Datum: 12-07-2021

Verbeter de wereld...

Vorige week bezetten korte tijd zo’n twintig activisten van Extinction Rebellion, een organisatie die zegt op te komen voor het klimaat, de lobby van het kantoor van ambtenarenpensioenfonds ABP. Zij vinden dat ABP moet stoppen met beleggingen in de olie-, gas- en kolenindustrie.

Aandacht levert het zeker op, maar het lijkt mij niet de manier om aandacht voor je zaak te vragen. Het logische alternatief zou zijn om in gesprek te gaan met het ABP. Recent werd bekend dat het ABP zijn positie in Shell had verdubbeld. Dit gebeurde overigens nadat het ABP eerder in de pandemie aandelen Shell had verkocht. De actiegroep trekt op deze wijze wel de aandacht, maar het is maar heel erg de vraag of hier iets mee wordt bereikt.

Niet van de ene op de andere dag

Wanneer de samenleving nu direct afscheid zou nemen van haar fossiele brandstoffen zitten we acuut met een enorm energieprobleem. Zo’n 80% van de energie is immers nog steeds afkomstig van fossiele brandstoffen. Een transitie naar meer 'groene energie' vergt veel meer tijd.

Het land kan niet van de ene op de andere dag worden volgebouwd met windmolenparken en zonnepanelen, nog los van de vraag of dat überhaupt mogelijk is. Er is immers voortdurend sprake van protesten van bewoners. Windmolens en zonnepanelen vindt bijna iedereen op zich prima, maar niet in zijn of haar eigen achtertuin.

Derde bron als back-up is wel verstandig

Nederland is een klein land en energiebronnen met een lage energiedichtheid (zon en wind hebben veel ruimte nodig en de opbrengst gemeten in energie is relatief laag) zijn waarschijnlijk helemaal niet zo geschikt voor ons land.

Zelfs al zou onze volledige energievoorziening uit wind en zon komen, dan nog is het verstandig minimaal een derde bron te hebben als back-up. Je maakt jezelf immers wel erg afhankelijk van de natuurlijke omstandigheden.

Is het wel zo schoon?

Daar komt nog bij dat je je moet afvragen of de materialen waarmee we energie opwekken uit zon en wind daadwerkelijk zo schoon en milieuvriendelijk zijn als wel wordt beweerd. Zo worden er alleen al in Europa jaarlijks 4.000 afgeschreven windmolens op een vuilstortplaats gedumpt.

De windmolens zijn overigens met behulp van veel fossiele brandstoffen vervaardigd, te weten plastic en staal. Daar komt veel olie en steenkool aan te pas. Dan heb ik het nog niet eens gehad over het beslag dat zonnepanelen leggen op het milieu. 70% van de panelen komt uit China en worden vervaardigd met behulp van (wederom) kolencentrales en door mensen die vaak werken in omstandigheden die grenzen aan slavernij.

Tsja, zo heb je net excuses aangeboden voor ons slavernijverleden, maar bouw je het land vol met door Oeigoeren vervaardigde panelen. En wat te denken van de vervuiling van het milieu door alle afgeschreven zonnepanelen?

Recordtempo is overdreven, zelfs schadelijk

De vergroening van onze samenleving is prima, maar de drive om dat in recordtempo te doen lijkt wat overdreven en bovendien zelfs schadelijk. De voorstanders van groen lijken een enigszins eendimensionaal wereldbeeld te hebben. Enige nuance zou geen kwaad kunnen. Bedrijven als Shell zijn hard nodig om de transitie te kunnen voltooien. Olie en gas zullen waarschijnlijk nog lang nodig blijven.

Daarom moet het ABP gewoon blijven beleggen in fossiele bedrijven. Ze doen er echter verstandig aan de beste uit de sector te kiezen wat betreft ESG. Wellicht dat pensioengerechtigden zich wat meer zouden moeten laten horen tijdens de jaarvergadering waarin toelichting wordt gegeven op het gevoerde beleggingsbeleid?

Er is niets mis mee om de wereld te willen verbeteren, maar begin wel bij jezelf.