandsauto’s en vliegtickets afnamen afgelopen maand, stegen de woonlasten nog met 7,8 procent op jaarbasis. Dit was licht lager dan de 8 procent van vorige maand, maar het zorgde wel voor zo’n 70 procent van de stijging van de inflatie in juni.

De renteverhogingen van de Fed zorgen niet alleen voor een bedoelde mindere vraag naar koophuizen; ze leiden er ook toe dat minder woningen te koop worden aangeboden. Door deze schaarste blijven de huren onveranderd hoog.

De inflatie daalt sneller dan deze ooit is gestegen

De stap van een kwartje verhoging later deze maand zal wel doorgaan en is ingeprijsd, maar nóg zo’n stapje later dit jaar wordt nu toch weer wat twijfelachtiger.

Opvallend is dat de inflatie sneller afneemt dan hij ooit gestegen is. Zowel de snelle stijging als de nog snellere afname werden nooit voorzien. Ook niet door de centrale banken.

Het lijkt er steeds meer op dat we na de tijdelijke corona-eruptie weer terug keren naar een meer normale situatie. ‘Back to Normalcy’, hoewel de inflatie waarschijnlijk niet snel meer zo laag zal worden als voor de pandemie. Maar het inflatiespook is wel behoorlijk op de terugtocht. Een verder dalende inflatie zal als stimulans werken voor de beurzen.

Rentepauze

De Fed hoeft bij deze inflatie eigenlijk niet meer te verhogen. Eigenlijk is dat zelfs redelijk zinloos. Beter zou het zijn het eens een paar maanden met rust te laten, ofwel een rentepauze in te lassen.

De Fed Funds Rate (5,0 - 5,25 procent) is inmiddels een fors hoger dan zowel de algemene inflatie (3,0 procent) als de kerninflatie (4,8 procent). De kerninflatie is het inflatiecijfer waar de Fed naar zegt te kijken.

Wat betreft de algemene inflatie duidt dat inmiddels op een behoorlijk hogere reële rente (deze was lang negatief) van nu meer dan 2 procent. Maar ja, die arbeidsmarkt hè, die blijft ijzersterk.

De Fed moet echter uitkijken niet de historische fout te maken weer te lang door te gaan met verkrappen. Dat heeft in het verleden tot onnodige economische schade geleid.